GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #32 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
ISDN kod nas
Srđan Pantić
Prvih dana 1998. Telekom je ponudio mogućnost da prevaziđete sve probleme sa lošim vezama jednim potezom, instalacijom ISDN priključka. Šta vam sve treba i koliko košta?
- PC #32 (Februar 1998)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

ISDN kod nas

Veterani računarskih komunikacija se verovatno još sećaju vremena kada se sa retkim BBS-ovima komuniciralo rekordnom brzinom od 2400 bita u sekundu! Mnogo se pričalo o brzinama od 9600 b/s, ali je većina sumnjala da će to moći da se ostvari na našoj telefonskoj mreži. Naravno, priča se ponovila i sa svakom sledećom generacijom modema (14400, 28800, 33600). A onda je stigao Internet i ništa više nije bilo dovoljno brzo, a obični modemi više nisu omogućavali dovoljnu brzinu za komforan rad. Potrebno je bilo nešto što će omogućiti bržu komunikaciju uz niže cene. Jedno od rešenja ovog problema je sve popularniji ISDN. "Telekom Srbija" ga je konačno uvrstio u svoju ponudu!

Šta je to ISDN?

ISDN je skraćenica od Integrated Services Digital Network (digitalna mreža integrisanih usluga) što je naziv za digitalni komunikacioni servis koji radi preko postojeće telefonske infrastrukture. ISDN priključci se realizuju korišćenjem postojeće telefonske mreže, bez dodatnih ulaganja u samu infrastrukturu. Tako se bazni ISDN priključak ostvaruje preko jedne bakarne parice: ako već imate telefon u stanu ili kancelariji, potencijalno raspolažete infrastrukturom za ISDN.

ISDN pruža mogućnost prenosa ne samo govora (klasična telefonija), već i podataka i video informacija. Podaci se prenose brzinom i do pet puta većom nego kod klasičnih analognih modema, što može da dramatično ubrza prenos informacija preko Interneta, pogotovo kada se radi o multimedijalnim sadržajima kao što je grafika, zvuk ili video. Ako koristite ISDN da biste se povezali na privatnu mrežu svoje firme, radićete uz komfor koji je približan onom koji obezbeđuje lično prisustvo.

Postoje dva tipa ISDN priključaka: bazni priključak (BRI) i primarni priključak (PRI). Za najveći broj korisnika, kako firmi, tako i građana, od interesa će biti bazni priključak, koji deli telefonsku liniju u tri digitalna kanala: dva "B" kanala i jedan "D" kanal, od kojih se svaki može koristiti posebno. B kanali se koriste za prenos podataka brzinom od 64 kilobita u sekundu, a D kanal se koristi za uspostavljanje i prekidanje poziva i prenos signalnih informacija za razne dodatne usluge koje ISDN omogućava. Njegova brzina je 16 kilobita u sekundu.

Preko ISDN-a se istovremeno mogu voditi dva telefonska razgovora, ili se može surfovati Internetom na 64 Kb/s preko jednog B kanala, dok se drugi B kanal koristi za slanje faksa ili skidanje najnovijeg Internet Explorer-a od celih 100 MB - uz brzinu od 128 Kb/s, dakle uz simultano korišćenje oba B kanala, može se dočekati kraj čak i ovako masivnog download-a.

Primarni priključci (ISDN PRI) obezbeđuju punu digitalnu vezu: jedan primarni priključak obezbeđuje trideset pristupnih kanala, koje potpuno ravnopravno mogu da koriste kako bazni ISDN korisnici, tako i korisnici koji pristupaju analognim modemima brzine 33.6 ili 56 Kb/s. Primarne ISDN priključke danas koriste svi veći Internet provajderi u Jugoslaviji: čim čujete da je neko uveo novih 30 ili 60 linija, sva je prilika da su korišćeni primarni priključci i da taj provajder može da opsluži i ISDN korisnike.

Zašto ISDN?

Pre svega - zbog brzine: kada se koriste oba kanala, moguća je brzina prenosa podataka do 128 Kb/s. Sa većim i složenijim prezentacijama na Internetu, brzina prenosa podataka je postala ograničavajući faktor. Jedno od mogućih rešenja tog problema je upravo ISDN. Ipak, mnogi će se upitati ima li smisla ulagati u ISDN, kada bez posebnih troškova možemo ostvariti brzine prenosa od 56 Kb/s korišćenjem 56K modema? Zato ćemo analizirati neke od prednosti ISDN-a.

Pre svega, ISDN je simetričan: podaci se mogu prenositi istom brzinom i od korisnika i ka korisniku. Za razliku od njega, 56K tehnologija je asimetrična - omogućava prenos 56 Kb/s samo od provajdera prema korisniku. Ovo je zgodno u slučaju Interneta, koji gotovo uvek podrazumeva da korisnik prima mnogo više podataka, ali u nekim slučajevima može biti ograničavajuće.

Mnogo ozbiljniji problem je činjenica da je 56 K pristup moguć samo ako je kompletan prenosni put između telefonske centrale korisnika i provajdera digitalan, odnosno ako se korisnik nalazi na novim, digitalnim centralama. Prvi problem sa 56K tehnologijom nastaje kod standarda: dva glavna standarda su X2, koji je uvela firma US Robotics (danas deo firme 3Com) i K56Flex, koji je uveo konzorcijum firmi koje predvodi Rockwell. Zvaničnii 56K standard još nije usvojen, ali se njegovo usvajanje i primena očekuju u najskorije vreme. U međuvremenu, naši Internet provajderi koji omogućavaju 56K pristup podržavaju K56Flex, dok većina korisnika još uvek ima US Robotics modeme sa X2 tehnologijom.

Pored toga, 56K modemi rade preko analognih linija i osetljivi su na sve probleme prisutne na njima: loše veze, smetnje itd, što se uglavnom svodi na to da nikada niste sigurni da ćete ostvariti brzinu 33.6 Kb/s, a kamoli 56 Kb/s. ISDN je potpuno digitalni servis: za razliku od modema koji moraju da dogovore brzinu prenosa zavisno od kvaliteta veze, on uvek ostvaruje odličnu 64 Kb/s ili 128 Kb/s vezu.

Pomenimo i brzinu uspostavljanja veze: od trenutka inicijalizacije poziva do trenutka uspostavljanja veze kod ISDN-a prođe manje od pola sekunda (preciznije 0.3 s, mada će dodatno vreme otići na autentifikaciju na sistemu), dok kod modema isti proces može da uzme i preko 30 sekundi. Veza se uspostavlja toliko brzo da ćete steći utisak da ste stalno na Internetu. To otvara potencijal za sledeću prednost ISDN-a, tzv. "oseljivost na potrebe": dobar ISDN adapter ili ruter će uspostaviti vezu koristeći samo jedan B kanal, a drugi B kanal će angažovati tek kada se ukaže potreba. Takođe će i raskinuti nepotrebnu konekciju, oslobađajući kanal.

Jedan ili dva broja

Ipak, bez obzira na sve veći značaj Interneta, većini korisnika će biti posebno važno što efektivno dobijaju dva telefonska broja, preko već postojeće infrastrukture. Svakom B kanalu se može dodeliti poseban telefonski broj, mada to nije obavezno: možete imati samo jedan telefonski broj za jedan ISDN bazni priključak. Tada će, ako imate dva obična telefona, prvo zvoniti telefon povezan na prvi B kanal, a ako tokom razgovora još neko nazove isti broj, neće dobiti signal da je linija zauzeta, već će zvoniti drugi telefon povezan na drugi B kanal.

Još lepše: ako vas neko nazove dok ste povezani na Internet uz korišćenje oba B kanala, ISDN hardver će prekinuti vezu po jednom kanalu i omogućiti da preuzmete telefonski poziv (zazvoniće analogni telefon), a po okončanju razgovora će ponovo preusmeriti deo Internet saobraćaja na drugi kanal, ako za tim postoji potreba.

A problemi? Za razliku od analognog telefonskog servisa, ISDN servis još uvek nije svuda raspoloživ. Lokalna telefonska centrala mora raspolagati opremom potrebnom za podršku ISDN-a, što je problem koji će vremenom biti sve manje aktuelan. Osim toga, pretplatnik ne sme da bude predaleko od same centrale, što će nužno ograničiti ISDN na gradove.

"Telekom" će, na zahtev korisnika, ispitati postojanje tehničkih uslova i kvalitet postojeće linije, da bi se ustanovilo da li ona može da podrži ISDN servis. Ako je sve u redu, ISDN linija će do vas stići preko jedne parice, poput obične telefonske linije. Tu se sva sličnost završava...

Kada dobijete ISDN priključak

Da biste iskoristili dobijeni bazni ISDN priključak, treba da znate koji interfejs treba da očekujete da biste na osnovu toga nabavili potrebnu opremu. Postoje dva ISDN interfejsa: U interfejs prenosi ISDN signale preko jedne parice između telefonske centrale i vaše lokacije. Ovaj interfejs je dizajniran da prenosi ISDN signale na veće udaljenosti. S/T (Subscriber / Termination - pretplatnička / terminacija) koristi dve parice da isporuči signal iz zidne utičnice do vašeg ISDN adaptera ili druge ISDN opreme.

Ako vaša oprema podržava S/T intefejs, neophodan je mrežni završetak (NT-1 ili Network Termination 1) koji konvertuje signal između U i S/T interfejsa. Mrežni završetak ima utičnicu za U-interfejs iz zida i jednu ili više utičnica za S/T interfejs za PC ISDN adapter, ISDN ruter, ISDN telefon i druge ISDN uređaje. Da biste priključili analogni telefon ili faks, morate da nabavite terminal adapter, koji služi da priključite analogni uređaj na S/T magistralu. Veliki broj ISDN uređaja, od ISDN telefona, ISDN rutera, adaptera i samih mrežnih završetaka, dolazi sa ugrađenim terminalnim adapterima (obično dva), tako da treba samo povezati analogne uređaje (telefon, faks, modem) na ISDN uređaj.

ISDN adapteri i uređaji koji se prodaju u Severnoj Americi se povezuju direktno na U interfejs - ako je PC jedini uređaj koji treba preko ISDN adaptera povezati na ISDN liniju, ovaj tip adaptera je najlakši za instalaciju. Proizvođači često opisuju ovu osobinu kao "ISDN adapter sa ugrađenim NT-1" ili prosto ISDN adapter sa U interejsom. "Telekom Srbije" će svojim ISDN pretplatnicima davati mrežni završetak na korišćenje, tako da će "Telekom" biti odgovoran za ISDN liniju sve do mrežnog završetka u vašoj kancelariji ili stanu. Biće vam, dakle, potrebni ISDN uređaji sa S/T interfejsom.

Postoje brojni tipova mrežnih završetaka koje proizvode mnoge kompanije. Oni se, između ostalog, razliku i po broju S/T interfejsa na koje ćete povezati ISDN uređaje, kao i po broju ugrađenih terminal adaptera koje ćete iskoristiti za svoje analogne uređaje. U ovom trenutku još nije sasvim sigurno kakav će mrežni završetak "Telekom" isporučivati uz bazni ISDN priključak.

Više uređaja na ISDN liniji

Na istu ISDN liniju može da se poveše do osam uređaja: tu spadaju ISDN ruteri, bridževi i adapteri, ISDN faks mašine grupe 4, ISDN telefoni, obični (analogni) telefoni, modemi i faks uređaji. ISDN je dovoljno inteligentan da deli dva B kanala među uređajima (do dva uređaja ih mogu istovremeno koristiti) i da prosleđuje dolazeće pozive na odgovarajući uređaj. Umesto povezivanja ISDN linije na jedan računar, možete da je povežete na ISDN ruter, tako da cela lokalna mreža firme (ili porodice, zašto da ne?) deli istu ISDN liniju.

Evo i jednostavnog primera: poželećete da imate ISDN adapter za vaš PC, ISDN telefon za komunikaciju glasom i ISDN faks grupe 4 i da sve to povežete na svoju ISDN liniju. Dolazeći data pozivi (od strane drugog ISDN adaptera, rutera...) biće usmereni na vaš PC, pozivi glasom će ići na telefon, a faksovi na faks mašinu.

Da biste sve to ostvarili, potreban je mrežni završetak koji podržava više S/T interfejsa; svaki uređaj se poveže na mrežni završetak. Ostaje još problem ispravnog usmeravanja dolazećih poziva - da bi mrežni završetak ispravno prosleđivao pozive na odgovarajuće uređaje, biće potrebno da se svakom posebnom uređaju dodeli poseban telefonski broj. Za jedan ISDN bazni priključak moguće je dobiti do osam telefonskih brojeva, što naravno ima i svoju cenu.

ISDN adapteri

ISDN adapteri služe za prenos podataka između računara i drugog sistema (npr. drugi ISDN adapter ili pristupni ruter Internet provajdera). ISDN adapter je, dakle, interfejs između računara i mežnog završetka. Ponekad trgovci ISDN adapterima daju (pogrešno) ime "ISDN modem" - standardni ISDN adapter ne može da komunicira sa analognim modemom, što znači da preko ISDN adaptera ne možete da zovete vaš omiljeni lokalni BBS, ako on ima samo analognu liniju. Naravno, na tržištu se nude brojni ISDN adapteri sa integrisanim analognim modemima; uz pomoć takvog uređaja ćete, korišćenjem ISDN linije (zapravo jednog B kanala), uspostaviti telefonsku vezu sa običnim telefonom.

Podatke možete da prenosite brzinom od 64 Kb/s, 128 Kb/s ili adaptivno, što znači da možete početi sa brzinom od 64 Kb/s, a drugi B kanal se po potrebi uključuje i isključuje. Da biste to koristili, operativni sistem vašeg računara mora da podržava takozvani multilink PPP protokol.

Postoje dva tipa ISDN adaptera: interni i eksterni. Interni ISDN adapteri su kartice koje se umeću u PC računar, a eksterni ISDN adapteri se priključuju na serijski ili (ređe) paralelni port PC-ja. Svaki tip ISDN adaptera ima svoje prednosti i mane: interni u potpunosti koristi prednosti ISDN linije, tako da ste uvek sigurni da ćete koristiti svih 128 Kb/s, barem što se vaše strane tiče. Osim toga, interni ISDN adapter možete da koristite čak i u slabijim konfiguracijama. Njegova mana je u nekada problematičnoj instalaciji.

Eksterni ISDN adapteri su laki za instalaciju i ne zahtevaju poseban softver za korišćenje, ali ne garantuju perfomanse kao interni. Izgledaju poput eksternih modema, a komunikacioni programi ih kontrolišu kao što bi kontrolisali i eksterne analogne modeme (obično preko AT komandi). Nažalost, serijski portovi ne mogu prenositi podatke brže od 115 Kb/s, što je manje od maksimalne ISDN brzine od 128 Kb/s. Ako se uprkos tome koristi maksimalna brzina, serijski portovi će dodatno usporiti veze između računara i eksternog PC adaptera, zbog overhead-a. Eksterni ISDN adapter može značajno da smanji i perfomanse računara, zbog velikih zahteva prema centralnom procesoru. Zato se za korišćenje ovog adaptera preporučuju PC konfiguracija koja će biti zasnovana bar na Intel 486/33 procesoru.

Ako želite da (po potrebi) povezujete lokalnu mrežu sa Internetom, najbolje rešenje je nabavka ISDN rutera. On će vam omogućiti da se u određeno vreme ili na zahtev (zavisno od politike vaše firme) veoma brzo povežete na Internet.

Softverska podrška za ISDN

Da biste u potpunosti iskoristili svoj ISDN adapter, vaš računar treba da raspolaže operativnim sistemom koji podržava ISDN hardver. Ako koristite Microsoft Windows 95, biće potrebno da instalirate Microsoft ISDN Accelerator Pack koji prilagođava PPP podršku ISDN adapteru. Windows 95 Dial-up Networking može da se koristi sa ISDN adapterom na isti način na koji ste do sada koristili analogne modeme za povezivanje. Ako tek treba da instalirate podršku za ISDN, obratite pažnju da to bude Microsoft ISDN Accelerator Pack 1.1 ili noviji, jer je tek od te verzije Microsoft dodao podršku za Multilink PPP, koji omogućava paralelno korišćenje oba B kanala za vezu sa Internetom.

Ukoliko koristite Microsoft Windows NT, nećete imati potrebe za posebnim softverom: NT RAS (Remote Access Service), još od verzije NT 3.5, može da komunicira preko ISDN linija. Ako još uvek koristite Microsoft Windows 3.x, najbolje što možete da uradite jeste da pređete na Microsoft Windows 95 ili NT. Mada se može naći softver koji daje ISDN podršku za Microsoft Windows 3.x, korišćenje ISDN-a na Microsoft Windows 3.x platformi nije preporučljivo.

A troškovi?

Pod pretpostavkom da možete da dobijete ISDN, vaše sledeće pitanje verovatno glasi: "Koliko to košta i šta mi je sve potrebno"? Troškovi se dele u inicijalne i mesečne. Inicijalni troškovi su oprema i instalacija, a mesečni su vezani za troškove pretplate i korišćenja ISDN linije. Inicijalni troškovi zavise od vaših potreba: ako vas zanima samo mogućnost korišćenja dve telefonske linije, potrebno je da platite Telekomu troškove instalacije i stvaranja tehničkih mogućnosti. Tako dobijate mrežni završetak, pa treba samo da kupite ISDN telefon. Ako ISDN liniju želite da koristite za povezivanje na Internet ili za povezivanje udaljenih kancelarija vaše firme, trebaće vam i ISDN adapter ili ruter.

Mesečni troškovi zavise od korišćenja ISDN linije (plaća se po kanalu), dodatnih servisa koje koristite i, ako koristite Internet, troškova provajdinga. Kako će tačno svaki Internet provajder obračunavati ISDN servis zavisi samo od njega, ali će verovatno kod svih osnova biti korišćenje jednog B kanala, dok će korišćenje drugog B kanala verovatno biti obračunato kao poseban poziv. Većina će verovatno tarifirati korišćenje jednog B kanala više od poziva analognim modemom, jer ćete uvek imati mogućnost 64 Kb/s veze, nasuprot 33.6 Kb/s kod analognih modema.

"Telekom Srbije" je krajem 1997. izašao sa preliminarnim cenama instalacije i eksploatacije ISDN priključaka. Morate imati na umu da te cene još uvek nisu i zvanične i da su podložne promenama.

Tarifiranje prenosa informacija po jednom B ISDN kanalu podleže istim tarifama cenovnika usluga kao običan telefonski poziv, bez obzira da li prenosite govor, sliku ili podatke. Drugi rečima, "Telekom" će upotrebu jednog B kanala (64 Kb/s) naplatiti kao običan telefonski poziv, sa svim cenama i beneficijama koje imate (period jeftine tarife od 15 od 17 časova, kao i od 21 do ujutru 7 časova, vikendom i praznicima). Ako koristite oba kanala istovremeno, da biste postigli prenos od 128 Kb/s, "Telekom" će vam to tarifirati kao dva istovremena telefonska razgovora iste dužine. Ovo je metod tarifiranja koji je povoljan za korisnike: čak i u SAD dosta kompanija ISDN pozive tarifira skuplje od običnih analognih.

Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa za bazni ISDN pristup, obe kategorije pretplatnika dobijaju popust u slučaju vraćanja analognog telefonskog priključka. U tom slučaju se plaća nadoknada od 3541 dinara umesto iznosa navedenog u grupi za stvaranje tehničkih mogućnosti. U okviru osnovne pretplate dobijate jedan pretplatnički broj - ako želite još jedan (ili više njih), za svaki od dodatnih brojeva koji će biti vezani za vašu ISDN liniju platićete dodatnih 30% od cene osnovne pretplate.

"Telekom Srbije" je počeo da prima zahteve za uvođenje baznog ISDN priključka za poslovne korisnike i građane. Trenutno je sve u fazi eksperimentalnog rada, a redovna eksploatacija se očekuje u prvoj polovini 1998. godine. U fazi eksperimentalnog rada korisnici će dobijati samo U interfejs, ali će u fazi redovne eksploatacije svi dobiti na korišćenje mrežni završetak. Već sada može da se podnese zahtev za realizaciju baznog ISDN priključka (u pisanoj formi) Sektoru za TT saobraćaj, TP Beograd, Takovska 2.

Šta uraditi?

Ako vam je potrebna dodatna telefonska linija, a nemate tehničkih mogućnosti da dobijete još jednu analognu telefonsku liniju, ISDN može biti rešenje za vas. Čak i da možete da dobijete drugu analognu liniju, ISDN će omogućiti "čiste" veze bez imalo smetnji, a cena uvođenja dve analogne linije i troškovi esploatacije neće biti bitno različiti od troškova ISDN priključka.

Ako vam je potreban brz prenos podataka i brz pristup Internetu ili privatnoj mreži vaše firme, ISDN je opet pravo rešenje. Čak i da nemate pristupnu tačku Internet provajdera ili vaše firme u svom telefonskom području, zahvaljujući brzini uspostavljanja i raskidanja veze, kao i brzine prenosa podataka, ISDN će se brzo isplatiti. Sve u svemu, ako možete da dođete do ISDN linije, nemojte propustiti da je uzmete!

Ostaje još pitanje raspoloživosti ISDN-a, kako geografski, tako i za različite kategorije korisnika. ISDN je već danas raspoloživ ne samo u Beogradu, već i u svim gradovima u kojima su instalirane nove centrale. Što se tiče kategorija korisnika, iako "Telekom" prima zahteve fizičkih i pravnih lica, nema sumnje da će prve na listi korisnika ISDN servisa biti firme. Na pitanje kada će ISDN bazni priključci biti raspoloživi široj publici "Telekom" je uglavnom navodio početak ove godine. Godina je počela, ostaje da se vidi da li će tako zaista i biti, ali ne treba sumnjati da će do kraja 1998. ISDN biti u širokoj primeni širom Jugoslavije.

Dodatne usluge

Naziv usluge	Način tarifiranja
Identifikacija pozivajućeg pretplatnika	Besplatno
Identifikacija pozvanog pretplatnika	Besplatno
Zlonamerni poziv	Besplatno
Prenosivost terminala	Besplatno
Signalizacija od korisnika do korisnika	Besplatno
Završetak poziva na zauzetom pretplatniku	Besplatno
Skretanje poziva	Besplatno
Podadresiranje	Besplatno
Preusmeravanje poziva (sve vrste)	+7.5% mesečne pretplate
Poziv na čekanju	+7.5% mesečne pretplate
Držanje veze	+7.5% mesečne pretplate
Konferencijska veza	+7.5% mesečne pretplate
Tri učesnika u vezi	+7.5% mesečne pretplate
Informacija o tarifi	+15% mesečne pretplate
Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika	+25% mesečne pretplate
Zabrana identifikacije pozvanog pretplatnika	+25% mesečne pretplate
Višestruki pretplatnički broj	+30% mesečne pretplate
Zatvorena grupa korisnika	+100% mesečne pretplate
Direktno biranje	+100% mesečne pretplate (100 lokala)
	+1% mesečne pretplate (za svaki lokal preko 100)

Cene baznog ISDN pristupa 2B + D

Kategorija	Stvaranje tehničkih 	Instalaciona 	Mesečna 
pretplatnika	mogućnosti (din)	taksa	pretplata
Građani	  7770,00	296,00	40,00
Poslovni korisnici	12950,00	296,00	60,00

SLEDEĆI TEKST U PC #32
nopreview
Impulse karavan
Stevan Josimović


Takovo

BIZIT 2024

Adria Security Summit 2024


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter