GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #223 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Samo bez keša
Luka Milinković
Kompanija MasterCard intenzivno istražuje nove načine plaćanja. Artur Turemka, generalni direktor za Balkan u kompaniji MasterCard, odgovorio nam je na neka aktuelna pitanja vezana za beskontaktno plaćanje i plaćanje mobilnim telefonima. Da li novčanice odlaze u istoriju?
- PC #223 (Jul/Avgust 2015)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Samo bez keša

image
Artur Turemka, generalni direktor za Balkan u kompaniji MasterCard

Koje vrste platnih kartica MasterCard-a su podržane kroz uslugu mobilnog plaćanja? Da li će u budućnosti biti omogućeno i podizanje novca na bankomatima pomoću mobilnog telefona? Da li MasterCard podržava prebacivanje novca s računa jednog klijenta na račun drugog jednostavnim, direktnim prislanjanjem dva telefona?

Prvenstveni razlog za razvijanje mobilnog plaćanja jeste u tome da se standardne aktivnosti, kao što su plaćanje debitnim, kreditnim i pripejd karticama, učini pogodnijim za stvarne potrebe današnjih potrošača. Moderno okruženje znatno se promenilo s masovim usvajanjem pametnih telefona tokom poslednjih desetak godina, te je logično da platna industrija uzima te inovacije i implementira ih u korist korisnika kartica, koji su sve bolje upoznati sa tehnologijama. Mobilno plaćanje i dalje je relativno nova tehnologija i na njemu treba još da se radi, ali zbog ogromnog potencijala koji ima, izaziva veliko interesovanje. Uloga kompanije MasterCard u mobilnim plaćanjima jeste da pruža tehnološka rešenja u saradnji s drugim interesnim stranama u ovoj industriji, kao što su telekomunikacione kompanije i banke izdavaoci i prihvatioci, i da obrađuje plaćanja putem naše sigurne mreže koja prihvata i obrađuje transakcije koje se obavljaju putem bilo koje druge MasterCard debitne, kreditne ili pripejd kartice.

Različite platne aktivnosti mogu se opisati kao mobilna plaćanja, na primer, kada pošaljete SMS poruku da platite parking, to je neka vrsta mobilnog plaćanja, ali u suštini, m-plaćanje obuhvata prinošenje pametnog telefona sa omogućenom NFC funkcionalnošću na par centimetara od čitača kako bi se razmenili platni detalji, čime se transakcija kompletira. Potražnja za tehnologijom mobilnih plaćanja stimuliše različite inovacije, kako na tržištima u razvoju, tako i na razvijenim tržištima, a razlike među njima zasnivaju se na zahtevima potrošača, zakonima koji regulišu finansijske usluge i infrastrukturi.

Kako bi mobilna plaćanja bila masovno korišćena, sam sistem mora svuda i uvek da funkcioniše, a proces mora da teče glatko. U osnovi se nalazi ideja da vi prislanjanjem svog telefona platite kafu ili kartu za prevoz u pokretu ili račun u restoranu ili supermarketu, štedeći vreme, ali uz isti nivo sigurnosti koji već imate kroz platne kartice. U tom smislu, mobilna plaćanja su još jedan korak dalje od gotovine, i to takav korak koji je približniji ritmu života savremenog čoveka.

Da li očekujete da jednom mobilno plaćanje u potpunosti zameni platne kartice i gotovinu? Zbog čega?

Sve ove platne metode već postoje paralelno u globalnoj platnoj industriji, a njihov udeo na pojedinim tržištima posledica je faktora kao što su otvorenost tržišta prema inovacijama i opšti ekonomski uslovi. Keš nije samo glavni konkurent karticama i mobilnim plaćanjima, već ima poguban uticaj po ekonomije država, zbog činjenice da siva ekonomija raste s većom upotrebom netransparentnih gotovinskih plaćanja, tako da posmatrano s te strane, da, bilo bi veoma efikasno na različitim nivoima izgraditi svet bez keša. Vremenom su platne kartice postale sastavni deo života za ogroman broj ljudi i kartičarska industrija nastaviće da uvodi inovacije kako bi korisnici imali poboljšano platno iskustvo, kako u pogledu mogućnosti pristupa tako i u pogledu dodatnih pogodnosti koje već dolaze uz kartice. Takođe, postoji još jedna veoma važna mogućnost za razvoj – za 2,9 milijarde ljudi koji su finansijski uskraćeni, mobilni telefoni i pripejd kartice predstavljaju ključ za finansijsku inkluziju u zvanične tokove novca, što zauzvrat koristi privredama čitavih zemalja. Posmatrajući poziciju mobilnih plaćanja, popravlja se stav potrošača prema njima, pa je 2014. godine 94 odsto razgovora na društvenim mrežama širom sveta na ovu temu bilo pozitivno. Uz stalni tehnološki napredak, možemo reći da će mobilni telefoni imati podjednako ili još značajniju ulogu u životima ljudi u budućnosti. Kao ilustraciju za to, reći ću da se očekuje da će dva od tri telefona biti opremljeni NFC tehnologijom do 2018. godine, što će ih učiniti pogodnim za kupovinu u pokretu, a mi već sarađujemo s bankama, tehnološkim kompanija, mobilnim operatorima i proizvođačima mobilnih telefona i u 22 evropske zemlje imamo više od 70 aktivnih mobilnih NFC projekata. Dakle, da sumiram, vrlo je verovatno da će keš, kartice i mobilna plaćanja nastaviti „kohabitaciju“, ali trenutni pokazatelji govore da će keš verovatno gubiti na značaju u korist sigurnijih i praktičnijih rešenja.

Da li kompanija MasterCard planira neke nove proizvode koje bi ponudila svetu ili možda Srbiji?

Nama su razvoj savremenih tehnoloških rešenja i njihova implementacija u zaista jednostavna, sigurna i praktična rešenja od suštinske važnosti, dok konkretni proizvodi i usluge koji se implementiraju na pojedinim tržištima zavise od uslova na tim tržištima. Jedno od naših rešenja koje dobija na značaju širom sveta jeste MasterPass, jedina digitalna platforma na svetu koja eliminiše potrebu za unošenjem detaljnih informacija o plaćanjima i slanju prilikom svake kupovine, čime se pojednostavljuje i ubrzava proces kupovine preko bilo kog uređaja sa internet konekcijom.

U centralnoj i istočnoj Evropi postepeno se uvodi MasterPass i rezultati su obećavajući – na primer, ova usluga lansirana je u Češkoj u novembru 2014. godine i samo u prvom mesecu od uvođenja obavljeno je više od 8.000 transakcija putem MasterPass usluge, a MasterCard Mobile novčanik preuzet je više od 6.000 puta, dok je u Poljskoj MasterPass lansiran u julu 2014. godine i sada ga više od 50 odsto onlajn prodavnica nudi kao opciju za plaćanje. Takođe ulazimo u partnerstvo s vodećim svetskim kompanijama sa ciljem razvoja inovativnih platnih rešenja. Prošle godine, usluga Apple Pay lansirana je u SAD, dok su Samsung Pay i Android Pay najavljeni za ovu godinu. Sve te platforme uključuju velike platne mreže i banke izdavaoce i na taj način omogućavaju pristup ogromnom broju potrošača i trgovaca, ali što je još važnije, grade sigurno i jednostavno platno iskustvo, prilagođeno potrebama korisnika. U kompaniji MasterCard svesni smo da je usvajanje novih tehnologija postepen proces i zato ne mogu da nagađam oko tačnog datuma kada će nova rešenja biti implementirana u Srbiji i svetu, ali kada god dođe do implementacije neke tehnologije ili usluge, to se dešava upravo u trenutku kada je tržište zrelo za to kako bi korisnici mogli da iskuse maksimum pogodnosti rešenja koje se implementira.

Da li je, po vašem mišljenju, budućnost autentifikacije plaćanja u korišćenju biometrijskih podataka ili lozinke i PIN-a?

PIN kodovi postoje već dugi niz godina i oni su provereno sredstvo za zaštitu platnih kartica u fizičkom okruženju kada se s njima pravilno postupa, odnosno kada se oni ne odaju drugima i kada se pamte umesto da se zapisuju na papiru i tako nose u novčaniku. S novim plaćanjima, došle su i onlajn šifre, i u tom segmentu pomenuo bih našu uslugu MasterCard SecureCode, jedinstveni kod koji se generiše prilikom plaćanja kod onlajn trgovaca koji učestvuju u ovom programu i koji ostaje između korisnika i njegove finansijske institucije, čime se rizik od zloupotrebe transakcije svodi na minimum. Biometrijska plaćanja su nov siguran način plaćanja korišćenjem ličnih karakteristika koje se ne mogu imitirati, kao što su otisak prsta ili skeniranje zenice, ili čak otkucaji srca. Prošle godine bila su dva značajna pomaka u toj oblasti – lansiranje Zwipe MasterCard kartice, prve beskontaktne kartice na svetu koja sadrži integrisani senzor za otisak prsta, i Apple Payusluge, koja takođe koristi autentifikaciju putem otiska prsta. Izazov za celu industriju u tome je da se izvuku lekcije iz različitih rešenja u kojima je biometrija već primenjena iIi da se autentifikacija podigne na viši nivo, u korist masovnog tržišta širom sveta. Dok biometrijska autentifikacija polako postaje mainstream, od ključne je važnosti da stalnim inovacijama uvek budemo jedan korak ispred prevaranata, insistirajući na sigurnosti i bezbednosti koji su u centru našeg poslovanja.

Kada se očekuje da mobilno plaćanje postane dostupno i u Srbiji?

Ne možemo da predviđamo tačan datum, ali zadovoljni smo razvojem beskontaktnog plaćanja, koje kao što sam rekao, predstavlja osnovu za implementaciju mobilnog plaćanja. I dalje ćemo raditi sa svojim partnerima u industriji kako bi mobilno plaćanje i druga napredna rešenja postala dostupna građanima Srbije.

SLEDEĆI TEKST U PC #223
preview
Zanimanja budućnosti
Boris StanojevićYuNet

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter