GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #75 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Vizija savršenog
Dragan Grbić
Program Visio nećete naći u paketu Office XP, ali njegova verzija 2002, po svim svojim kvalitetima, zaslužuje naziv punopravnog člana Microsoft Office familije.
- PC #75 (Februar 2002)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Vizija savršenog

U svetu Windows softvera namenjenog krajnjem korisniku još odavno smo uočili jasan trend: programi postaju sve složeniji i obimniji u strukturi, a njihova osnovna namena se gotovo degradira na kategoriju "elementarne upotrebe". Ako biste sagledali kompleksniju sliku i shvatili ciljeve koje možete dostići naprednim alatima u programu, možda se čak i zamislite da li je primena programa "samo zbog kucanja" uopšte celishodna. Tako danas možemo napraviti složene aplikacije u Excel-u, formirati programirane strukture dokumenta u Word-u, prezentacije u PowerPoint-u odavno više ne moraju da budu sekvencijalne... Dok se osnovna namena programa zadovoljava već u korenu, osvajaju se novi kvaliteti. Danas više niko ne razmišlja kako je bilo bez izvedenih tabela i interaktivnih grafikona, bez provere spelovanja ili galerije slika koju pretražujemo po ključnim rečima. Ne moramo se mučiti da napravimo treću normalnu formu u bazi podataka, a nju ćemo posle lako publikovati na Web-u. Sve ređe pritiskamo F1 da bismo dobili pomoć, jer je ona uvek pri ruci u kontekstu neke operacije. Ako nam neki element u programu ne odgovara, lako ćemo promeniti njegovo ponašanje. A tek da ne govorimo o efektu združene snage više programa u jednom poslu, gde se realno možemo osloboditi šablona koje nameće neki strogi princip obrade.

(kliknite za veću sliku)

Ovakvo razmišljanje se snažno nameće svakome ko prati program Visio od njegovih početaka. Reč je o programu iz kategorije tzv. flowcharter-a, sistemu za crtanje raznih dijagrama, šema, principijelnih i vizuelnih modela raznih vrsta i namena. Zahvaljujući tome što je od početka pravi Windows program, u vreme borbe za primat na ovoj platformi Visio nije trpeo balast održavanja veza sa DOS-om, poput nekada popularnog paketa Harvard Graphics. U vreme pripreme Windows-a 95 bilo je jasno da je firma Visio u milosti velikog Microsoft-a, jer se program iz verzije u verziju bližio filozofiji Office familije. Integracija programa sa Excel-om i Access-om je bila laka, ne samo kroz grafički interfejs, već i kroz objektni model, pošto je to bio jedan od prvih programa nezavisnih kuća koji je licencirao Visual Basic for Applications (VBA). Sve je to otvaralo mnoge nove mogućnosti primene, ali i postavljalo pitanje na koje smo odgovor najzad dobili pre oko dve godine: Microsoft je otkupio veći deo firme Visio i program zvanično uključio u Office porodicu, mudro čuvajući jezgro razvojnog tima. Microsoft Visio 2000, sada pod zaštitom snažne marketinške mašinerije nove matične kuće, učvršćuje poziciju najpopularnijeg u kategoriji. Tokom 2001. godine, neposredno nakon promocije Microsoft Office-a XP, na tržište izlazi i Microsoft Visio 2002, kome posvećujemo sledeće stranice.

Osnovni koncepti

(kliknite za veću sliku)

Microsoft Visio 2002 je samostalni program namenjen izradi vizuelno oblikovanih rešenja koja prezentiraju razne sisteme, informacije i ideje. Osnovni oblik takvog rešenja je dijagram koji čine crtani objekti i linije veza među njima. Ovi elementi su organizovani u grupe predložaka (stencils) koje odgovaraju industrijskim standardima i konvencijama koje važe u oblasti na koju se predlošci odnose. Objekat na predlošku se naziva oblik (shape) i on, osim osnovnih atributa grafičkog izgleda, može da ima i atribute podataka i ponašanja koji su unapred ugrađeni ili koje korisnik može dodavati. Oblici se postavljaju na radnu površinu koju čini jedan ili više listova (koji odgovaraju formatu papira za štampu) i povezuju u celinu koja čuva formirane veze među njima. Pošto su svi elementi vektorske prirode, njima je lako menjati dimenzije i ugao, mogu se dodati tekstovi, boje, senke itd. Jedan dijagram može sadržati oblike iz više grupa predložaka a oblici se mogu kopirati, menjati i dodavati u režimu izmene tzv. master-a, čime se obezbeđuje eventualno nedostajući oblik.

(kliknite za veću sliku)

U ukupnoj slici poslovnih informacionih sistema zasnovanih na proizvodima Microsoft-a, Visio preuzima na sebe tri glavne uloge. Najpre, služi kao celishodna dopuna paketu Microsoft Office XP, jer obezbeđuje saradnju sa drugim programima u više smerova. Potom, Visio dodaje funkcionalnost u izradi strukturnih grafičkih prikaza raznih pojava kao nezavisnih dokumenata ili kao deo složenijih projekata. Najzad, Visio omogućuje razvoj posebnih integrisanih rešenja zasnovanih na standardima, a čiji cilj je da podrže i olakšaju razne tekuće poslove u vizuelno uobličenom ambijentu. Nalik drugim Office programima, sve ove uloge su ključno opredelile sadržaj i ponašanje programa u uslovima specifičnih zahteva raznih korisnika; videćemo kako su svi ovi zahtevi pomireni u jedinstvenom ambijentu.

(kliknite za veću sliku)

Da bi se obezbedila ponuda korisnicima raznih nivoa potreba, grupa Visio sadrži tri proizvoda. Prvi je osnovni paket Microsoft Visio Standard, namenjen raznim zahtevima u projektnim timovima, marketingu, prodaji i administraciji. Osnovna uloga ovog varijeteta je zadovoljenje u potrebama svakodnevnog crtanja raznih šema i dijagrama. Microsoft Visio Professional sadrži osnovne strukture i funkcije kao i osnovni varijetet, ali mu je dodato nekoliko proširenja, pre svega veliki broj predložaka namenjenih elektrotehnici, mašinstvu, proizvodnji i drugim granama; ovde ćete naći i određeni broj prototipa i šema koji mogu poslužiti kao početni sadržaj neke velike šeme. Drugi dodatak su prilozi dati u vidu predložaka integrisanih rešenja (npr. razne varijante veze sa bazama podataka) i grupa složenijih makroa koji čine Visio aplikaciju. Mala napomena za korisnike starijih verzija: Visio Technical više ne postoji u verziji 2002, nego su svi sadržaji "najvećeg" varijeteta sada dati u obliku Visio Professional 2002.

Treći član grupe Visio na tržištu nije varijanta programa, nego ozbiljni add-in na Visio Professional: Microsoft Visio Enterprise Network Tools, skup predložaka i alata posebnih mogućnosti namenjenih izradi šema složenih računarskih mreža; ovde je čak moguće izvoditi razne direktne dijagnoze i analize operacija u mreži, što će pomoći u njihovom upravljanju i održavanju.

Za detaljan opis verzije 2002 ovog programa pogledajte februarski broj časopisa "PC".

BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter