GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #128 > Komunikacije
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
U susret SEE-BB konferenciji
Mladen Mijatović
Prva konferencija o razvoju broadband-a u regionu Jugoistočne Evrope održana je ove godine u Beogradu. Očigledno - vrlo uspešno, jer se za 2007. sprema nastavak priče na istom mestu...
- PC #128 (Decembar 2006)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

U susret SEE-BB konferenciji

Živimo u vremenu burnih promena u telekomunikacijama i sve veće zavisnosti ekonomije od komunikacionih servisa i infrastrukture. Bilo da je u pitanju porodična zanatska firma ili veliki poslovni konglomerati, danas se teško može zamisliti poslovanje bez telefona, pristupa Internetu i bez elektronske pošte. Efikasno elektronsko poslovanje je jedan od najvažnijih generatora rasta produktivnosti, a uspešnost ovladavanja elektronskim komunikacijama je preduslov napretka nacionalne ekonomije, privrednih grana i pojedinačnih kompanija. Treba imati na umu da je proces ovladavanja komunikacionim servisima veoma složen, kako zbog brzine i razmera promena, tako i zbog neophodne interakcije ključnih činilaca tog procesa: međunarodnih organizacija, državnih izvršnih institucija, regulatornih agencija ali i davalaca usluga – telefonskih operatera i Internet provajdera.

Promene u telekomunikacijama

Promene u telekomunikacijama koje su u jeku teže ka zajedničkoj infrastrukturi za sve vidove komunikacija (telefon, video i podaci) baziranoj na IP protokolu kao zajedničkom imenitelju i bazi za korisničke servise. Taj, sada već opšteprihvaćeni, trend vodi ne samo ka zameni infrastrukture i prebacivanju postojećih komunikacionih servisa na IP (VoIP kao vid nove telefonije i IPTV za distribuciju TV servisa) već i ka uvođenju novih servisa, kao što je VOD – Video on Demand.

Zajednička infrastruktura sa sobom povlači sniženje troškova komunikacija koje će se preneti na sniženje cene usluga krajnjim korisnicima. Dodatni faktori koji doprinose trendu pada cena usluga su pojeftinjenje same opreme, zbog univerzalnosti komponenti koje se upotrebljavaju u IP mrežama, kao i borba za tržište koja se vodi između davalaca komunikacionih usluga. Tako pregled listi VoIP provajdera daje 597 kompanije u SAD, 76 u Rusiji, a 21 u Rumuniji. Imajući na umu da je VoIP servis u ranoj fazi širenja, ovo su impresivni brojevi i može se očekivati brz rast (pre nešto više od godinu dana broj VoIP provajdera u SAD je bio oko 300). Sigurni dobitnici u celom ovom procesu liberalizacije telekomunikacija će biti krajnji korisnici koji dobijaju sve više usluga po sve nižoj ceni.

Tradicionalne komunikacije imaju već decenijama staru infrastrukturu koja se sastoji od operativne mreže i regulative koja štiti ekonomske interese svih subjekata. U novom svetu komunikacija zajednička infrastruktura se koristi za interaktivnu komunikaciju kao i za informacionu mrežu (prenos podataka, kompjuterska komunikacija), namećući nova pravila korišćenja kako bi se obezbedila i poslovna sigurnost i interesi učesnika. Proces unapređenja mreže treba da bude adekvatno praćen regulativom kao i permanentnim obrazovanjem korisnika, da bi se obezbedilo efikasno i bezbedno korišćenje koje će voditi produktivnoj upotrebi i razvoju.

Put pred nama

Broadband je od svog užeg tehničkog značenja – sistema za prenos informacija sa širokim propusnim opsegom, danas postao sinonim za moderne komunikacije zasnovane na IP. Ovaj termin podrazumeva stalnu vezu sa brzinom protoka od najmanje 256 Kbps koja omogućava istovremeni prenos glasa (telefonska komunikacija) i podataka. Kako multimedijalni servisi postaju realnost tako će se i donja granica zahteva brzine prenosa za broadband servise neizbežno povećavati. U Južnoj Koreji, Japanu i SAD je u toku uspostavljanje PON (Passive Optical Network) koja krajnjem korisniku daje brzinu prenosa do čak 2 Gbps, omogućavajući VOD, i IPTV servise za više istovremenih HDTV kanala.

U Beogradu će se sledeće godine po drugi put održati regionalna broadband konferencija za Jugoistočnu Evropu (2nd Southeastern Europe Broadband Conference and Expo). Konferencija će okupiti predstavnike telekomunikacionih operatera, Internet servis provajdera, proizvođača opreme, regulatornih tela, investicionih institucija, sistem integratora i poslovnih korisnika na forumu koji će pokriti razvoj ove ključne privredne grane u regionu Jugoistočne Evrope. Konferencija ima za cilj predstavljanje tehnoloških rešenja, kao i upoznavanje zainteresovanih sa stanjem razvoja infrastrukture i regulative u regionu. U poslednje vreme smo svedoci ubrzane konsolidacije operatera na ovim područjima kroz privatizaciju, ali i pojave novih operatera i provajdera koji se pozicioniraju za predstojeći rast i kompletniju ponudu poslovnim korisnicima. Konferencija će, pored prezentacija, imati i niz poslovnih foruma kojima će biti cilj širenje i jačanje veza između učesnika ove kompleksne industrije u regionu, ubrzavanje usvajanja regulativnih akata i razvoja infrastrukture, kao i razmena iskustava.

U iščekivanju ovog značajnog događaja ostaje nam da se nadamo da će druga SEE-BB konferencija biti još uspešnija od ovogodišnje, a „PC“ će, kao medijski partner manifestacije, biti na licu mesta da vam prenese utiske.

SLEDEĆI TEKST U PC #128
nopreview
Uvodnik
Dejan RistanovićRoche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter