GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #132 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
NX - zatvoreni krug
Mladen Mijatović
Nakon niza zanimljivih CAD/CAM/CAE programa, predstavljamo i jedno zaokruženo rešenje - Solid Edge NX pokriva čitav proces nastanka proizvoda i namenjen je profesionalcima.
- PC #132 (April 2007)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

NX - zatvoreni krug

Pominjali smo ranije da se mašinski CAD softver klasifikuje u dve grupe. Do sada smo uglavnom pisali o srednjem sloju, konstatujući da je ova vrsta podele donekle anahronizam koji slabije upućene dovodi u zabludu da tzv. middle-end rešenja nisu dovoljno moćna da bi se njima savladali složeni problemi i da je high-end nešto čemu treba da teže svi koji to mogu da priušte. Upravo middle-end softver raznih proizvođača, u koji spada i UGS-ova Velocity serija sa svojim SolidEdge CAD paketom, danas zadovoljava gotovo 90% svih potreba u mašinskom projektovanju. High-end proizvodi su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe, pošto je reč o softverskim paketima koji nisu naprosto moćniji, već su predviđeni za rešavanje visokospecijalizovanih zadataka i integrisanje procesa proizvodnje. Pored toga što raspolaže modulima koji vrlo detaljno obrađuju neke karakteristične probleme (npr. u auto ili avio industriji), NX poseduje i PDM funkcionalnost koja zaokružuje upotrebnu vrednost ovog programskog paketa kao prave pravcate PLM aplikacije.

Šta je PLM?

(kliknite za veću sliku)

Kao što samo ime kaže, PLM (Product Lifecycle Management) je proces upravljanja „životom“ proizvoda, koji podrazumeva četiri faze: početno osmišljavanje, dizajniranje, realizaciju i servis. PLM nije ograničen na proizvodnju mašina, već je postao važan u svim granama industrije. PLM daje novu dimenziju našoj priči o CAD/CAM/CAE softveru, pošto integriše pojedinačne procese proizvodnje u celinu.

Prva faza PLM-a podrazumeva ideju i njenu razradu. U njoj se definišu zahtevi vezani za klijente, tržište i zakonske norme. U planiranju obično učestvuju i dizajneri. Korisnicima NX-a je na raspolaganju modul za dizajniranje, čime je omogućeno da se ceo posao odradi u jednom softverskom paketu (nema potrebe za importovanjem fajlova). Na osnovu rezultata prve faze pristupa se detaljnom definisanju izgleda proizvoda i razvoju prototipa. Testiranje prototipa treba da potvrdi (ili ospori) ispravnost dotičnog dizajna. Nakon takve potvrde (uz eventualne ispravke u dizajnu) može se preći na fazu realizacije koja podrazumeva pripremu alata za proizvodnju ali i prodaju, sa sve isporukom prateće dokumentacije, pa čak i marketing. Priča se tu ne završava, jer tokom životnog veka proizvoda treba obezbediti tehničku podršku korisnicima, održavanje, servis i manipulaciju dokumentacijom koja se odnosi na upotrebu proizvoda. Na kraju bi „životni ciklus“ trebalo završiti ispravnim odlaganjem proizvoda koji je odslužio svoje, uz posebnu brigu o recikliranju onoga što se može ponovo upotrebiti.

Naravno da ovakav koncept nije izmišljen juče, ali moderni uslovi poslovanja i žestoka konkurencija iziskuju značajno ubrzavanje čitavog procesa. Specijalizovana softverska rešenja služe da pojednostave i učine kraćim čitav proces ili neki njegov deo. Uzmimo za primer pomenuto testiranje koje se obavlja zarad provere odabranog dizajna – dok je nekada bilo neophodno zaista napraviti fizički model koji bi poslužio kao prototip za razna merenja, danas CAE programi mogu da daju odgovor na većinu pitanja primenom metode konačnih elemenata (FEM) na virtuelnom modelu. Ako se otkrije nekakav nedostatak, vrlo brzo se obavljaju izmene i model se ponovo testira. Jasno je da bi „klasičan“ pristup podrazumevao pravljenje novog prototipa i njegovo testiranje, što zahteva puno vremena. Nakon odobravanja dizajna i započinjanja proizvodnje, na scenu stupaju CAM aplikacije o kojima smo već pisali.

NX pokriva čitav PLM ciklus, a firma UGS je jedini proizvođač koji u svojoj softverskoj gami ima međusobno kompatibilne middle-end (Velocity seriju) i high-end (NX) programe. Tako je moguće razvijati pojedine segmente proizvodnje na Velocity platformi, a ti rezultati se po potrebi bez problema mogu uključiti u NX-ov PLM ciklus i obratno. Ova razmena informacija između platformi je važna iz praktičnih razloga. Nije opravdano korišćenje skupog i kompleksnog rešenje kao što je NX u svakoj situaciji.

Funkcionalnost NX-a

Ako se sa nivoa PLM-a spustimo niže, videćemo da se NX sastoji od klasičnih CAD funkcija i velikog broja usko specijalizovanih modula. Ovi moduli su stvoreni na osnovu iskustva koje je UGS stekao u određenim granama mašinske industrije, a organizovani su u formi koja podseća na dobro poznate čarobnjake (Wizard). Obično je zadatke koje ovi vizardi odrađuju moguće rešiti i primenom „običnih“ CAD/CAM/CAE aplikacija, ali kako su neke klase problema karakteristične za određeni posao, korisniku je lakše ako ima virtuelnog pomoćnika koji ga vodi kroz proces korak po korak.

Pogledajmo jedan primer: Mold Wizard služi za izradu alata za livenje plastike. Proizvodi od plastične mase su veoma zastupljeni, a oni se obično proizvode injekcionim livenjem, koje podrazumeva prethodnu izradu alata (metalnog kalupa i pratećih komponenti). Alat se u principu može isprojektovati i u nekom CAD programu kao i bilo koji drugi mašinski sklop, ali kako se uvek prilikom izrade alata ponavljaju neka opšta pravila (definisanje ravni razdvajanja kalupnih ploča, ubacivanje bočnih jezgara, zaobljavanje oštrih ivica i izbegavanje negativnih uglova...) zgodno je da sve to stoji na jednom mestu. Slično je i sa Progressive Die Wizard-om koji sadrži skup pravila za izradu alata namenjenih proizvodnji metalnih proizvoda plastičnim deformisanjem limenih delova („štancovanje“).

Postoji puno modula za NX, pa bi potencijalni kupac ovog softvera trebalo dobro da razmisli pri odabiru. Treba odabrati upravo one module koji su namenjeni poslu kojim se dotična firma bavi i tako konfigurisati NX prema sopstvenim potrebama da bi bio ostvaren najbolji učinak po najnižoj ceni.

Primenom tzv. knowledge base tehnologije, NX omogućava korisniku da upamti niz tehnika koje se često ponavljaju i tako izvrši automatizaciju nekog procesa. Čak i konstruktor koji ne vlada programerskim veštinama može da pravi sopstvene wizard-e, dok je u SolidEdge-u neophodno programiranje u Visual Basic-u ili nekom srodnom programskom jeziku.

Upravljanje podacima

Pored CAD/CAM/CAE programa, ozbiljnije bavljenje proizvodnjom zahteva i PDM (Product Data Management) softver koji vodi računa o procesima u proizvodnji i upravlja inženjerskim podacima. Iako ova problematika deluje manje važno od projektovanja, testiranja i izrade proizvoda, snalaženje sa tom vrstom podataka može da bude noćna mora kada veliki broj ljudi učestvuje u procesu proizvodnje ili treba pronaći podatke o starijem projektu. U lanac proizvodnje su uključeni dizajneri koji se bave početnim konceptom, projektantski timovi koji obavljaju 2D i 3D crtanje i inženjeri koji ispituju proizvod primenom CAE softvera, da bi sve na kraju stiglo do tehnologa koji se bave CAM-om.

Primera radi, kada dizajnerski tim nešto osmisli, prvo će njihov šef to morati da odobri da bi nakon toga projektanti mogli da kažu svoje. Često se dešava da je dizajn dobar, ali nije „tehnologičan“ – teško ga je izvesti u praksi, u kom slučaju se sve vraća na doradu dizajnerskom timu. Slična situacija se ponavlja sa projektantskim timom – nakon odobrenja šefa tima, stvar se prosleđuje na ispitivanje u CAE softveru itd. Nekad se na doradu vrati samo jedan deo nekog većeg projekta, a često timovi obavljaju više zadataka istovremeno. Zbog svih navedenih faktora neophodan je stalni uvid u to šta se trenutno dešava sa kojim projektom i do koje se faze gde stiglo.

Sastavni deo NX-a je Team Center, softver zadužen za povezivanje svih procesa, pružanje podataka učesnicima u proizvodnji i upravljanje tehnološkom birokratijom. Zahvaljujući Team Center-u svi timovi su povezani i bilo koji učesnik može u svakom trenutku da vidi šta rade članovi ostalih timova. Ovo je jako važno zbog tempa koji danas na tržištu nameće žestoka konkurencija – na primer, ako proizvod koji ima manu u dizajnu stigne do tehnologa koji će ga vratiti na doradu, biće izgubljeno previše vremena. Kroz PDM, tehnolog može da vidi šta rade dizajneri i ispravi stvar u početku. Stara izreka da šteta nema vlasnika prestaje da važi – potpisi i odobrenja ostaju unutar PDM-a i uvek je kasnije moguće utvrditi ko je odgovoran u slučaju da nešto pođe naopako.

Ovakva organizacija posla skraćuje proces proizvodnje za 40%, a smatra se da troškovi razvoja proizvoda opadaju za oko 30%. Ušteda vremena je možda i bitnija jer je danas najvažnija konkurentnost na tržištu. Team Center funkcioniše kroz mrežu povezujući fizički udaljene računare, pa firma može da bude prostorno veoma razuđena. Sve promene se ažuriraju trenutno kroz PDM pa pripadnici jednog tima uvek znaju šta rade njihove kolege čak i ako se nalaze na drugoj strani planete.

PDM je namenjen većim firmama, koje imaju barem dvadeset ljudi koji se bave inženjeringom, te kompanijama koje su geografski razuđene, a Team Center, pored toga što se nalazi u sastavu NX-a, postoji i kao samostalan softver koji radi sa mnogim CAD programima. Investicija u NX je opravdana u slučaju da se firma bavi nekim specifičnim poslom ili kada joj je potreban kvalitetan PDM. p

Na DVD-u koji prati ovaj broj „PC“- ja nalazi se UGS-ov 3D CAD program SolidEdge. Ovaj program nije besplatan, ali će čitaoci koji žele da ga isprobaju na DVD-u naći i uputstvo kako da dobiju privremenu licencu.

Korisne adrese:

Industrial Technology Systems
tel: 011/3390-903
http://www.itsyu.net

SLEDEĆI TEKST U PC #132
preview
Samo vaš portal
Marko HermanRoche LinkedIn

Adria Security Summit 2024


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter