GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #21 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
Domaća multimedija
Zoran Koš
Izdavaštvo na CD-ROM-u u Srbiji je najzad počelo - Zoran Koš predstavlja nekoliko prvih poduhvata.
- PC #21 (Februar 1997)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Domaća multimedija

Firma DAN dizajn je do sada izdala tri multimedijalna CD-ROM-a: "Osnovi hirurgije", "Svet exlibris-a" i "Statistički godišnjak Republike Srpske". Kratko smo ih pomenuli u prošlom broju, ali sada svakako zaslužuju da ih detaljnije predstavimo. Sva tri CD-a su urađena u PDF formatu i čitaju se kroz Adobe Acrobat Reader. Pošto je ovaj Adobe-ov program slobodan za distribuciju, DAN Dizajn je bio u mogućnosti da ga priloži na samom CD-u.

Instalacija je identična: treba da instalirate Adobe Acrobat Reader-a, movie plug in-a za Acrobat i Quick Time for Windows. Ovakav pristup proizvodnji multimedijalnih CD-ROM-ova nije do sada bio uobičajen - prednosti su u lakom korišćenju, štednji prostora na hard disku, mogućnosti da se vide naša slova bez obzira koji kodni raspored koristite i bez instalacije specifičnih fontova, kao i da se isti CD koristi pod DOS-om, Windows-om, UNIX-om i Macintosh-om.

Pored ovih prednosti, postoje i određene mane. Meniji Acrobat reader-a su na engleskom, pa su nedostupni onom delu publike koji ovaj jezik ne zna. Mogućnosti pretraživanja po ključnoj reči ili traženje animacije i slike su dosta skromne, ali proizvođač tvrdi da će u budućim izdanjima mogućnosti Reader-a biti proširene novim licencnim softverom, koji je firma nabavila.

Osnovi hirurgije

Autori osnova hirurgije su profesori Milan Dragović i Zoran Gerzić. Ovaj CD predstavlja standardni univerzitetski udžbenik namenjen i studentima i lekarima.

Kad po instalaciji otvorite jedini .pfb fajl koji se nalazi na CD-u, pozdraviće vas skromno ali ukusno dizajnirana naslovna strana koja ima osam dugmeta, a to su: impresum, autori i saradnici, sadržaj, pomoć, traktat o hirurgiji, poglavlja, indeks i budući projekti. Svaki od ovih tastera nas vodi do odgovarajućeg dela knjige. O impresumu nema mnogo šta da se priča sem da se kliknuvši na njega dobija objašnjenje za tri godine kašnjenja udžbenika i vrlo poetična poruka mladim hirurzima od M. Dragovića. Sadržaj je prikazan u dva stupca kao kod klasičnih knjiga, što može ponekad da zasmeta, ali je zato odlično povezan sa odgovarajućim stranama i poglavljima. Help je dovoljno iscrpan i odnosi se prvenstveno na prozor Acrobat Reader-a, jer sama "Hirurgija" ima tako lake i intuitivne komande da ih praktično ne treba ni objašnjavati. Traktat o hirurgiji je posebno delo koje razmatra sadašnjost i budućnost hirurgije.

Dugme podpoglavlja vodi do glavnih celina koja se prvo dele na opštu i specijalnu hirurgiju, a zatim na podpoglavlja, od kojih je svako povezano sa odgovarajućim delom knjige. Indeks je dobro urađen i iscrpan, ali nema linkove sa stranama na koje ukazuje, već se na njih mora preći ručno. Taster "Budući projekti" povezan je sa poglavljem koje sadrži opise šest projekata budućih stručnih knjiga iz oblasti hirurgije namenjenih specijalistima. Svaki od projekata opremljen je po jednim video zapisom laparoskopije.

Knjiga predstavlja klasičan univerzitetski udžbenik dobro opremljen slikama, crtežima i rentgenskim snimcima. Nemogućnost pretraživanja po ukrštenim obeležjima sužava ponešto upotrebu ovog odličnog CD-a, koji predstavlja pionirski rad na našem tržištu.

Svet Exlibrisa

"Svet exlibris-a" je pravi multimedijalni CD posvećen pet izložbi EXLIBRIS-a održanih u Beogradu oktobra 1995, pod pokroviteljstvom ambasade Švajcarske. Specifičnost ovog CD-a je potpuna dvojezičnost: svi tekstovi su ravnopravno dati na srpskom i engleskom jeziku.

Za one koji ne znaju, EXLIBRIS je malo umetničko delo koje se lepi u unutrašnjost knjige i označava ko joj je vlasnik. Mnogi poznati ljudi su od svojih prijatelja i savremenika velikih umetnika naručivali ovakve sličice. Danas one predstavljaju predmet sakupljanja strasnih kolekcionara.

CD sadrži poglavlja: Za štampu, izložbe, kataloge, impresum, skraćenice i definiciju exlibris-a. Poglavlje "Za štampu" sadrži izjave organizatora izložbe, zatim kraću i dužu verziju teksta o exlibris-ima namenjenu novinarima, pres kliping i adrese na koje se možete obratiti za bliža obaveštenja.

Poglavlje "Izložbe" sadrži sve što biste mogli da poželite da saznate o izložbama exlibris-a u Beogradu a to su: datumi, propozicije dva međunarodna konkursa (za autore i titulare), sastav žirija sa kratkim video zapisima izjava članova, predivne pozivnice i plakati, katalog izložbe "Zlatno pero Beograda"... Tu je i prikaz izložbe, na kojoj je posetilac mogao da zaviri "iza kulisa" i razgleda ono što se inače ne izlaže: Odabrane probne otiske, izgužvane stranice i slično. Poseban tekst posvećen je Žinou, koji je bio spiritus movens u svim događanjima u svetu exlibris-a u Beogradu. Prikazano je i bibliofilsko izdanje knjige "Isporučilac", koje je bilo nagrada na konkursu za vlasnike exlibris-a.

Katalozi izložbi su detaljno prikazani i sadrže reprodukcije stotina exlibris-a iz svih epoha, koji nam na najbolji način prikazuju i ovu granu grafičke umetnosti. To su: autori exlibris-a, vlasnici exlibris-a, jugoslovenski exlibris, istorijska retrospektiva i izložba Albina Brunovskog.

Odlično dokumentovani katalozi su skenirani i tako spašeni od zaborava, a ima i dosta video klipova sa otvaranja i dodela nagrada, međutim ono što je najlepše su sami exlibris-i, kojih ima na stotine, iz naših i stranih zbirki od domaćih i inostranih autora. Oni govore o vlasnicima knjiga kao i autorima grafika.

Pravopis

Na našem tržištu će se uskoro pojaviti još jedno značajno izdanje na CD-ROM-u. To je Pravopis srpskog jezika. CD izlazi u izdanju Matice srpske iz Novog Sada i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstava, a u proizvodnji preduzeća INeS iz Sombora. Zahvaljujući INeSu, dobili smo finalnu beta verziju CD-a Pravopis. Radi se o multimedijalnom izdanju školske verzije "Pravopisa srpskog jezika", autora Mitra Pešikana, Jovana Jerkovića i Mata Pižurice.

Uvodni ekran je veoma lepo dizajniran i počinje Vukovom slikom, uz himnu Svetom Savi. Pored slike nalaze se tasteri koji nas vode u osnovne odeljke ovog multimedijalnog udžbenika, a to su: pravila, rečnik, izgovor i poglavlje koje je posvećeno samom izdanju.

Osnovna pravopisa su pravila. Na ekranu se pravila nalaze u tri kombo boksa, kojima se biraju: poglavlje, odeljak i pravilo. Postoje i linkovi koji ukazuju na pravila koja su međusobno u vezi. Moguće je i listanje stranu po stranu, kao i pretraživanje po nekoj reči ili pojmu. Prilikom pretraživanja može da se koristi ćirilica, naša ili engleska latinica. U beta verziji se pojavio problem sa pronalaženjem naših znakove čćšžđ, koja softver tretira kao dijakritičke znake. Tekst je bogato ilustrovan slikama i video zapisima koji se dobijaju klikom na ikonu oka, koja se nalazi u samom tekstu. Ilustracije se najčešće odnose na naše najznačajnije književnike i ljude od jezika, ali i pobliže objašnjavaju mnoge druge pojmove. Iz pravila se može preći u sadržaj i rečnik. U sadržaju su poređani nazivi pravila po poglavljima, tako da se na njih prelazi dvostrukim klikom.

U pravopisnom rečniku su reči izložene azbučnim redom. Navedene su reči za koje su autori smatrali da su "problematične", a za reči kod kojih se često javljaju greške u akcentu, dat je i zvučni zapis. Pored reči se nalazi i broj pravila koje se na nju odnosi (morate ga "ručno" potražiti), ali nažalost ne i hiperlink. Pored pravopisnog rečnika, postoji i poseban spisak reči koje imaju i zvučni zapis, što je vrlo zgodno za uvežbavanje pravilnog naglaska.

Značaj ovakvog CD-a je ogroman, jer on predstavlja prvi naš multimedijalni udžbenik na CD-ROM-u. On će biti koristan i onima koji tek uče i onima koji su odavno izašli iz škole ako se prilikom pisanja nađu u nekoj prvopisnoj nedoumici.

SLEDEĆI TEKST U PC #21
nopreview
SezamPro danas
Dejan RistanovićRoche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter