GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #159 > Komunikacije
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
WiFi u službi lokalne samouprave
Zoran Popović
Gradovi širom sveta koriste javne bežične mreže da bi građanima pružili nove i unapređene servise bez trošenja budžetskih sredstava i ljudskih resursa. Upotrebom Cisco Aironet 1522 mesh pristupnih tačaka unapređuje se infrastruktura na teritoriji grada, a samim tim se otvaraju nove poslovne mogućnosti i razvija turizam.
- PC #159 (Oktobar 2009)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

WiFi u službi lokalne samouprave

Lokalne samouprave koriste prednosti Interneta da bi efikasnije poslovale i poboljšale nivo usluga. Za razliku od privatnih preduzeća, samouprave vode poslove i na terenu, kao što to čine građevinske inspekcije, službe za održavanje parkova, komunalne službe... Gradovi širom sveta koriste Public WLAN da bi pružili građanima nove i unapređene servise bez trošenja budžetskih sredstava i ljudskih resursa, kao i da bi smanjili „tehnološke razlike“ među građanima, dajući svima jednaka prava na obrazovanje, zdravstvo i tehnološke resurse putem Interneta. Takođe, unapređenjem infrastrukture i servisa podstiče se ekonomski razvoj kako bi se privukle poslovne mogućnosti i novi stanovnici i razvio turizam.

Mesh pristupne tačke

Cisco rešenja za javne mreže praktična su za postavljanje i upravljanje na širem prostoru grada. Platforma Cisco Wireless Mesh Networking daje visoke performanse, jednostavna je za postavljanje, pouzdana, bezbedna... Idealna je za gradske zone jer može da se montira i na bandere, a deo je arhitekture Cisco Unified Wireless Network, koja je bazirana na seriji Cisco Aironet 1500 uređaja, mesh pristupnim tačakama (802.11a/b/g – model 1510 i 802.11b/g – model 1505) koje koriste Cisco patent Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP).

U Cisco mesh mreži pristupne tačke pronalaze jedna drugu i automatski određuju najbolji put za prenos informacija koristeći inteligentan sistem baziran na AWPP. Cisco Wireless Mesh sistem omogućava lociranje korisnika u zavisnosti od AP‑a preko koga pristupa mreži i preusmeravanje na određenu Internet stranicu, u zavisnosti od lokacije na kojoj se nalazi. Tako bi, recimo, bilo moguće da korisnik koji se preko svog laptopa ili pametnog telefona na Kalemegdanu „nakači“ na mrežu automatski bude preusmeren na Internet stranu Grada Beograda koja opisuje istoriju Kalemegdana, daje mapu Kalemegdana i sadrži reklame za kafiće, restorane i prodavnice u blizini. Lokalna samouprava na taj način može da poboljša turističku ponudu i stvori nove mogućnosti za razvoj preduzetništva.

Preko Wireless Mesh mreže na Internet bi se mogli povezati postojeći i novi info‑kiosci, preko kojih bi se mogle nuditi različite usluge: pristup Internetu, slanje e‑razglednica i mail‑ova, dopune prepaid kredita za mobilne telefone, kupovine karata za gradski prevoz... Pored toga, preko Wireless Mesh mreže u časovima manjeg opterećenja mogao bi sa centralnog servera da se distribuira video‑sadržaj koji se prikazuje na reklamnim LED displejima u izlozima prodavnica i na javnim mestima.

Lokalna primena

U saradnji sa lokalnom Cisco kancelarijom, Konsing Group je u svrhu testiranja na Bežanijskoj kosi privremeno instalirao pilot WiMesh mrežu koja se sastoji od 10 Cisco Aironet 1522 mesh pristupnih tačaka. AP uređaji su montirani na nekoliko lokacija u vlasništvu Konsing Group‑a u Bloku 51; jedan je montiran na Konsing‑ov telekomunikacioni stub, po jedan na svaku od poslovnih zgrada, jedan na jarbol zastave, a preostali na stubove rasvete, čime je dobijeno realno okruženje za testiranje.

U toku su testiranja sa različitim topologijama mreže i konfigurisanjima sistema, kako bi se postigle optimalne performanse u realnom okruženju. Meri se brzina protoka koju korisnik može da ostvari, kašnjenje i gubitak paketa. Cilj je da se utvrdi koje su mogućnosti ovakve pristupne mreže u aplikacijama koje su osetljive na gorenavedene parametre, kao što su VoIP, video i audio striming...

Za potrebe testiranja je nabavljen i jedan Cisco ruter 3270 namenjen ugradnji u vozila, pogodan za javna preduzeća koja imaju potrebu da njihove ekipe na terenu pristupaju bazama podataka. Ruter ima mogućnost povezivanja na GPRS i 3G mrežu kada je van dometa WiMesh mreže. Preko ove mreže Konsing Group je za sve svoje komšije omogućio besplatan pristup Internetu u narednih nekoliko meseci dok traje testiranje sistema.

Pristupne tačke Cisco Aironet serije 1500 uključuju dva radio modula: 2,4 GHz za standardne Wi‑Fi klijente i 5 GHz. Iako ideja o mreži van zidova objekta može da zabrine zbog pitanja bezbednosti, IT administratori mogu da budu sigurni da će sa pravim merama i javna bežična mreža biti podjednako sigurna kao i interna. Cisco pristup bezbednosti baziran je na rešenju Cisco Self‑Defending Network i SAFE Blueprint arhitekturi koja obezbeđuje siguran pristup. Mreža je sposobna da identifikuje pretnje i u skladu sa nivoom bezbednosti izoluje inficirani server, računar ili mobilni uređaj, te da rekonfiguriše mrežu radi odgovora na napad. Zaštitne aplikacije uključuju Cisco Network Admission Control (NAC), Cisco Security Agent i Cisco Trust Agent.

Moguće su tri varijante upotrebe javne mreže. Za potrebe lokalnih samouprava, gradskih i vladinih agencija gde je primarni cilj da zaposleni ne moraju da se vraćaju u zgradu da bi dobili nova zaduženja, već da nove informacije i zadatke mogu da preuzmu na terenu. Za potrebe javne bezbednosti (policije, vatrogasne službe, hitne pomoći, aerodroma) može se omogućiti pristup dosijeima i fotografijama osumnjičenih, video‑nadzoru, planovima objekata u slučaju požara... Na sličan način se mogu emitovati i javne informacije, za opštu upotrebu građana, preduzeća i turista.

Osmislimo primene

Za implementaciju bežične mreže gradovi mogu da odaberu neku od tri poslovne opcije: masovnost u ponudi koja podrazumeva da grad kao vlasnik mreže može da ustupa deo protoka za besplatan pristup građanima, ili izbor određenih servisa kroz javno‑privatno partnerstvo (provajder sa kojim grad sklopi ugovor može da naplaćuje usluge građanima, dok zaposleni u upravi imaju besplatan pristup), ili hibridni pristup kada je grad takođe vlasnik, ali su održavanje i razvoj aplikacija povereni nekoj kompaniji.

Rešenje za javne bežične mreže Cisco Aironet 1500 omogućava izgradnju mreže za automatsko očitavanje merača struje. Specijalizovano rešenje za automatsko očitavanje protoka gasa, vode i električne energije (AMR) ostvaruje bežičnu vezu sa komunalnim preduzećima i koristi Cisco Aironet 1500 kao osnovnu infrastrukturu. Rešenje automatskih merača donosi mnoge prednosti koje prevazilaze početno pojedinačno prilagođavanje uređaja na lokaciji korisnika.

Upotrebom ovog sistema, preduzeće koje se bavi elektrodistribucijom može da očitava struju na dnevnom nivou pa nije potrebno da serviser svakog meseca obilazi lokacije na terenu. U svakom trenutku može da se dobije podatak o upotrebi struje, vode ili gasa. Dvosmernom komunikacijom sa uređajem JKP može bolje da planira i kontroliše situaciju u vršnim časovima. Uz bežičnu komunikaciju, povezivanje na elektromrežu na divlje odmah može biti detektovano i sprečeno.

Korisne adrese:

Cisco
http://www.cisco.com

Konsing
http://www.konsing.net

SLEDEĆI TEKST U PC #159
preview
Svemirski pionir
Voja Gašić
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter