GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #161 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Projektovanje postrojenja
Dejan Stelkić
Dizajniran za inženjere procesnih postrojenja, AutoCAD Plant 3D 2010 doprinosi povećanju produktivnosti, tačnosti i koordinacije prilikom projektovanja i održavanja kompleksnih postrojenja u procesnoj industriji.
- PC #161 (Decembar 2009)
- U prodaji po ceni od 110 din

broj

Projektovanje postrojenja

Izgrađen na poznatoj AutoCAD platformi, Plant 3D donosi moderne 3D alate za projektante i inženjere u procesnim postrojenjima. Funkcionalnosti kao što su dizajn prema specifikacijama i katalozi standardnih delova i komponenti pospešuju i ubrzavaju raspoređivanje cevi, opreme i pratećih struktura. Integrisana AutoCAD P&ID funkcionalnost korisnicima omogućava da kreiraju i menjaju dijagrame cevi i instrumenata, kao i da integrišu osnovne elemente sa 3D modelom. Izometrijska, ortografska i ostala dokumentacija izrađuje se i razmenjuje veoma brzo i efikasno.

Veća produktivnost

Vreme za trening i inicijalne postavke je minimalno jer je AutoCAD Plant 3D izgrađen na široko rasprostranjenoj i najnovijoj AutoCAD platformi. Skupi serverski sistemi i baze podataka nisu potrebni. Program Plant 3D 2010 ima moderan interfejs, a projektovanje je vođeno specifikacijama, što u velikoj meri pojednostavljuje proces modeliranja i editovanja šema cevovoda, rasporeda opreme i pratećih struktura, kao i ostalih komponenti postrojenja.

U okviru programa osnovni podaci se direktno razmenjuju između 3D modela, P&ID‑a, izometrija i ortografija, kako bi se obezbedila konzistentnost i ažurnost informacija. Takođe, mogući su pretraživanje i upiti nad informacijama o modelu, što omogućava laku reviziju i menjanje podataka na crtežu. Liste materijala i izveštaji generišu se lako i razmenjuju unutar projektnog tima.

Portabilne AutoCAD Plant 3D .DWG fajlove moguće je otvoriti bilo kojim AutoCAD baziranim programom, što omogućava efikasnu komunikaciju s projektantima i inženjerima ostalih struka. Podaci mogu lako biti izvezeni u cilju integracije s drugim aplikacijama, kao što su, na primer, analize opterećenja i slično. Da bi revizije dizajna, vizuelizacije i otkrivanja konflikata bili lakši, AutoCAD Plant 3D modeli su direktno kompatibilni sa Navisworks.

Korisničko okruženje

(kliknite za veću sliku)

AutoCAD Plant 3D 2010 donosi prijemčiv korisnički interfejs, uključujući veliki prozor za crtanje, intuitivan raspored elemenata i brz pristup alatima i komandama koje su vam neophodne. To sve omogućava da lako pronađete tastere za omiljene alate, efikasnije locirate alate koji su vam povremeno potrebni i da s lakoćom upoznate nove funkcionalnosti.

Korišćenje projektne funkcionalnosti na samom početku rada na dizajnu omogućava brzo unošenje relevantnih informacija, kao što su specifikacije i veličine koje će biti korišćene u daljim fazama projektovanja cevovoda i komponenti postrojenja. Možete identifikovati i dodati širok spektar predefinisanih, standardnih komponenti, kao i namenski dizajnirane elemente i specifikacije koje možete dodati u paletu alata. Sve ove informacije je moguće osvežavati i modifikovati kako napreduje projekat i potom koristiti za generisanje izveštaja.

P&ID funkcionalnost je integrisana direktno u AutoCAD Plant 3D. Moguće je kreiranje i editovanje cevnih i instrumentalnih dijagrama, a potom integrisanje osnovnih podataka sa 3D modelom. Program doprinosi većoj efikasnosti raspoređivanja cevovoda, opreme, pratećih struktura i ostalih elemenata postrojenja. Tehnologija je bazirana na gotovim specifikacijama i katalozima standardnih elemenata kao što su ANSI/ASME (B16) i DIN/ISO. Kada je potrebno kreirati specifikacije, možete direktno raditi sa uključenim, veoma bogatim katalozima ili možete modifikovati postojeće kataloge kako bi odgovorili na potrebe projekta.

Automatizacija

(kliknite za veću sliku)

Od inicijalne specifikacije do konačnog dizajna, AutoCAD Plant 3D optimizuje proces kreiranja i editovanja cevovoda baziranih na unapred definisanim specifikacijama koje ste pripremili. Upotrebom ove funkcionalnosti možete rutirati cevovode, editovati linije cevi i njihove komponente, kao i upravljati sistemom veza. Na raspolaganju vam je i opcija za poluautomatsko ili manuelno rutiranje.

Program omogućava kreiranje, modifikovanje, upravljanje i korišćenje elemenata opreme u crtežu. Bogata biblioteka standardnih elemenata dostupna je u okviru palete sa alatima, a možete joj dodati i vlastite elemente i sklopove. S druge strane, funkcionalnost povezana sa strukturnim elementima omogućava identifikovanje problema u modelu postrojenja. Možete parametarski kreirati mali set strukturnih elemenata, uključujući AISC čelične elemente i strukture kao što su stepeništa i zaštićene merdevine. Takođe, možete eksterno referencirati strukturne crteže kreirane u programima kao što su Autodesk Revit Structure i AutoCAD Structural Detailing.

Iz 3D modela možete veoma lako generisati i razmenjivati izometrijsku, ortografsku i druge oblike tehničke dokumentacije. Informacije se direktno razmenjuju sa 3D modelom, te je tako vaša projektna dokumentacija uvek ažurna. Možete i pretraživati i manipulisati podacima sadržanim u crtežima, generisati listu materijala, kao i izveštaje bazirane na specifičnim kriterijumima pretrage. Informacije možete eksportovati u Piping Component Format (PCF) fajlovima u cilju integracije sa drugim specifičnim aplikacijama.

AutoCAD Plant 3D 2010 radiće na svim aktuelnim Windows operativnim sistemima, a traži procesor nove generacije uz najmanje 2 GB RAM‑a i Direct3D karticu sa barem 128 MB sopstvene memorije.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #161
preview
U mreži antivirusa
Kristijan Lazić
Gorski - Team Building

BIZIT 2022

YuNet

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

BIZIT 2021

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter