GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #199 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Akord Basic stiže na tržište
Biljana Sredić
Kako bi paletom Akord poslovnih programa podržali poslovanje kompanija tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, novosadska komanija Ipsylon je popunila prazninu između Akord ERP-a i Akord Micro-a. Karika koja je nedostajala pokriva segmet srednjih preduzeća i knjigovodstvenih agencija i stiže na domaće tržište pod imenom Akord Basic.
- PC #199 (Maj 2013)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Akord Basic stiže na tržište

Slika 1. Opšte knjiženje u RiF modulu
(kliknite za veću sliku)

Akord Basic donosi kvalitetnu softversku podršku za korisnike koji žele da imaju knjigovodstvo, bilo interno ili eksterno, integrisano sa ostalim poslovnim procesima u istom programskom paketu. Svoju maksimalnu funkcionalnost pokazuje kada ga koriste i preduzeće i agencija koja mu vodi knjigovodstvo, jer tada dolazi do izražaja puna usklađenost. Preduzeća u svakom momentu, bez odlaska kod knjigovođe, imaju pun uvid u svoje poslovanje, odnosno realne podatke o stanju naplate i potraživanja, isteklim valutama, stanju zaliha u magacinu itd. S druge strane, knjigovodstvenim agencijama je omogućeno automatsko knjiženje dokumenata i vođenje svih knjigovodstvenih procesa preduzeća bez obzira na njihov broj.

Puna funkcionalnost

Prelaskom na Akord Basic omogućeno je zadržavanje celokupne istorije i svih podataka iz dotadašnje verzije. Od ovog meseca je omogućeno registrovanje na osnovnu verziju aplikacije preko kompanijskog sajta www.akord.rs .

Slika 2. Blagajna u modulu RiF
(kliknite za veću sliku)

Sve funkcionalnosti koje su sadržane u Akord Micro Web softveru sastavni su deo i Akord Basic‑a: kompletno robno‑materijalno poslovanje u maloprodajama i veleprodajama, zasebno ili u kombinaciji, kao i sve vrste uslužnih i servisnih delatnosti, uz obilje izveštaja i funkcionalnosti za poslovno planiranje i odlučivanje. Document Management System (DMS) je implementiran u sve ključne funkcionalnosti Akord Basic‑a, omogućavajući kvalitetno organizovanje, skladištenje i upravljanje dokumentima.

Najvažnija novina jeste Akord Basic modul RiF (Računovodstvo i finansije). On sadrži sve neophodne funkcionalnosti za administraciju knjigovodstva, kao što su administriranje dobavljača, kupaca i kontnog plana, podešavanje knjiženja, izvoda, definisanje tekućih računa, kursne liste itd.

Osnovne knjigovodstvene funkcionalnosti su evidentiranje dokumenata koji se „parkiraju“ za knjiženje i nekoliko načina njihovog knjiženja. RiF modul sadrži i funkcionalnosti za blagajničko poslovanje. Paušalno i prosto knjigovodstvo takođe su sastavni deo RiF modula, predviđeni za klijente sa najmanje zahtevnim knjigovodstvom. RiF modul obuhvata sve osnovne i zakonski propisane knjigovodstveno‑finansijske izveštaje. Nudi se analitika i sintetika konta, pregled evidentiranih dokumenata i naloga, analitika i sintetika komitenata, istekle valute, KPR, KIR itd.

U Microsoft oblaku

Slika 3. Analitika konta u modulu RiF
(kliknite za veću sliku)

Korisnici Akord Web softvera su među prvima u regionu čiji su podaci obrađuju i čuvaju na Cloud serverima Microsoft‑a, čime je postignut najviši nivo bezbednosti i dostupnosti podataka 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Ne zahteva se nikakvo dodatno ulaganje u opremu. Mesečna obaveza korisnika je samo uplata licence u iznosu od 25 evra, s tim da za knjigovodstvene agencije postoje posebni modeli obračuna i značajne finansijske povoljnosti.

Održavanje i prava korisnika na nove funkcionalnosti i unapređenja programa uračunati su u osnovnu cenu softvera. Usklađenost programa sa zakonskim promenama, kao što su promene u obračunu PDV‑a, ličnih dohodaka itd., radi se online i ova usluga je zagarantovana i uračunata u mesečnu cenu licence.
YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter