GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #200 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
ABSoft savetovanje na Tari
Gordana Dragićević
ABSoft već 20 godina organizuje savetovanja svojih korisnika, a u poslednje vreme to su trodnevna prolećna savetovanja. Ovogodišnji skup je održan od 18. do 20. aprila na Tari, uz prisustvo preko 120 učesnika.
- PC #200 (Jun 2013)
- U prodaji po ceni od 110 din

broj

ABSoft savetovanje na Tari

(kliknite za veću sliku)

ABSoft skupovi predstavljaju odličnu priliku da se korisnici upoznaju sa novinama u aplikacijama, ali i da saznaju na koji način da što bolje iskoriste softverske alate, kako bi informacioni sistem prilagodili svojim potrebama. Glavne teme ovogodišnjeg savetovanja bili su noviteti vezani za zakonske izmene, kao i predlog kako da se, korišćenjem nekih manje poznatih opcija, značajno unapredi sistem evidencije i poboljša efikasnost instaliranog informacionog sistema. Posebne sesije održane su za javna preduzeća, dok su dve studije slučaja koje su predstavljene na Savetovanju pružile učesnicima uvid u specifične implementacije standardnih AB Soft modula.

PDV izmene

Prvi dan započeo je svečanim otvaranjem, na kome su goste pozdravili Svetlana Filipović, izvršna direktorka AB Soft‑a, i Gvozden Dimitrijević, upravnik Hotela „Omorika“. Radni deo obeležilo je predavanje vezano za zakonske izmene u PDV evidenciji koje su proizašle iz izmene novih poreskih stopa, plaćanje PDV‑a po naplaćenim potraživanjima, izmene pravilnika o poreskoj prijavi, obavezi evidentiranja ukupnog iznosa nabavljenih dobara, kao i izmeni poreskih perioda i rokova za dostavljanje poreske prijave.

Pojedini obveznici sada treba da formiraju interne obračune, a izmenjen je i deo zakona koji se tiče PDV‑a u građevinarstvu i otkupu sekundarnih sirovina, što je takođe prezentovano prvog dana savetovanja. Za korisnike sa deviznim poslovanjem objašnjena je evidencija PDV‑a plaćenog prilikom uvoza. Još jednom su date sugestije vezane za postavku PDV evidencije i PDV knjiga, unos i kontrolu PDV‑a, obračun, štampanje i dostavu poreske prijave poreskim organima elektronskim putem, kao i za niz drugih tema povezanih s navedenom problematikom.

Predavanja u petak, drugog dana skupa, tekla su u dve sesije. U velikoj sali Hotela „Omorika“ teme su bile specifične mogućnosti koje su ugrađene u standardne module AB Soft informaciog sistema, čijim korišćenjem se značajno povećava produktivnost i efikasnost. Pokazana su i specijalna rešenja u postojećim AB Soft modulima, kao što su unapređenja u vezi s otvaranjem, kontrolom i pretragom šifarnika, označavanjem dokumentacije u raznim modulima, novim operacijama sa cenovnicima, automatskom obradom u modulu za proizvodnju... Mala sala bila je rezervisana za javna preduzeća gde su, u formi radionice, razrešene nedoumice i demonstrirane specifične obrade koje se tiču preduzeća ove oblasti.

Kontakti i saradnja

(kliknite za veću sliku)

Poslednji dan skupa počeo je nešto ranije za polaznike iz komunalnih i javnih preduzeća, kojima je predstavljena aplikacija za javne nabavke. Za direktne i indirektne budžetske korisnike objašnjeno je kako da dostave izveštaje upravi za trezor za korisnike javnih sredstava, kako da formiraju izveštaje o obavezama i izvršenjima korisnika sredstava budžeta i kontinuirano obaveštavaju Upravu za trezor o navedenim promenama elektronskim putem, a sve to preko ABSoft IS‑a.

Rad je nastavljen u dve paralelne sesije. Predavanja u velikoj sali bavila su se deviznim obradama i vođenjem carinskih magacina, a nakon toga usledilo je predavanje vezano za izmene zakona za obračun zarada i sprovođenje tih izmena kroz aplikacije ABSoft‑a. U drugoj sali tema su bili Cloud servisi u poslovnom okruženju i primena na ABSoft informacioni sistem.

Pored stručnog dela koji je nesumnjvo osnovna ideja organizovanja, značajno je uspostavljanje bliže saradnje između stručnjaka kompanija koje koriste informacione sisteme ABSoft‑a. Ovakvi skupovi predstavljaju odličnu priliku za upoznavanje prisutnih sa novitetima u ABSoft aplikacijama i mogućnost da se dodatno informišu o praktičnim primenama ovih rešenja. I ove godine uspostavljeni su brojni novi kontakti, a postojeći su obnovljeni i učvršćeni. U kombinaciji radne i prijateljske atmosfere našlo se i dovoljno vremena za opuštanje i zabavu.

Korisne adrese:

AB Soft
http://www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #200
preview
Asus Fonepad
Voja Gašić


Plazma
Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

BIZIT 2021

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter