GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #222 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
AB Soft: Kako do EU sredstava
Andrijana Maksimović
AB Soft je od 7 do 9. maja organizovao prolećni skup u Vrnjačkoj Banji. Prisustvovalo je preko sto korisnika AB Soft poslovnih programa kao i predstavnici medija, a teme su značajem prevazišle slična savetovanja?
- PC #222 (Jun 2015)
- U prodaji po ceni od 110 din

broj

AB Soft: Kako do EU sredstava

image

Na ovogodišnjem skupu najveće interesovanje je izazvalo predavanje o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (FUK), kao jedina mogućnost da se koriste sredstva iz EU fondova. Predavač je bio dr Slobodan Ilić, profesor javnih finansija, član tima Centra za održiv razvoj Šušeoka, konsultant Svetske banke i nekadašnji državni sekretar Ministarstva finansija. Sudeći po pitanjima korisnika, ovo je tema kojom će se budžetski korisnici intenzivno baviti u budućnosti.

Sistem upravljanja i kontrole

Zakonom o budžetskom sistemu RS propisana je obaveza uvođenja sistema FUK kod svih budžetskih korisnika RS. Zakon se odnosi na sve korisnike budžeta i javnih sredstava (KJS) u Srbiji, kako na republičkom i pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou, odnosno u javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima čiji su osnivači gradovi ili opštine, vrtićima, javnim ustanovama u koje spadaju, između ostalog, vrtići, škole ili domovi zdravlja, i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu interne finansijske kontrole putem propisanog upitnika samoocenjivanja, koji su KJS obavezni da predaju jednom godišnje. Za uspostavljanje sistema FUK, izveštavanje o njegovoj adekvatnosti, funkcionisanju i redovnom održavanju, direktno je odgovoran rukovodilac KJS (direktor), a sprovode ga i rukovodioci pojedinačnih organizacionih jedinica, kao i svi zaposleni kod KJS.

Glas korisnika
image Dejan Seočanac, glavni knjigovođa Airport City-ja: Sa AB Soft-om sarađujemo od 2006. godine, i mogu reći da ovaj informacioni sistem u svim pogledima zadovoljava naše potrebe, ne samo lokalno već i globalno. Gotovo uvek prisustvujemo Savetovanjima jer nam pomažu u proširivanju praktične primene sistema. Različite firme na različite načine koriste ovaj informacioni sistem, a samim tim ga različito i razvijaju. Zbog toga je uvek korisno čuti i tuđa iskustva. Inače smo veoma zadovoljni i podrškom AB Soft-a, jer na svaki telefonski poziv odmah reaguju, profesionalno i brzo, i pomažu da se otkloni neki problem ili reši neka specifična situacija.

image Gordana Doknić, Zamenik direktora za ekonomsko-pravne poslove preduzeća „Vrbas gas“: AB Soft predavanja i savetovanja su nam veoma korisna. Koristimo AB Soft programe tokom cele godine, ali zbog obima posla ne stižemo da se pozabavimo nekim novim programskim funkcijama koje programeri implementiraju.
Zbog toga nam savetovanja pomažu da držimo korak sa svim novitetima, ali i da softver iskoristimo u potpunosti. S AB Soft-om sarađujemo već četiri godine i izuzetno smo zadovoljni. Na zahteve korisnika reaguju promptno, a ljude koji rade u AB Soft-u doživljavamo kao porodicu.

Imajući u vidu da su organizacije u javnom sektoru dužne da izrade Plan i strategiju za uvođenje i razvoj FUK, pripremljeno je za posetioce AB Soft prolećnog skupa dvočasovno uvodno predavanje pod nazivom: „Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru“.

Osnovni cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje sa značajem, odgovornostima i postupkom procesa uspostavljanja sistema FUK i otklanjanje dilema u vezi sa tim. Ovo je bila idealna prilika da se korisnici upoznaju se sa celokupnim procesom bez čije implementacije i dostizanja odgovarajućeg nivoa razvoja neće biti u mogućnosti da konkurišu i kasnije povlače sredstva iz EU fondova.

Brojne novine u softveru

Korisnici su se, naravno, posebno interesovali za novitete u AB Soft programima vezanim za knjiženja, izveštaje i promene u propisima oko vođenja poslovnih knjiga kao i realizacija procesa nabavke kroz AB Soft ERP. Posebna pažnja je posvećena problematici obračuna zarada: formiranje više poreskih prijava od jednog obračuna, obračun bolovanja preko 30 dana – unos sati, usklađenje, obrasci, korišćenje refundacije, slanje obračunskih lista na mail, obračun ostalih oporezivih ličnih primanja, Putni nalozi – primer Web aplikacije za evidenciju. Jedno od izuzetno posećenih predavanja je bilo namenjeno Microsoft Azure platformi i korišćenju cloud-a. Objašnjene su brojne prednosti skladištenja podataka u cloud-u, kao i specifičnosti AB Soft programa u Azure okruženju.

Drugog dana skupa za korisnike je organizovan izlet u Manastir Ljubostinja.


www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #222
nopreview
Uvodnik
Dejan Ristanović
SecureD22

BIZIT 2022


Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

BIZIT 2021

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter