GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #229 > PC.Edu
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Učenje na daljinu
Ana Crnogorac, Ivana Kovačević
Osnovna škola "Dr Dragan Hercog" u Beogradu već 46 godina obrazuje učenike na bolničkom i kućnom lečenju. Poslednjih sedam godina organizuje i nastavu na daljinu, što je neophodni, a često i jedini način učenja za mnoge đake širom Srbije
- PC #229 (Februar 2016)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Učenje na daljinu

Projekat „Učenje na daljinu“ u okviru projektnog ciklusa „Podizanje kapaciteta škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i DILS-a, obezbeđuje učenicima savladavanje nastavnih sadržaja tempom koji im individualno odgovara. Bilo da služi za povećanje nivoa samostalnosti u učenju, povezivanje teorijskih s praktičnim znanjima, nadoknadu propuštenog, otklanjanje vremenskih ili prostornih prepreka, testiranja i provere znanja, učenje na daljinu postaje budućnost i biće nezaobilazan deo školovanja.

Prilagođeni časovi

image

Uz pravilnu upotrebu IKT-a, učenik se ohrabruje da proces učenja usmerava shodno svojim interesovanjima, kao i zahtevima koji su pred njega postavljeni. Nastava je značajno raznovrsnija, dinamičnija i pre svega razumljivija za mlade generacije, zasnovana na upotrebi slobodnih softvera i mnoštva elektronskih materijala.

S početkom realizacije učenja na daljinu, časove koji su ranije organizovani na tradicionalan način trebalo je prilagoditi posebnim uslovima rada posrednim putem, preko Interneta, uz pomoć pažljivo biranih Web alatki, koje će na najbolji način pomoći u realizovanju nastave, vodeći računa o uzrastu učenika. Naša višegodišnja praksa pokazala je da je učenje na daljinu, pored mnoštva pažljivo kreiranih elektronskih materijala, nezamislivo i bez direktne komunikacije preko Skype-a i poštovanja precizno utvrđenog rasporeda časova, jer u osnovnoškolskom uzrastu učenik još uvek ne može samostalno i bez nadzora da obavlja svakodnevne radne zadatke.

Jedan od važnih pedagoških aspekata ovde izbija u prvi plan. Učeniku se ne nude gotova znanja i od njega se ne traži prosta reprodukcija sadržaja, već mu se daju elementi neophodni da do znanja stigne: motivisan je, pokazuje inicijativu, kreativnost, podstaknut je da donosi odluke, uči metodom pokušaja i pogreške. Tako je u prvi plan stavljen sam učenik. Zavisno od uzrasta, sposobnosti i interesovanja, biraju se aktivnosti koje će doprineti ostvarivanju punog potencijala svakog učenika, a najviše video i audio materijali, interaktivna vežbanja i problemski zadaci za timski rad.

image

Individualna i grupna nastava

Časovi mogu biti individualni ili grupni, zavisno od cilja časa i predviđenih aktivnosti. Učeniku su u okviru lekcije dostupne informacije o cilju časa, nastavni materijali, interaktivna vežbanja, kvizovi i testovi znanja, motivacione igre, linkovi ka sajtovima za dodatna saznanja, kao i zadaci za samostalan rad. Zadaci s kojima se susreću kreirani su da podstaknu samostalnost, istraživački duh, sposobnost donošenja odluka i, najvažnije, dostizanje njihovih punih potencijala.

Časovi na kojima se u konferencijsku vezu istovremeno uključuje više učenika obezbeđuju i vršnjačko učenje, prirodnu potrebu povezanosti generacija. Učenici smatraju da im je takav vid učenja bio zanimljiviji i inspirativniji. Povećalo se njihovo angažovanje na časovima, a radom u grupama podstaknut je i takmičarski duh. Znanja koja su usvojili na ovakav način duže su ostala upamćena i povezana s prethodno naučenim lekcijama. Sadržaji prezentovani u vidu edukativnih igara animirali su i one manje aktivne učenike.

Posle sedam godina rada, sa sigurnošću možemo reći da ovakav vid nastave doprinosi održavanju kontinuiteta u učenju, pomaže da učenici nastave školovanje i vodi ka odabiru željene profesije. Iako ih je zdravstveno stanje privremeno ili trajno sprečilo da pohađaju nastavu u matičnim školama, učenici su uspešno upisali željene srednje škole, krećući se bez teškoća, bez pomagala u modernom, elektronskom svetu, bez obzira na ograničenja koja realni svet postavlja pred njih.

Ana Crnogorac je profesor francuskog jezika u osnovnoj školi „Dr Dragan Hercog“ i član tima koji je napravio i realizovao projekat „Učenje na daljinu“. Ivana Kovačević, profesor srpskog jezika u OŠ „Dr Dragan Hercog“, voditelj je obuka za nastavnike, jedan od autora obrazovnih platformi www.zavrsniispit.math.rs i www.prijemniispit.math.rs, te autor sajta www.dodatnicas.com.

Ovaj tekst realizovan je u saradnji sa British Council-om

SLEDEĆI TEKST U PC #229
preview
Mobilni PC Press
Voja Gašić


Asusplus

BIZIT 2024

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter