GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #229 > Komunikacije
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Mobilni PC Press
Voja Gašić
Jeste li čuli za besplatnu aplikaciju za vesti u kojoj nema tabloidnih naslova, a nema ni reklama? Probajte PC Press Info, na Android ili iOS uređajima, i uzgred izmerite brzinu svoje Internet konekcije. Tu je i aplikacija PC PRESS, koja vam omogućava čitanje naših izdanja u elektronskoj formi, ali donosi i razne dodatne sadržaje...
- PC #229 (Februar 2016)
- U prodaji po ceni od 110 din

broj

Mobilni PC Press

image
Kažu da ključ uspeha uvek leži u izboru pravih saradnika PC Press je za svoje aplikacije odabrao vrhunske timove, pa vesti možete da pratite uz pomoć P3 Insight tehnologije, a naša izdanja da pregledate koristeći Media Works alatke

Znamo da i vas nervira što naš PCPress.rs portal još uvek nije ni responzivan ni adaptibilan, ali zamislite kako je tek nama! U takvim okolnostima, mobilna aplikacija je uvek dobro rešenje, a našu aplikaciju s vestima naći ćete na https://goo.gl/Io2ns8. Da se ne hvalimo previše, ali pismo je dovoljno veliko i čitljivo, slike su smanjene dovoljno da ne troše previše download kvote ako ih gledate preko mobilne mreže, meni je jednostavan, a ipak ćete doći do svih rubrika zbog kojih nas čitate, bile to aktuelnosti, vesti o novim gedžetima ili saveti za efikasnije korišćenje računara kod kuće i na poslu.

Uz malu pomoć prijatelja

Da smo ovo radili sami, sigurno bismo nešto iskomplikovali ili predizajnirali, pa smo u pomoć pozvali kolege iz podružnice P3 insight GmBH, koja je deo velike kompanije P3 Group s kojima već dugo i uspešno sarađujemo. Uz zajedničke napore došli smo do jednostavne i efikasne aplikacije koja će vam pomoći da pratite sadržaje s našeg portala. Negde mora da se krije zvrčka, reći ćete i – bićete u pravu. Kad je već tu P3 Group, dogovorili smo se da iskoristimo njihovo iskustvo u mrežnim merenjima i analizama, pa aplikacija može da posluži i kao korisna alatka koja će vama pokazati s kakvom mrežom raspolažete, a ako dozvolite da se rezultati zabeleže i na P3 serverima, nakon izvesnog vremena možemo da sakupimo vredne podatke o stanju mobilnih i drugih mreža u Srbiji. Najpre da obradujemo paranoike činjenicom da svoju privatnost ne morate kompromitovati – aktivno merenje nije obavezno, ne morate ga nikad pokretati, a pasivno i pozadinsko merenje parametara mreže su na početku omogućeni čim prihvatite uslove korišćenja aplikacije, ali imate mogućnost da odete u sekciju podešavanja i deaktivirate ih. Vesti ćete i dalje čitati normalno, ali neće biti vašeg doprinosa uvidu u stanje mobilnih mreža u Srbiji. Ako se ipak ubrajate u naše prijatelje, ostavićete ove opcije aktivne, pa zaslužujete kratko objašnjenje o tome šta se meri i koje podatke poveravate nama. Shodno veoma strogim nemačkim zakonima, po kojima je i pravljen ovaj modul, ne očitava se ništa od vaših ličnih podataka. Za vaš telefon se kreira jedinstven identifikator, a od podataka nas zanima proizvođač, te vrsta radio i WiFi veze kojom je opremljen vaš uređaj. Koristiće nam ako sami unesete tip ugovora, ograničenje volumena ili brzine prenosa što opet možete da uradite na ekranu s podešavanjima.

image
Merenjem brzine saznaćete mnogo o vašoj trenutnoj konekciji, a nama ćete preneti dragocene podatke koji će i samim operatorima pomoći da se ocene i procene. Iz merenja možete da saznate brzinu mreža na koje se inače povezujete tokom uobičajenih dnevnih aktivnosti, a verovatno će vam se najviše dopasti prikaz merenja na realnoj mapi.

Dvaput meri…

Ako ostavite omogućenu opciju Passive network quality measurement, nećete potrošiti nikakve dodatne resurse sem onih koje ste dogovorili s operaterom. Pasivno merenje kvaliteta mreže zasniva se na vremenu i kvalitetu prenosa pri vašim uobičajenim aktivnostima na Internetu. Na primer, koliko je vremena proteklo od kada ste zatražili neku Web stranicu do trenutka kad su podaci počeli da se isporučuju, do trenutka kad je stranica isporučena i, naravno, o kom se uopšte obimu podataka radi. Iz ova tri prosta parametra se mnogo toga može saznati o kvalitetu mreže.

Background connectivity test ipak nešto košta, ali svi preneseni podaci mesečno ne prelaze 2 MB. Ovaj test beleži vašu Internet povezanost, te kvalitet i brzinu mreže. Pored ovih podataka, serveru će preneti pomenuti identifikator i lokaciju vašeg telefona, ali i identifikatore ćelija mobilne mreže ili WiFi mreže na koju ste se povezali. Vrhunac merenja je aktivno merenje parametara mreže koje morate sami da pokrenete i koje će preciznije izmeriti latenciju (ping) te brzine download-a i upload-a izabrane mreže na trenutnoj lokaciji. Prema tvrdnjama inženjera iz kompanije P3 Insight, za merenje se koristi znatno manji obim podataka (do 10 puta manje) nego što to koriste poznati programi ovog tipa, na primer čuveni Ookla Speedtest.

image
A­pli­ka­ci­ja PC PRESS nu­di mul­ti­me­di­jal­no i pro­ši­re­no i­zda­nje na­ših magazina.Stra­ni­ce, do­du­še, i da­lje pos­to­je, ali s na­slov­ne stra­ne ili iz sa­drža­ja je­dnim do­di­rom prsta mo­že­te da pre­đe­te na ­či­ta­nje teksta ko­ji vas je privukao.

Svakom po nešto

Deo aplikacije za merenje brzine nije jedinstven i već se nalazi u aplikacijama koje je P3 Insight pravio za nemačke časopise Connect i PC Magazin, pa i aplikacija PCPress.info koristi isti mehanizam. Privatnost je, dakle, zagarantovana poštovanjem nemačkih, prilično strogih, normi. Da napomenemo da se token (identifikator vašeg Android uređaja), menja svakog meseca – odmah nakon unošenja i obrade rezultata vaših mrežnih merenja koji su jedini predmet našeg interesovanja. Ako ste greškom omogućili slanje nekog rezultata, slanjem vašeg tokena kompaniji P3 Insight možete da zahtevate trenutno brisanje svih zapisa iz baze vezanih za vaš token.

Nadamo se da ćete ipak dati svoj doprinos analizi mreža u Srbiji, a rezultati i analize prikupljenih podataka, kako kažu u P3 Communications, mogu da budu čak i mnogo zanimljiviji od jednokratnih merenja kakva se obično sprovode radi evaluacije mreže. Najpre, angažovan je mnogo veći broj uređaja, pokriven je mnogo veći broj lokacija, a najvažnije je što se podaci prikupljaju mesecima pre nego što se pristupi njihovoj analizi i tumačenjima. Iz daleko većeg uzorka, može da se dobije mnogo kvalitetniji zaključak. Pre svega o pokrivenosti mreže, kako geografskoj tako i populacionoj.

image

Mnogo korisnika koji se kroz duži vremenski period kreću na različitim lokacijama uvek će dati preciznije rezultate od bilo koje planirane rute na kojoj merenje traje nekoliko dana. Očigledni benefiti za operatere mogli bi da se ogledaju u preciznijoj slici o tome gde nedostaju bazne stanice, a gde je instaliran „višak“ koji nije dovoljno iskorišćen. Naravno, tu su i ostale korisne informacije koje se tiču raspoloživosti i kvaliteta Interneta na raznim lokacijama. Što se tiče vas korisnika, verujemo da ćete bar ponekad iskoristiti test da proverite kvalitet i brzinu aktuelne Internet veze. Sva vaša merenja ostaju zapisana u telefonu, pa možete da ih pogledate kao tabelu ili, još zanimljivije, kao mapu svih mesta na kojima ste merili brzinu konekcije. Za one koji bi da se pohvale (ili požale) na kvalitet veze, tu je i deljenje pojedinačnih rezultata ili cele tabele s drugim korisnicima ili na društvenim mrežama. Za sada možete da razmenjujete rezultate u obliku CSV tabele, ali aplikacija će se razvijati...

Verujemo da ćete se bar dobro zabaviti testirajući mreže, a ako se ispostavi da iz akumuliranih rezultata svi ponešto korisno zaključimo, biće to naš zajednički uspeh!

SLEDEĆI TEKST U PC #229
preview
Autoput (dez)informacija
Branislav Mihaljev


NIS

Ingram Micro

Sinergija22


NLB Banka


Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter