GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #230 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Cloud u službi građana
Jovana Samardžić
U vreme kada se svaki uloženi dinar meri više puta, cloud computing pristup daje višestruke prednosti državama i lokalnim samoupravama koje žele da efikasnije zadovolje potrebe građana. Coming je jedan od lidera u ovoj oblasti...
- PC #230 (Mart 2016)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Cloud u službi građana

image

Organi javne uprave u raznim krajevima sveta sve više se interesuju za upotrebu cloud computing tehnologije, a česti su i primeri rešavanja pojedinih problema ovim pristupom. Glavni razlog nalazi se u mogućnosti višestrukog smanjenja rashoda vezanih za IT infrastrukturu, kao i u potencijalu za brzo uvođenje servisa okrenutih ka građanima. Evropska unija pristupila je strateški ovom pitanju Digitalnom agendom za Evropu. Fokus tog dokumenta je na korišćenju cloud computing rešenja u skladu sa strategijom Evropa 2020 vezanom za pametan, održiv i sveobuhvatan razvoj. Cilj je da se IT rešenja u javnoj upravi prebace u cloud okruženje, što bi omogućilo integraciju javnih resursa i optimalnu upotrebu ICT infratrukture, i donelo uštedu veću od četiri milijarde evra godišnje.

S druge strane Atlantika, nalazi se svetski lider u korišćenju cloud computing rešenja. U SAD je uvođenje cloud computing tehnologije u sektor javne uprave donelo poboljšanje servisa za građane, standardizaciju usluga na svim lokacijama, napredak u obrazovanju, nauci i istraživanju, kao i transformaciju velikih sektora, poput zdravstva, energetike, proizvodnje, bankarstva i sl. Politiku Oblak na prvom mestu (Cloud First) Vlada SAD je usvojila prvenstveno da bi drastično redukovala IT troškove.

SaaS u Eseksu
Okrug Eseks ima 1,3 miliona stanovnika i najveći je u Engleskoj. U roku od šest meseci, u njemu je implementiran softver koji radi po SaaS modelu, namenjen za upravljanje platnim spiskom i pružanje drugih usluga u sektoru ljudskih resursa. Rezultat je skraćenje vremena rada na platnim procesima sa 18 na četiri sata, kao i ušteda na IT troškovima veća od 800.000 evra.

Privatni cloud kreiran je za američke agencije s visokim zahtevima za bezbednošću, dok javni cloud transformiše online edukaciju svojih kadrova i podatke stavlja na raspolaganje građanima, radi veće transparentnosti Vlade. Tako su SAD, za svega 22 dana, u javnom cloud-u pokrenule servis koji građanima omogućuje da vide kako se koristi novac prikupljen od poreza, namenjen za otvaranje novih radnih mesta.

Grupa sedam gradova

Direktori IT sektora sedam američkih gradova – Čikaga, San Franciska, Njujorka, Sijetla, Filadelfije, Bostona i Los Anđelesa – okupili su se sa ciljem da neformalno sarađuju na izgradnji jeftinog IT rešenja koje bi omogućilo prevazilaženje zajedničkih problema. Grupa je pokrenula portal www.cities.data.gov sa setom podataka kojima raspolažu ovi gradovi, a koji će biti integrisani sa podacima federalne vlade na portalu www.data.gov. Cilj je kreiranje test okruženja na osnovu kojeg bi developeri mogli da razvijaju rešenja koja koriste raspoložive podatke, npr. aplikacije za izdavanje građevinskih dozvola ili za podnošenje izveštaja inspekciji.

Oblačna Danska
Danska agencija za IT i telekomunikacije migrirala je nacionalni sistem elektronskog fakturisanja u javni cloud. Razlog je bilo smanjenje operativnih troškova i povećanje kapaciteta sistema. Primenom IaaS modela to je i ostvareno, a dodatne prednosti su fleksibilnije održavanje i razvijanje aplikacije.

Da objedinjavanje napora agencija i drugih entiteta može da dovede do velikih ušteda, pokazuje i primer američke države Virdžinije u kojoj je na taj način upotrebljeno SaaS rešenje za konsolidaciju nabavke za 171 državni organ i ostvarena je ušteda od 30 miliona dolara godišnje.

Situacija kod nas

Javni sektor u Srbiji ima značajan uticaj na razvoj privrede, a njegova efikasnost umnogome zavisi i od raspoloživih IT resursa. Kao i u drugim oblastima rada naših javnih službi, tako i u IT segmentu postoje velike razlike. Neke ustanove, zbog broja zaposlenih i složene organizacione strukture, teže prihvataju nove tehnologije, dok druge imaju savremenije IT resurse, ali često nedovoljno iskorišćene. Skroman budžet koji se izdvaja za investicije u ovoj oblasti polako navodi institucije da racionalno koriste i ulažu u IT resurse. U takvoj situaciji cloud computing nameće se kao pravo rešenje.

Virtuelna Argentina
Ministarstvo ekonomije i finansija Argentine odlučilo je da virtuelizuje aplikacije i servere za usluge finansijske administracije. Najveći izazov predstavljalo je upravljanje mrežom koja broji više od 11.000 korisnika, uz obezbeđivanje adekvatne zaštite i dostupnosti. Njihov sistem koristi tri primarne aplikacije – centralnu administraciju, lokalni sistem i jedinicu za spoljno kreditno izveštavanje, zbog čega je postojala potreba za razvijanjem platforme koja korisnicima pruža lak pristup. Rezultati implementacije su centralizovano upravljanje infrastrukturom, jedinstvena bekap-tačka za sve podatke, bezbedno IT okruženje, kao i produženje životnog veka hardvera sa tri na osam godina.

Naša država preduzela je značajne korake u ovom smeru izdradivši objedinjenu cloud computing platformu na kojoj je već konsolidovan značajan broj servisa za građane i privredu. U sklopu ove platforme oformljeno je organizaciono telo koje državnim organima odobrava upotrebu platforme, kako bi mogli da postave svoje Web aplikacije bez potrebe investiranja u IT infrastrukturu.

Možda bi, po ugledu na primere iz sveta, trebalo oformiti i javni set test podataka, koji bi programerima poslužili da na konkursima za najbolja rešenja realizuju nove aplikacije od interesa za javnu upravu. Na taj način podstakla bi se domaća pamet i stečeno iskustvo potom moglo ponuditi kao proizvod i drugim zemljama koje su na putu usvajanja cloud tehnologija.

Privatnost i bezbednost

Ipak, uprkos očiglednim prednostima cloud computing rešenja, javne ustanove teže se odlučuju za primenu ovog pristupa, prvenstveno jer žele da znaju ko ima pristup podacima i ko kontroliše taj pristup.

O COMING-u
COMING – Computer Engineering je kompanija koja je prva na tržištu Srbije, još 2008. godine, počela sa pružanjem cloud servisa, od infrastrukture do softvera, pokrivajući celovito poslovanje kompanija, od domen kontrolera, preko sistema za komunikaciju i kolaboraciju, do ERP, CRM i BI rešenja i B2B portala. COMING-ovom ponudom obuhvaćeno je sve što je potrebno za poslovanje. Za sedam godina rada nije bilo zastoja, niti nedostupnosti servisa koje bi izlazile van okvira ugovora o dostupnosti (SLA).

U cilju otklanjanja nedoumica koje se tiču bezbednosti podataka u oblaku, a na osnovu brojnih primera javnih organizacija koje su migrirale u cloud i sigurne su u nivo pružene bezbednosti i privatnosti, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija usvojilo je strategiju Digitalna agenda, kojom se definišu aktivnosti koje je potrebno sprovesti u daljem razvoju informacionog društva u Srbiji. Ta strategija podrazumeva primenu savremenih informacionih tehnologija u svim javnim sektorima. Radi što lakše i bezbolnije IT modernizacije u javnoj upravi, ta strategija nalaže da se posebna pažnja posveti razvoju i budućoj široj primeni cloud computing rešenja.

Brojni primeri realizacije cloud computing rešenja u javnoj upravi pokazuju da ovaj pristup donosi ogromne finansijske uštede koje se mere milionima evra. I dok sigurnost podataka za mnoge predstavlja glavnu brigu pri usvajanju ovog rešenja, činjenica je da se pitanje bezbednosti danas pouzdanije rešava upravo u oblaku – brojne uspešne implementacije, gde se poverljivi podaci smeštaju u ovaj tip rešenja, ukazuju da veliki broj država ima poverenje u cloud computing.
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter