GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #56 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Hermes - poslovna pisma
Dejan Ristanović
Da li ste, listajući rečnik ili klikćući po njemu, poželeli da, umesto prevoda neke reči ili idioma, pronađete prevod kompletnog pisma na engleski jezik? HERMES je upravo to...
- PC #56 (Maj 2000)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Hermes - poslovna pisma

Bavljenje računarima i dalje podrazumeva solidno, mada u suštini „jednosmerno“ poznavanje engleskog jezika – lako ćemo pročitati i razumeti neki tekst na Web-u ili poruku o grešci, meniji sastavljeni od engleskih reči izgledaju nam „prirodnije“ od menija na srpskom, ali kada treba napisati e-mail poruku ili poslovno pismo, stvari počinju da se komplikuju. Znamo šta hoćemo da kažemo, ali reči nekako „neće da se slože“ – višegodišnje iskustvo u čitanju engleskih tekstova govori nam da ono što smo napisali naprosto ne zvuči dobro. Čak i kada najzad složimo tekst, nećemo biti sigurni da smo upotrebili termine koji se zaista koriste u poslovnoj korespondenciji ili u poslovanju uopšte, što bi moglo da učini naše pismo predmetom šale u kancelariji primaoca. A baš smo želeli da ostavimo utisak...

Pisma na CD-ROM-u

U takvim prilikama značajnu pomoć može da pruži HERMES, elektronski zbornik preko 250 probranih i pažljivo pripremljenih poslovnih pisama koja se mogu koristiti u različitim prilikama. Autor izdanja HERMES je firma KOŠ & CO, koju ste već upoznali kao izdavača Morton Benson englesko-srpskog i srpsko-engleskog rečnika na CD-ROM-u.

Najvažnija faza pripreme ovakvog izdanja svakako je osmišljavanje, pisanje i redaktura pisama. Osnovni tekst pisama pripremila je agencija „Perolo“, verovatno najpoznatiji prevodilački servis u Beogradu, a redigovala gospođa Kler Zubac, stručnjak za poslovni engleski i ispitivač za Oksfordske sertifikate u British Council-u. Na taj način obezbeđeno je da svako pismo koje preuzmete sa CD-ROM-a ostavi povoljan utisak na primaoca. Taj utisak počinje da se formira već prvim pogledom na pismo, pa su u sekciji Forma pisma dati saveti koji će vam pomoći da rasporedite elemente na strani, adresirate pismo, izaberete pravu formu obraćanja, završite pismo na način koji odgovara njegovoj nameni, pa čak i da izaberete papir na kome ćete štampati tekst.

Upotreba softvera koji prati HERMES sasvim je jednostavna: dovoljno je da u panelu sa leve strane ekrana izaberete oblast kojom se pismo bavi (bankarstvo, biznis, pravo, turizam, zaposlenje...), zatim da se opredelite za podoblast i iz ponuđene grupe izdvojite jedan od mnogobrojnih šablona pisama. U panelu sa desne strane pojavljuje se tekst pisma na engleskom jeziku, kao i prevod na srpski. Celokupno pismo ili bilo koji njegov segment možete prebaciti u Microsoft Word ili neki drugi editor, gde ćete ga prilagoditi potrebama i odštampati ili poslati elektronskom poštom. Pismo možete da pronađete i korišćenjem Search dijaloga koji se nalazi u liniji alata.

Svaka od sekcija CD-a sadrži veći broj pisama, pri čemu su naročito razgranate sekcije „Biznis“ i „Zaposlenje“. Pisma su logično grupisana u podsekcije i svako ima jasan naslov, pa ćete relativno lako pronaći varijantu koja je najsličnija onome što vam je u datom trenutku potrebno. Svakako vredi pregledati i pisma iz ostalih sekcija, a naročito sekciju „Opšte“, jer ćete u njima naći pogodne rečenice i pasuse koje ćete, uz odgovarajuće prepravke, moći da uklopite u pismo koje pripremate. Najzad, samim čitanjem poslovnih pisama i njihovih prevoda unapredićete svoje znanje engleskog jezika, pa će vremenom korespondencija teći sve lakše.

Trgovački termini

Na istom CD-u stižu i Incoterms propisi, skup međunarodnih trgovačkih termina koji se upotrebljavaju u razmeni dobara. Incoterms 1990 sadrži 13 pariteta isporuke robe, a kod svakog pariteta posebno su određene obaveze prodavca i kupca. Ako se prodavac i kupac pri zaključivanju ugovora pozovu na jedan od pariteta iz Incoterms-a, izbeći će sve nesporazume u pogledu prava i obaveza jedne i druge strane i tako zaključiti ugovor oko koga kasnije neće biti spora.

CD-ROM HERMES se distribuira posredstvom Redakcije časopisa „PC“, pa ga možete naručiti pozivajući neki od naših telefona (011/451-263 ili 436-855), popunjavanjem i slanjem pretplatnog kartona koji ćete naći u ovom broju časopisa „PC“ ili sa Web strane /hermes/ . Pošto instalirate softver, pošaljete registracioni listić, dobijete registracioni broj (obavezan korak, izazvan poznatom situacijom na domaćem tržištu softvera) i upoznate njegove mogućnosti, bićete sigurni da će pisma koja šaljete ostaviti povoljan utisak o vama i vašoj firmi. Ujedno ćete učiniti svoj engleski „dvosmernim“...

SLEDEĆI TEKST U PC #56
nopreview
Uvodnik
Dejan RistanovićRoche LinkedIn

Adria Security Summit 2024


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter