GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #62 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Povratak na tron?
Stevan Josimović
O programu za kompjutersku animaciju SoftImage pisali smo davno, povoljno ga ocenjujući. U međuvremenu se mnogo toga promenilo, pa ponovo skrećemo vašu pažnju na ovaj i dalje izuzetan program.
- PC #62 (Decembar 2000)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Povratak na tron?

Preskačući nekoliko verzija SoftImage-a (aktuelna verzija je 3.9.1) nismo mnogo propustili – promene su uglavnom bile kozmetičke, a drugi su napredovali brže. Koliko je SoftImage, kada ga je pre nekoliko godina preuzeo Microsoft, bio ispred vremena, govori činjenica da je i danas to u suštini isti softver, ali i dalje spada među često korišćene alate. Gotovo svaki film koji počiva na specijalnim efektima koristio je usluge SoftImage-a.

Pod šifrom Sumatra

Microsoft-u je SoftImage poslužio pre svega kao odskočna daska za Windows NT, koji je stekao poziciju na tržištu grafičkih radnih stanica i preoteo vodeću poziciju od firme Silicon Graphics. Žrtva te strategije bio je sam SoftImage, koji je sa svoje prirodne platforme (IRIX) migrirao na NT. „Povukao“ je i mnoge svoje tradicionalne korisnike koji su učinili isto, očekujući bitna unapređenja programa koja još nisu došla. Kada je pozicija NT-a na tržištu grafičkih radnih stanica učvršćena, Microsoft je tiho prepustio SoftImage firmi Avid, koja je do tada bila poznata na polju digitalne video montaže. Ovaj trenutak označio je i početak boljih dana za SoftImage.

Avid je odmah započeo razvoj novog proizvoda koji nosi ime XSI, a radno ime, po kome ga mnogi korisnici bolje poznaju, bilo je Sumatra. XSI 1.0 se nedavno pojavio u prodaji, ali je proizvođač ovog programa rešio da u paketu sa XSI-jem prodaje i potpuno funkcionalnu „staru“ verziju 3.9.1.

Ovaj „dupli paket“ nije marketinški trik, već iznuđen potez u situaciji kada bi dalje odlaganje prodaje nove verzije nanelo nenadoknadivu štetu celoj SoftImage porodici. Naime, period „suše“ u doba Microsoft-a omogućio je glavnom takmacu Alias/Wavefront-u (koji je i sam u vlasništvu SGI-ja) da stane na noge, preseli Power Animator na NT platformu i napravi izuzetno uspešan paket Maya, koji danas važi za lidera na render sceni. Tako su dugogodišnji korisnici SoftImage-a započeli seobu u protivnički tabor, pa je Avid morao nešto da napravi. Zbog toga je odlučio da po ekstremno niskim cenama ponudi novu verziju programa, koja će biti potpuno funkcionalna tek za godinu dana. U međuvremenu, ono što korisnici ne budu mogli da urade na XSI-ju, obaviće u SoftImage-u 3.9.1.

Ekstremna realnost

SoftImage-ovo carstvo je opstajalo tako dugo oslanjajući se na dve vrlo bitne poluge. Prva su korisnici iz filmske industrije, koji su najduže u 3D industriji i koji su iz softvera godinama izvlačili maksimum, a druga Mental Ray renderer. Ovo čudo od renderera sposobno je da proizvede kvalitetnu sliku koja se bez problema može koristiti na velikom platnu. Mental Ray renderer je otvoren i za druge platforme, ali je (pre svega u početku) samo SoftImage mogao iz njega da izvuče maksimum.

On je postavio i mnoge standarde koji se danas podrazumevaju u render programima, kao što je maksimizacija korisne radne površine, orijentacija ka umetničkom workflow-u, prvi ozbiljni koraci u karakter animaciji i definiciji osnovnih alata u ovoj vrsti animacije, NURBS podrška, forward dynamics, particle system...

SoftImage i danas počiva na istom skupu alata, neki od njih su modernizovani, ali se koncepcijski ništa bitnije nije promenilo, a konkurencija je grabila napred. Tako se SoftImage našao u nezavidnoj poziciji da svoju novu verziju predstavlja stalnim referenciranjem alata u Alias/Wavefront Maya paketu. U situaciji kada je njegov korisnički interfejs još uvek iz doba IRIX-a, neophodno je premostiti ogromni vremenski jaz između Maya (kao glavnog konkurenta) i SoftImage-a.

Objektna struktura

(kliknite za veću sliku)

Najbitniji kvaliteti paketa XSI (Sumatra) leže u potpuno objektno orijentisanoj strukturi i paradigmi. Svi entiteti korisničkog interfejsa su objekti sa svojim atributima, do kojih se može doći preko Properties panela. Korisnički interfejs je potpuno prilagodljiv pa možete izabrati koje ćete atribute objekata pratiti u Properties panelu, što olakšava rad na animaciji. Slično programu Maya, svaki potez koji napravite beleži se u specijalnoj dinamičkoj history listi, koja predstavlja pandan MEL-u.

Elementi ove liste u XSI terminologiji nose naziv operatori i mogu se menjati (mute), čime se efekat poništava ili se menjaju njegovi parametri. Koncept dinamičke liste videli smo u mnogim (čak i ne-render) programima, ali je potpuna objektna orijentacija u njoj veoma značajna, pre svega zbog SDK dodataka za mnoge skript jezike (VBScript, JavaScript a uskoro Perl i Python). Očekuje se i podrška za C/C++, što će biti od vitalne važnosti za podršku nezavisnih softverskih firmi.

XSI je zasnovan na Microsoft Component Object Model-u, što će imati velikog uticaja na njegov budući razvoj. Na taj razvoj će uticati i to što ovaj program deli dobar deo koda sa paketom SoftImage Digital Studio, vrhunskim proizvodom na tržištu nelinearne video montaže i specijalnih efekata.

(kliknite za veću sliku)

Može delovati pomalo smešno to što se XSI hvali drop-down menijima i menijima osetljivim na sadržaj, ali je to u funkciji trenda odvajanja od Unix prošlosti. Sam korisnički interfejs pretrpeo je dosta izmena i podseća na LightWave 6 ili Nichimen Mirai. I struktura je promenjena, pa je čak pet modula verzije 3.9.1 zamenjeno sa samo dva: Modeling i Animation and Render.

Konačno je i organizacija podataka dobila vizuelnu komponentu: u verziji 3.9.1 postoji Spreadsheet preko koga je bilo moguće selektovati objekte na osnovu složenih upita i filtera, ali je hijerarhija ostajala skrivena dublje u korisničkom interfejsu. Sada postoji Explorer, veoma sličan Windows Explorer-u; uz njega je pretraživanje struktura tipa stablo daleko lakše.

„Mekana“ animacija

SoftImage je bio najjači u oblasti animacije, a XSI je otišao korak dalje, promovišući novu paradigmu NLA (Non-Linear Animation). Ideja je da key-frame-ovi ne budu linearno raspoređeni na vremenskoj osi, već da se mogu slobodno pomerati i time definisati potpuno novu dinamiku pokreta. Čitav niz alata namenjenih ovim operacijama integrisan je u Animation Mixer. Sa njim je, pored ostalih stvari, moguće blendovati sekvence pokreta, tzv. Action-e. Ovaj koncept preuzima sve više programa za 3D animaciju, a prvi ga je uveo Hash Animation: Master, čiju novu verziju sa nestrpljenjem očekujemo. Koncept akcija olakšava proces animiranja, a XSI obećava da će biti moguće prebaciti action sa jednog objekta (karaktera) na drugi, čak i ako nemaju istu hijerarhiju. U ovo nije lako poverovati, jer zahteva specijalne algoritme za „uparivanje“ (match) delova različitih objekata. Ako bi obezbedio ovakvu funkciju, XSI bi se ponovo našao nekoliko godina ispred konkurencije.

SoftImage 3.9.1 se sastoji od modula Particles, Fluids, Softbodies i Dynamics, ali (kao i Maya) podržava isključivo layering render. To znači da vam predstoji dosta posla ako poželite neki od efekata iz pomenutih modula: najpre treba renderovati scenu bez njih, pa objekte bez tekstura zbog senki u postprodukciji, pa se tek onda renderuju (recimo) partikli, koji se snimaju u poseban fajl, da bi bili ugrađeni u scenu u fazi finalne obrade. Ovakav postupak jeste fleksibilan, jer omogućava trenutne promene na svakom od layer-a, ali je toliko zamoran i dugotrajan da se uglavnom izbegava.

XSI nije mnogo popravio situaciju na tom planu, mada se čestice (particles) mogu emitovati sa površine ili iz unutrašnjosti objekta, pa su podložne IK ili deformatorima i mogu se animirati kao i sve drugo. Mental Ray ih renderuje specijalnim particle-volume shader-om, pa su performanse sjajne, a čestice imaju sve potrebne osobine: teksturu, refleksiju, refrakciju...

Put ka vrhu

SoftImage 3.9.1 je i dalje impresivan program, a njegovi specijaliteti poput Meta-Clay i težinskog modeliranja i animacije, 2D/3D paint alata ili podrška za gotovo sve motion-capture uređaje, još uvek su vrlo upotrebljivi. Novi animacioni paketi koji pristižu svakog dana, sve su bolji i zbog toga je neophodno da XSI stigne što pre i da bude potpuno funkcionalan.

Iako stvari poput real-time mental-ray preview-a zvuče gotovo fantastično, ostaje pitanje kako će sve to funkcionisati i hoće li se stari korisnici navići na novi interfejs i novu objektnu filozofiju. Kada je ovako komplikovan softver u pitanju, kriva učenja obično nije veoma strma, tako da će presudnu ulogu odigrati kvalitet dokumentacije i kurseva koji prate svaku novu verziju softvera. Postoji, dakle, opasnost da neki IRIX korisnici ostanu na svojim platformama i prihvate paket Maya, pošto SGI ne favorizuje NT. Sve u svemu, biće puno interesantnih tema kada finalna verzija XSI-a stigne u Beograd. Do tada, možda ne bi bilo loše da oduvate prašinu sa starog SoftImage-a i podsetite se nekih osnovnih stvari.

SLEDEĆI TEKST U PC #62
preview
Gutenbergove lekcije
Bojan StojanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter