GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #66 > Rubrike
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Izlog knjiga - PC Softver
Dejan Ristanović
Personalni računari su među nama već dvadesetak godina, ali njihova upotreba za mnoge i dalje predstavlja enigmu. PC Press je pripremio knjigu za računarske početnike u vašoj firmi: oni će na jednom mestu upoznati Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access i osnove primene Interneta...
- PC #66 (April 2001)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Izlog knjiga - PC Softver

Knjiga „PC Softver za početnike“ predstavlja pokušaj da se primena računara približi najširoj populaciji korisnika – to je izdanje za one koji čine prve računarske korake, ali i za one koji već koriste PC, ali osećaju da bi radili mnogo produktivnije kada bi sistematski upoznali najvažnije mogućnosti savremenih programa.

Priča uvek počinje od Windows-a, pa je prvo poglavlje knjige posvećeno ovom operativnom sistemu, tj. njegovim aktuelnim verzijama: Windows-u 2000 u poslovnoj sferi i Windows-u Me u kućno-multimedijalnoj; veći deo uputstva mogu da koriste i oni koji su ostali na prethodnim verzijama. Posle objašnjenja osnovnih stvari o hardveru savremenog računara, autor prelazi na opis Windows-a, upotrebu miša i tastature, elemente radnog okruženja, prozore i dijaloge, korišćenje alata na desktop-u, a zatim na program Windows Explorer i njegove objekte. Pošto nauči da kopira i premešta fajlove, organizuje ih u foldere, arhivira i briše nepotrebne informacije, čitalac će upoznati i niz Windows alata, kao i podešavanje radnog okruženja. Posebna poglavlja posvećena su saradnji među Windows programima, štampanju i instalaciji, kao i korišćenju aplikacija. Biće to dobra osnova za ono pravo – rad u Office-u.

Microsoft Office 2000 je najpopularniji poslovni softver današnjice i zato mu je posvećeno centralno mesto u knjizi. Opis počinje zajedničkim uvodnim delom, pošto su principi i alati isti u svim programima. Nakon opisa instalacije i prilagođavanja srpskom jeziku, sledi analiza zajedničkih osobina Office programa, gde su opisani načini njihove precizne kontrole i prilagođavanja korisnika. Govori se i o primeni grafičkih objekata i načinu interakcije Office programa sa Internetom. Elementarni opis tehnika rada donosi savete za ispravan unos teksta, principe kretanja po dokumentu, rad sa clipboard-om i primenu tehnike Undo/Redo. Uz priču o otvaranju i snimanju datoteka, dat je i komentar o principima zaštite. Uvodni deo se završava opisom osnovnih principa štampanja i korišćenja makroa.

Za neiskusnog korisnika je veoma važno da „prevaziđe tremu“. Zato poglavlja o Word-u i Excel-u počinju sekcijom „Za trideset minuta“, gde početnik forsirano stiže do svog prvog dokumenta: prateći uputstvo, svako će brzo napraviti uredno službeno pismo i sasvim upotrebljiv obrazac fakture. Tokom te vežbe, čitalac će razumeti principe rada u Office-u.

U poglavlju o Microsoft Word-u detaljno su opisani načini upravljanja strukturama dokumenta (pasus, stranica, sekcija), uz stavljanje naglaska na primenu stilova i šablona kako bi se postigla visoka efikasnost u radu. Tehnike i strukture u prelomu su predstavljene opisima tabulacije, primene stubaca, lista nabrajanja, tabela, zaglavlja i fusnota u tekstu. U opisu pratećih alata govori se o markerima teksta, opcijama automatskog formatiranja i korekture. Sledeće poglavlje detaljno opisuje upravljanje slikama, text box-ovima i komentarima u dokumentu, a onda sledi priča o grupnom radu, primeni polja i publikovanju na intranetu.

Optimalno korišćenje Excel-a zahteva poznavanje strukture radnog lista i radne sveske, tipova podataka i načina njihove obrade. Zato je u poglavlju o Excel-u značajan prostor posvećen konceptima adresiranja i referenciranja ćelija i blokova, optimalnom uređenju liste i tabele, kao i oblicima formatiranja tih struktura. Objašnjen je niz tehnika rada, od markera popune i načina kopiranja blokova, do tipova referenci i vidova rekalkulacije. Deo o tehnikama izrade grafikona podržan je komentarom o optimalnim tipovima, kao i o naknadnim operacijama na grafikonu. Opisano je i filtriranje, sažimanje i izvođenje zbirnih (pivot) tabela. Poglavlje se završava delom o interakciji Excel-a na Internetu.

Microsoft Access se često smatra nedostižnim za početnike, što ova knjiga pokušava da demantuje: čitalac će upoznati način da, uz nekoliko pokreta mišem, kreira bazu podataka, filtrira i prikaže informacije iz nje, odnosno da odštampa izveštaje. Posebna pažnja posvećena je radu u poslovnom okruženju, kada se iz Access-a pristupa podacima u obližnjoj SQL bazi, a sve se završava napomenama o mogućnostima Access-a koje zahtevaju programiranje.

PowerPoint se veoma jednostavno koristi, pa je odgovarajuće poglavlje knjige dopunjeno informacijama koje će pomoći pri pripremi prezentacija: kako organizovati materiju, podeliti je na slajdove, zadržati pažnju slušalaca... Čitalac će upoznati i načine korišćenja ostalih Office programa za pripremu segmenata prezentacije.

Završno poglavlje se bavi Internetom: opisano je podešavanje Windows-a 9x/Me/2000 za pristup Internetu, detaljno predstavljeno korišćenje programa Outlook i Internet Explorer, a poslednje strane knjige opisuju Web, adresiranje i snalaženje na njoj, bezbednosne dileme, potragu za informacijama, interesantne sajtove...

Koncepcija knjige izlazi iz klišea koji kaže da je za početnika dovoljno da otkuca pismo ili sabere niz brojeva: Office je toliko moćan i jednostavan za korišćenje da će i neko ko se po prvi put sreće sa njim obaviti poslove koji će i njega samog iznenaditi. Treba samo „zaplivati“, a ova knjiga daje odličnu osnovu za to...

Autori: D. Grbić, D. Ristanović, V. Ćalić, M. Bašić i D. Sretenović

Obim: 260 strana

Cena: 400 dinara

SLEDEĆI TEKST U PC #66
nopreview
Uvodnik
Dejan Ristanović
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter