GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #111 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Bez nedoumice
Nenad Veljković
Uz sva "piši kao što govoriš" pravila, često se dogodi da niste sigurni kako se neka reč ili fraza piše. Tada obično pogledate u knjigu Ivana Klajna "Rečnik jezičkih nedoumica". Zahvaljujući firmi Koš&Co, ova vredna publikacija sada je raspoloživa i u elektronskoj formi.
- PC #111 (Maj 2005)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Bez nedoumice

(kliknite za veću sliku)

Klajnovu knjigu imao sam u roditeljskom stanu, potom sam je nabavio i nakon prelaska u svoj stan, da bih je na kraju pozajmljivao, jer je moj primerak pozajmljen i negde odlutao. Činilo mi se da je to jedna od onih knjiga koja, po rasprostranjenosti, može da konkuriše Bremu i Vujakliji. Kako sam u PC Press‑u zadužen, između ostalog, za koordinaciju unosa korekture, dobijao sam ideju da napravim program u koji bih slagao sve ispravke naše redaktorke podeljene po nekom razumnom principu. Hrpe papira nosio bih kući i prepisivao to u prigodnu bazu. Smatrao sam da je to dobra kombinacija – ispravke koje forsira naša redaktorka i greške koje prave naši autori. Međutim, jezik formiraju i mladi ljudi, u koje, većinom, spadaju i naši saradnici. Oni lako prihvataju sve što je novo i strano, pa se front „grešaka“ uvek održavao na procentu koji je nepredvidljiv. Uostalom, po rečima profesora Klajna, to se događalo i u vreme Jove Jovanovića Zmaja, koji se šegačio s tadašnjim germanizmima u govoru novosadskih frajli. Tako se koncept „jurnjave za praksom“ pokazao lošim, a finalni „udar“ došao je ovih dana, izlaskom profesionalnog rečnika u elektronskoj formi – pomoć u pridržavanju pravila treba tražiti u ozbiljnom izvorniku.

Od knjige do CD‑a

Najstandardniji i najpouzdaniji rečnik jezičkih nedoumica profesora dr Ivana Klajna (predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika i dopisni član SANU), koji je u papirnoj verziji doživeo veliki broj izdanja, konačno je prenet u elektronsku formu. „Rečnik jezičkih nedoumica“ firme Kos&Co., namenjen je platformama sa Windows‑om 2000 i XP, i preporučenom konfiguracijom koja je zasnovana na Pentium 3 procesoru.

Jednostavan i pregledan korisnički interfejs ovog izdanja potvrđuje nastojanje firme Koš&Co. da u rečničkoj formi potencira njegovu primenjivost. Rečnik je sastavljen na osnovu postojeće norme i predloga iznetih u stručnoj lingvističkoj literaturi. On se ne ograničava samo na pravopis i izgovor srpskog jezika, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebe reči. Zbog toga nisu sistematski popisivane reči sa određenim „teškim“ glasovima (koji sadrže č i ć, h, j i slične), među kojima je dosta retkih i nepotrebnih, već se težilo onim izrazima i konstrukcijama koji stvarno zadaju teškoće u jezičkoj praksi ovog doba. Velika pažnja je poklonjena novijim rečima i imenima koja se redovno pojavljuju u štampi. Akcenti nisu beleženi, a ijekavski oblici davani su samo u onim slučajevima kad postoji kolebanje ili kod pojava drukčije obličke neizvesnosti.

Na glavnoj formi programa, koju dobijate nakon instalacije i (obavezne) aktivacije, uočljiv je klasičan rečnički raspored objekata. Na levoj strani je sortiran kompletan rečnički niz u ćirilici, dok se na desnoj strani vidi sadržaj izabrane odrednice. Ne treba da vas zbunjuje tip upotrebljenih slova (obična, polucrna, kurzivna, crvena), jer to nema veze sa pravilnošću pojedine reči – za svaki oblik treba smatrati da je dobar ukoliko nije drugačije rečeno. Reči ili slova obojeni crveno predstavljaju i hiperlink na novu odrednicu.

Određen broj pojmova obrađen je pod opštim nazivom i velikim crvenim slovima (datumi, genitiv množine, imena naroda i sl.). Jedan broj odrednica dat je u obliku zasebne reči, a ima i onih koje se odnose na pojedini glas ili slovo, na početak ili završetak reči. Stoga, ako se u rečniku ne nađe određena reč, treba potražiti njen sufiks ili karakteristični završni deo (dermatitis pod ‑itis, kupreški pod ‑ški, preneti pod ‑neti itd.). razne varijante upotrebe neke reči ili prefiksa date su sa ili bez crtice, sa razmakom posle reči, tako da je korisno pretraživati i sa crticom na kraju traženog izraza (od, od‑, od ‑).

Put do reči

Odmah iznad rečničkog niza postavljeno je polje za unos reči koja se traži i koje pamti stare zahteve korisnika. Ispod klasičnog menija nalaze se četiri ikone sa važnijim opcijama: zona za automatsko pronalaženje, pronađi u definiciji, pretraži odrednice i štampaj. Zonu za automatsko pronalaženje aktivira ikona koja je Always on top i na koju prevlačite reč iz programa kojim obrađujete tekst, nakon čega forma rečnika odmah dobija fokus sa zadatim pojmom ako je pronađen. Ukoliko su definicije odrednica opširnije, opcijom „pronađi u definiciji“ zadata reč se traži na aktuelnoj strani. Tek opcija „pretraži odrednice“ omogućava da se zadata reč pronađe u svim rečničkim odrednicama od kojih se one koje sadrže zadatu reč ispisuju u niz kojim korisnik može dalje manipulisati. Ovaj sistem pretraživanja nudi dva upisna mesta i opcije „i" i „ili".

Za vlasnike velikih monitora i glavna rečnička forma može biti „uvek vidljiva“, a moguće je menjati i veličinu osnovnog fonta i jezik korisničkog okruženja (srpski/engleski). Pohvalili bismo i dobar help segment sa tekstualnim i ilustrativnim objašnjenjima. U mane bismo uvrstili to što program uopšte ne podržava latinicu, što znači da morate imati instaliranu ćiriličnu tastaturu (manji problem) i da ne možete prevlačiti reči iz latiničnog teksta na zonu za automatsko pronalaženje (drag and drop).

Sve u svemu, „Rečnik jezičkih nedoumica“ je nezaobilazna alatka za sve koji ne žele da „crvene“ pred kolegama, jezičkim stručnjacima ili korektorkama, odnosno žele da sami sebi trasiraju pravilan put kroz jezičke nedoumice. Izdanje će, u dogovoru sa Koš&Co., distribuirati naš časopis, pa ga možete naručiti sa www.pcpress.co.yu ili koristiti karton umetnut u ovaj broj „PC"‑ja.

SLEDEĆI TEKST U PC #111
preview
ADSL i vaša mreža
Dejan RistanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter