GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #118 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Kreativni studio digitalne tipografije
Bojan Stojanović
Pod lupu smo stavili FontLab Studio 5, novu verziju najmoćnijeg programa za rad sa fontovima.
- PC #118 (Januar 2006)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Kreativni studio digitalne tipografije

FontLab Studio 5: okruženje za dizajnere i tipografske inženjere
(kliknite za veću sliku)

Tehnologija fontova nikada nije bila moćnija, ali ni komplikovanija. Kada se 1992. godine pojavio TrueType format, bilo je jasno da njegovo razumevanje prevazilazi trud koji je većina grafičkih dizajnera želela da uloži u novu tehnologiju. Ostali su, međutim, Type 1 fontovi za koje je na raspolaganju bio Fontographer – alat koji je najpre razvijala firma Altsys, a potom ga otkupila Macromedia. Uz umereno poznavanje opcija ovog programa i još malo veštine, svako je mogao da ugradi dijakritička slova koja su mu nedostajala ili da napravi sitniju izmenu, a da pri tom ne upropasti font.

Onda su došli OpenType fontovi, najavljeni kao logično objedinjavanje dve vodeće tehnologije (TrueType i Type 1), ali je novi format potpuno izmenio poimanje fontova. Od jasnih i prijemčivih mogućnosti dobili smo podršku za Unicode i velike skupove slovnih znakova. Najvažnija promena je u logici ugrađenoj u fontove koja im omogućava da ulazni niz slovnih znakova menjaju izlaznim nizom, u zavisnosti od zadatog pravila.

Strah od OpenType-a

Pretraživanje delova kontura u celom fontu
(kliknite za veću sliku)

Osnovna podrška za OpenType fontove postoji u svim operativnim sistemima za PC računare počev od Windows-a 2000, a standardno je ugrađena i u Mac OS X. Pod pojmom „osnovna“ podrazumevamo to da sve postojeće aplikacije na elementarnom nivou (čitaj: standardni ANSI skup znakova) mogu da koriste OpenType fontove. Da bi se postigla puna funkcionalnost, neophodno je i da aplikacije podržavaju OpenType. U takve aplikacije za sada spadaju programi iz paketa Adobe Creative Suite i Microsoft Office. Windows Vista će doneti naprednu podršku za OpenType u srcu operativnog sistema, ali njega treba čekati još gotovo godinu dana...

OpenType fontovi se ne mogu ignorisati i zbog činjenice da je Adobe prestao da proizvodi Type 1 fontove i konvertovao čitavu svoju FontFolio kolekciju u OpenType format. To nije bila prosta konverzija – sve familije imaju konsolidovan skup slovnih oblika, a mnoge su dobile i Pro verzije, što im garantuje barem Serbian (Latin) podršku. Kada zaključite da vam u korišćenju računara Type 1 fontovi nisu neophodni, uvidećete da OpenType format donosi mnoge blagodeti u oblasti preloma i obrade teksta.

Pošto je specifikacija OpenType formata prekomplikovana da bi iko, sem iz preke potrebe, počeo da je izučava, ostaje pitanje dobrog alata koji ove fontove podržava. Samo jedan program se može upotrebiti za profesionalni tipografski inženjering – FontLab je proizvod ruske pameti na američkom tlu, a nedavno se pojavila verzija FontLab Studio 5.

Studijska postavka

Panel Metrics je proširen kontrolama za metriku i kerning
(kliknite za veću sliku)

Podatak da je FontLab profesionalni alat treba shvatiti doslovno – mnoge male i velike digitalne slovolivnice koriste FontLab za kompletnu produkciju. Novi FontLab Studio 5 je značajan korak napred, jer će dolaskom Windows Vista sistema OpenType fontovi dobiti novi zamah. FontLab Studio 5 može da učita sve postojeće formate fontova – tu su OpenType (sa ekstenzijama .otf i .ttf), TrueType, Type 1 i Multiple Master, bitmapirani BDF. Značajna novost je to što FontLab sada može da učita i fontove za Macintosh ako su snimljeni kao .hqx ili .bin datoteke. Moguće je otvoriti i EPS vektorske zapise koji su napravljeni u Illustrator-u ili sličnom programu. FontLab Studio 5 ne može da generiše Type 1 fontove za Mac, pa je i dalje neophodan program TransType ili Macintosh verzija FontLab-a.

Iz ugla dizajnera, Studio 5 ima odličan korisnički interfejs i mnoštvo alatki za rad sa slovnim likovima. Tu je kompletan skup alatki za vektorsko crtanje i doterivanje putanja u koje spadaju i one za stapanje i „oduzimanje“ kontura (Merge i Subtract), te kolekcija filtera kao što su Bevel, Slices, Mosaic, Shadow... Program podržava automatsko i ručno hintovanje i pregled hintovanih slova u zasebnom prozoru. Jedna od standardnih mogućnosti je tzv. pikselsko hintovanje TrueType fontova, mada će u eri novih fontova koji su optimizovani za ClearType (novi Vista fontovi) taj komplikovani zadatak imati sve manje smisla. Kao novost u radu sa konturama treba pomenuti usavršenu opciju Find Outline – dovoljno je da obeležimo deo konture na bilo kom slovu i FontLab će pretražiti čitav font i pronaći sva pojavljivanja tog segmenta na ostalim slovima. Prilikom rada na fontu veoma je korisna opcija Quick Test, jer omogućava da font na ekranu bude rasterizovan, privremeno instaliran i prikazan u posebnom prozoru pomoću Windows mehanizama, ne izlazeći iz FontLab-a.

(kliknite za veću sliku)

Ukoliko generišemo velike familije fontova, FontLab Studio 5 može da „zapamti“ parametre za izvoz, pa tako u obzir dolazi i opcija Generate All za sve trenutno otvorene fontove. Takođe, prilikom otvaranja možemo koristiti opcije Open Installed (otvaranje instaliranih fontova u FontLab-u 4.6 zahtevalo je da datoteku kopiramo izvan foldera Windows/Fonts) i Search za pretraživanje fontova na disku. Tom prilikom zadajemo ime fonta, a ne ime datoteke, dakle reč je o specijalizovanom pretraživanju.

Kada učitate font i počnete da ga obrađujete, do izražaja će doći i nove opcije u panelu Editing Layers. U svakom trenutku u panelu Glyph možete da poput slojeva prikazujete kontrole. Na primer, možete da učinite vidljivim (ili nevidljivim) hintove, vođice, kontrolne tačke, da popunite konture, prikažete zone poravnanja... Sada možete kao poseban sloj da prikažete Shape groups i Neighbours. Sloj Shape groups ispod tekućeg slova prikazuje transparentne konture nekoliko izabranih slova. Na sličan način, sloj Neighbours prikazuje „susedna“ slova, ona koja želite da vam budu pred očima dok radite na tekućem slovu. Dovoljno je da dvaput kliknete mišem i da susedno ili pozadinsko slovo postane tekuće.

Kako ukrotiti klase

Rad sa klasama i izbor svih slova koja pripadaju datoj klasi
(kliknite za veću sliku)

Jedna od najjačih osobina OpenType formata jeste grupisanje slovnih znakova u klase i podrška za klasni kerning. Umesto da navodimo parove slova, napravićemo klase i posle definisati kerning između njih. Zgodno, ali ručno svrstavanje slovnih likova u klase može da bude mukotrpan posao.

U udarnu novost programa FontLab Studio 5 spada automatsko generisanje klasa za kerning – jedna od opcija će analizirati slova i pronaći ona koja imaju slične oblike sa leve ili sa desne strane. Klasa _B, recimo, može da sadrži slova B, D, F, H, I. Ova slova „dele“ istu vrednost za kerning ako se nađu kao drugo (desno) slovo u kerning paru. Korisnik treba da definiše samo kerning par za jedno slovo u klasi – u ovom slučaju to je ključno slovo (key glyph) i ono je istaknuto posebnom bojom – pa će ostala slova u klasi automatski dobiti istu vrednost kerninga. Ova opcija omogućava korisnicima naprednu i veoma temeljnu kontrolu nad jednim od esencijalnih sastojaka OpenType fontova.

Dodatak komfornom radu sa metrikom je novi Metrics Window, neka vrsta višelinijskog tekst editora u kome se vide i horizontalna i vertikalna distribucija belina između slova u redovima. Na raspolaganju su četiri režima prikaza – Text, Preview, Metric i Kerning. U poslednja dva režima korisnik može da menja levi i desni ofset slova (samim tim i njihovu širinu) i kerning. Na polju automatskog kerninga nije, nažalost, učinjeno mnogo toga – algoritam koji koristi FontLab Studio 5 je i dalje slabiji od optičkog kerninga koji je primenjen u programima URW Kernus ili Adobe InDesign. Postojanje režima Kerning je ipak značajno jer omogućava da za izabranu klasu prikažemo sve kerning parove i da po potrebi definišemo izuzetke od opšteg pravila.

Dobroćudni piton

Uvoz i interpretiranje OpenType tabela u FontLab-u
(kliknite za veću sliku)

Bez barem minimalnog poznavanje strukture OpenType formata, panel OpenType će za mnoge korisnike predstavljati „tamni vilajet“. Treba imati u vidu da su instrukcije koje definišu logiku OpenType fonta ovde zadate u user-friendly Adobe FEA formatu – sintaksa je slična programskom jeziku Python. Prilikom učitavanja fonta FontLab ima težak zadatak da što bolje odradi tzv. round tripping, tj. da binarne zapise tabela OpenType u fontu prevede u čitljive. U tome je primetno uspešniji od prethodnika, što ćete proveriti ako učitate neki napredan OpenType font i odmah kliknete na taster Compile u panelu OpenType. Čak i kada sam učitao Garamond Premier Pro, jedan od najsloženijih digitalnih fontova, FontLab Studio 5 je uspešno interpretirao OpenType kod. Jedna od opcija koju možete koristiti ukoliko želite da izmenite detalje na konturama slova, ali da ne menjate OpenType kod, jeste da ga uvezete u binarnom obliku i da ga FontLab ne interpretira.

Za one koji žele maksimalni učinak od novog FontLab-a, uvedena je podrška za Python skriptove, uz obimnu dokumentaciju u PDF formatu. Neophodno je instalirati i Python 2.4 ili novije okruženje pre nego što instalirate FontLab, što je u uputstvu jasno naznačeno. Python skriptovi omogućavaju pisanje sopstvenih modula za automatizaciju rada u FontLab-u. U timu koji čine talentovani grafički dizajner i sposoban programer FontLab Studio 5 može postati izvanredno produktivan alat.

Verzija 5 predstavlja do sada najveći skok koji je FontLab napravio. Pravo je zadovoljstvo raditi u ovom programu, jer su uvek dostupne kvalitetne opcije namenjene svim fazama obrade fontova. Sledećih meseci pisaćemo o osnovama programiranja OpenType fontova, kada ćete videti i kako se FontLab Studio 5 snalazi na složenim zadacima moderne digitalne tipografije. Videćete da je to vanserijski alat koji se na tržištu pojavljuje u pravim trenutku. Demo verziju paketa FontLab Studio 5, u kojoj je neaktivna opcija za snimanje i izvoz fontova, možete preuzeti sa www.fontlab.com , gde se nalazi i dokumentacija.

SLEDEĆI TEKST U PC #118
preview
Nova džepna sezona
Marko Savković


Asusplus

BIZIT 2024

Adria Security Summit 2024


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter