GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #135 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Novi sistem za novo doba
Aleksandar Veljković
Nakon privatizacije Luke Beograd, jedne od ključnih tačaka na najvažnijem plovnom putu u Evropi, procesi rada su reorganizovani i ustanovljeno je da postojeći informacioni sistem ne ispunjava zahteve modernog poslovanja. Trebalo je implementirati napredni ERP...
- PC #135 (Jul/Avgust 2007)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Novi sistem za novo doba

Luka Beograd osnovana je 1961. godine. Primarne delatnosti ovog preduzeća su pretovar i skladištenje robe svih tipova, kao i iznajmljivanje skladišnog prostora. U okviru Luke Beograd nalaze se i kontejnerski terminal i javno carinsko skladište, a usluge u putničkom saobraćaju se pružaju na izmeštenoj lokaciji, putničkom pristaništu na reci Savi. Ovo preduzeće trenutno ima preko 300 zaposlenih i raspolaže sa oko 100 umreženih računara i nekolicinom servera.

Izazovi zastarelog sistema

Luka Beograd ima dugu istoriju upotrebe informacionih tehnologija u poslovanju, koja seže čak do prvobitnih sistema sa računskim mašinama koje koriste bušene kartice. Nakon privatizacije preduzeća i postavke planova za rast i širenje poslovanja, postalo je jasno da zatečeni informacioni sistem nije u mogućnosti da ispuni zacrtane ciljeve. „Stari sistem je bio baziran na tekstualnom interfejsu, nije imao mogućnost izlaska na Internet i kao takav nije odgovarao aktuelnim trendovima u poslovnim informacionim sistemima“ kaže Davor Klokočar, projektant informacionog sistema Luke Beograd. Postojao je i problem sa infrastrukturom, koji je rešavan paralelno. Za povezivanje udaljenih lokacija pored klasičnih korišćene su i bežične (wireless) mreže, a u toku je opremanje celog kompleksa optičkim vezama, čime će se u potpunosti rešiti problem IT infrastrukture.

Uspostavljanjem saradnje sa firmom Spinnaker New Technologies iz Beograda započela je implementacija ERP sistema Microsoft Dynamics NAV (nekadašnji Microsoft Business Solutions Navision). Nakon potpisivanja ugovora formirani su zajednički timovi koji su snimili stanje i poslovne procese u preduzeću, a potom i izradili plan implementacije Dynamics NAV-a. „Bilo je potrebno i određeno prilagođavanje poslovnih procesa logici ERP sistema kao što je NAV, što smo uradili zajedno sa timom iz Spinnaker-a, a najviše vremena je potrošeno na savlađivanje specifičnih procesa koji se pojavljuju samo u preduzećima koja se bave lučkom delatnošću“ kaže gospodin Klokočar.

Dinamično rešavanje problema

Procesu implementacije i definisanja potrebnih modula Dynamics NAV-a dosta je pomogla i prethodno urađena anketa među zaposlenima. „Time je smanjeno vreme implementacije i uvažene su želje svih zainteresovanih strana, od menadžmenta do izvršilaca u komercijali ili knjigovodstvu“ ističe gospodin Klokočar. Paralelno sa početnim fazama implementacije tekla je i obuka zaposlenih za rad u verziji 4.0 Dynamics NAV-a, koja je u potpunosti lokalizovana za srpsko tržište, jezički i zakonodavno. „Moram da kažem da sam prijatno iznenađen kako su neki od korisnika uspeli da prihvate novi, za njih potpuno drugačiji sistem“, kaže g. Klokočar, i dodaje: „Naši zaposleni konstantno uče na konkretnim primerima i uvlačenjem podataka u Excel imaju mogućnost napredne analize podataka i procesa. Analitika, kao glavni razlog uvođenja ERP-a, polako se pokazuje kao glavni alat za naše zaposlene i prikazuje sve prednosti rešenja kao što je Dynamics NAV.“

U kreiranju nove strukture podataka išlo se do detalja, pa tako sada sistem prikazuje troškove čak i za pojedinačne dizalice, viljuškare i slično. „Zahvaljujući novom sistemu sada smo u stanju da lakše sagledamo celokupno poslovanje i da određene troškove, za koje smo znali da postoje, ali nismo mogli tačno da ih odredimo, sagledamo u boljem svetlu i utičemo na njih i njihovo smanjenje.“ Ima i drugih prednosti – značajno je poboljšana i komunikacija sa korisnicima, pošto se izveštaji, koji su nekad zahtevali više dana, sada se kreiraju trenutno. Sistem automatski ispisuje spisak otvorenih stavki i dugovanja, koji se potom jednim klikom šalju na e-mail adresu klijenta.

Procedure za obračun zarada su bez problema prenete iz starog sistema, dok su za kadrovsku evidenciju potrebne dodatne intervencije. „Domaći sistem vođenja kadrova podrazumeva mnogo papirologije, poput odluka i rešenja, pa planiramo da u Microsoft Visual Studio paketu napišemo posebnu aplikaciju koja će preko SharePoint Portal-a razmenjivati podatke sa modulom za kadrovsku evidenciju u NAV-u“, kaže Davor Klokočar. U međuvremenu će se raditi na obuci menadžmenta za upotrebu NAV-a, jer je ERP kao sistem za brzo izveštavanje i poslovnu analitiku namenjen upravo njima.

Korisne adrese:

Spinnaker New Technologies
Savski nasip 7, Beograd
tel: 011/2015-600

Microsoft Dynamics
http://www.microsoft.com/scg/businesssolutions

SLEDEĆI TEKST U PC #135
preview
U on-line prodavnici
Zoran KehlerBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter