GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #140 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Interaktivni dokumenti
Marko Herman
LiveCycle sistemom Adobe ne samo da sigurnim koracima ulazi na polje poslovne produktivnosti, već pokušava i da ga iz osnova promeni...
- PC #140 (Januar 2008)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Interaktivni dokumenti

(kliknite za veću sliku)

Krajem oktobra kompanija Extreme je u saradnji sa „HSM informatikom“, u Privrednoj komori Srbije održala prezentaciju Adobe‑ovih rešenja za elektronsku upravu i privredu. Interesantna priča, iskustva korisnika i demonstracija rada, odnosno rezultata primene, LiveCycle ES rešenja naterala nas je da ovom paketu posvetimo pažnju.

Šta je LiveCycle?

Adobe LiveCycle Enterprise Suite je skup tehnologija namenjenih razvoju rešenja za automatizaciju poslovnih procesa koji uključuju intenzivan rad sa dokumentima. Nastao na bazi PDF‑a i Flash‑a, LiveCycle ES omogućava izradu aplikacija za upravljanje poslovnim procesima baziranim na aktivnostima zaposlenih u nekom organu uprave, odnosno preduzeću, korisnika usluga određene institucije i dokumentima. Kombinacija ovih tehnologija omogućava kreiranje dinamičkih i intuitivnih aplikacija koje ubrzavaju upravljanje informacijama, čine ga tačnijim, a poboljšavaju i kvalitet usluga koje neka organizacija pruža.

(kliknite za veću sliku)

U odnosu na ranije generacije LiveCycle‑a, Enterprise Suite nudi unificirano okruženje u kojem se mogu osmišljavati, implementirati i automatizovati dokumenti i poslovi. Osim toga, ES ima i značajna poboljšanja poput centralnog repozitorijuma za deljenje resursa, novog razvojnog okruženja, portala za učesnike u LiveCycle procesima uz nove mogućnosti prezentacije informacija.

Osnova primene LiveCycle tehnologije su inteligentni elektronski obrasci koji omogućavaju razvoj inovativnih usluga za korisnike, kupce i partnere, te njihovu integraciju u interne procese i poslovni sistem na siguran i pouzdan način. Smanjuje se i rad sa papirnim dokumentima, skraćuju procesi rada, povećava kvalitet odlučivanja i obezbeđuje usklađenost za zakonskom regulativom. Cilj primene inteligentnih obrazaca je uključivanje korisnika u procese preduzeća; umesto da korisnik bude samo nemi primalac nekog dokumenta, kroz formu inteligentnog elektronskog dokumenta on može ostvariti i odgovarajuću interakciju. Na primer, kroz za to predviđeno polje dati svoje mišljenje o uslugama, podneti zahtev za nekom drugom uslugom ili pak prijaviti nepravilnost u odnosu na ono što je očekivao.

Elementi sistema

(kliknite za veću sliku)

LiveCycle ES paket može se podeliti u alate i komponente rešenja. Alati omogućavaju kreiranje elemenata krajnjeg rešenja, dok su komponente delovi tog rešenja namenjeni nekom konkretnijem poslu. Među alate su svrstani Workbench ES, Designer ES i Flex Builder 2. Workbench je grafičko razvojno okruženje bazirano na programskom jeziku Eclipse a koje omogućava developerima, dizajnerima i analitičarima da sarađuju na kreiranju formulara i modeliranju poslovnih procesa, dok se Designer u tu priču uključuje da bi omogućio kreiranje šablona interaktivnih formulara i personalizovanih dokumenata. Oba programa dolaze uz svaku instalaciju LiveCycle paketa dok Flex Builder 2 nije integralni deo sistema; nabavljate ga odvojeno i integrišete u Workbench ES kada treba razvijati sopstvene obogaćene Internet aplikacije (RIA; Rich Internet Application) ili napraviti dodatke formularima iz Designer‑a.

Komponente rešenja se mogu podeliti na više grupa. U proizvode za prikupljanje podataka, za upravljanje procesima, za bezbednost i za generisanje dokumenata. Sve aplikacije Adobe prodaje u dve verzije LiveCycle ES paketa. Data Capture edicija sadrži samo rešenja neophodna za kreiranje interaktivnih formulara i prikupljanje podataka, dok Business Transformation proširuje osnovni paket aplikacijama koje menjaju poslovne procese.

LiveCycle Forms ES omogućava kreiranje interaktivnih formulara baziranih na XML‑u u HTML, PDF ili SWF formatima. Komponenta Data Services ES omogućava povezivanje Internet aplikacija sa LiveCycle uslugama, J2EE aplikacijama i informacionim sistemima. Program Extensions ES vam dozvoljava da ubacite dodatne informacije u PDF dokumente tako da kada ga primalac otvori u Adobe Reader‑u neke funkcionalnosti koje mu inače ne bi bile dostupne postaju aktivne. Takva je, na primer, opcija slanja popunjenog formulara elektronskim putem umesto štampanja i slanja poštom. Četvrta komponenta vezana za prikupljanje podataka je Barcoded Forms ES. Ovaj program je izuzetno koristan kada se popunjen formular mora poslati u štampanom obliku. Njegovom primenom, svi uneti podaci se pretvaraju u PDF417 dvodimenzionalni barkod koji se po prijemu jednostavnim skeniranjem „pretvara“ u unete podatke.

Process Management ES je komponenta namenjena upravljanju procesima a sadrži Workspace ES i BAM (Business Activity Monitor) ES. Workspace je korisničko okruženje zasnovano na Flex tehnologiji i namenjeno učestvovanju u poslovnim procesima u kojima je ljudski faktor neophodan. Segment BAM je sistem preko kojeg se upravlja događajima i metrikom unutar poslovnih procesa što korisnicima omogućava da lakše otkriju uska grla, zastoje i unaprede performanse poslovanja.

Digital Signatures i Rights Management su komponente namenjene bezbednosti u LiveCycle sistemu. Prva omogućava stavljanje digitalnih potpisa na PDF dokumente, sertifikaciju i autentifikaciju, dok je druga namenjena primeni bezbednosnih polisa, kako za PDF tako i za dokumente u drugim formatima poput Word‑a ili Excel‑a. Polise predstavljaju kombinaciju više bezbednosnih kontrola vezanih za dokumente, a pomoću ovog programa iste polise se mogu primeniti na više dokumenata i promeniti nakon distribucije fajlova.

Četvrta grupa LiveCycle komponenti je namenjena generisanju dokumenata; čine je PDF Generator ES i Output ES. Prvi je namenjen krieranju PDF dokumenata, ali i pretvaranju PDF‑a u neki drugi format. Omogućen je rad sa MS Office, WordPerfect, JPEG, TIFF, AutoCAD i drugim formatima, a u program je ugrađena i OCR funkcija korisna za kreiranje pretraživih PDF dokumenata od skenova. Komponenta Output povezuje podatke i šablone za prikazivanje podataka i time omogućava kreiranje interaktivnih dokumenta u PDF, Postscript, PCL i ZPL formatima. Ovaj proizvod podržava i mnoge kontrole vezane za štampanje poput heftanja, sortiranja, izbora fioke iz koje će se uzimati papir itd.

Angažovanje korisnika

(kliknite za veću sliku)

Lako je shvatiti tehničke aspekte LiveCycle ES, ali poenta primene ovog sistema leži u korisnicima. Cilj razvoja grafičkim i multimedijalnim elementima obogaćenih aplikacija i dokumenata nije da korisnika optereti, već da ga angažuje, odnosno da ga pomoću tih elemenata uključi u procese neke organizacije.

Istraživanja sprovedena u SAD pokazuju da čak 60% građana radije zove telefonom organe uprave da obavi uslugu koja je dostupna on‑line. Slično tome, samo 10% korisnika bankarskih usluga novcem barata preko Interneta. Razlog za ove relativno loše rezultate u zemlji koja daje većinu korisnika Interneta su konfuzni procesi koji oduzimaju dosta vremena, a korisnici navode i da ne vide da im korišćenje on‑line formulara donosi neku prednost. To neotkrivanje prednosti obavljanja nekih procedura putem Interneta čini da se nove tehnologije ne prihvataju u meri u kojoj bi mogle, a za organizaciju koja je puno uložila u kreiranje novih načina za obavljanje određenih poslova na kraju predstavlja razočaranje zbog značajnih očekivanja.

Upotreba kombinacije Adobe PDF‑a i Flex‑a omogućava kreiranje novih on‑line formulara i interaktivnih dokumenata koje će korisnici na intuitivan način koristiti i koje ih neće odbiti. Zahvaljujući Adobe LiveCycle ES rešenju organizacije koje ga koriste mogu obraditi veći broj transakcija, smanjiti zastoje u obradi, broj grešaka i odluka koje je potrebno doneti. Nije manje važno ni to što se ubrzavanjem procesa i automatizacijom obrade smanjuje angažovanje radne snage na unosu, a time su smanjuju i troškovi obrade pojedinačnog zahteva.

A konkurencija?

Upravljanje poslovnim procesima mnoge orgaizacije poveravaju različitim rešenjima za automatizaciju. Ovi sistemi svi nude mogućnost dizajniranja procesa, integracije sa izvorima podataka, definisanje pravila, praćenje aktivnosti i izveštavanje. Ono gde često nisu dovoljno razvijeni jeste oblast ulaza podataka u sistem. Taj deo procesa prečesto ostaje baziran na ručnom unosu, odnosno prijemu papira i prekucavanju podataka.

Drugi kraj procesa je obično izlaz gde se neki odgovor daje korisnicima. Ako je, na primer, podnet zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, rezultat bi bilo uručenje izvoda u papirnom obliku ili u elektronskom kada digitalni potpisi budu u upotrebi. Taj deo procesa je takođe vrlo retko integrisan u neki automatizovani sistem. Kombinacija ta tri segmenta, dopunjeno generisanjem krajnjeg dokumenta i sistemima za očuvanje bezbednosti podataka, čini LiveCycle ES jedinstvenim.

Ako vas pojava Adobe‑ovog LiveCycle ES sistema primorava na razmišljanje o sopstvenim poslovnim procesima i odnosu sa klijentima izgleda da se približio trenutak da ova Adobe-ov proizvod iskoristite da svoje poslovanje učinite boljim i za vas i za korisnike vaših usluga.

SLEDEĆI TEKST U PC #140
preview
Projekat na pravom mestu
Đorđe GrujićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter