GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #145 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
BitDefender u mreži
Kristijan Lazić
Ako ste zadovoljni bezbednosnim aspektima i mogućnostima BitDefender Business Client-a 3.0, možda ćete poželeti da ga instalirate u mrežnom okruženju na više desetina računara. U tome će vam pomoći BitDefender Management Server 3.0.
- PC #145 (Jun 2008)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

BitDefender u mreži

(kliknite za veću sliku)

Paket BitDefender Client Security čini više komponenti: klijenti za različite operativne sisteme, Management Server, Agent i Console, kao i Deployment Tool i Update Server. Osim poslednja dva modula, korisniku je „vidljiva“ još samo Management konzola, dok ostale komponente čine elemente „nevidljivog“ jezgra.

Osim za današnje prilike skromnih hardverskih zahteva, BitDefender Management Server zahteva i prisustvo baze podataka. Podržan sistem je Microsoft SQL, a ostavljena je mogućnost da tokom instalacije pokrenete setup SQL Express baze. Pored uobičajenih opcija, instalaciona procedura će zahtevati i da odredite da li će tekuća instanca BD Management Server-a biti jedina u budućem okruženju ili planirate multiserversku strukturu.

Ograničenja drugog tipa arhitekture su nemogućnost kreiranja više nivoa po dubini i nemogućnost master servera da upravlja radnim stanicama. S druge strane, broj slave servera je teoretski neograničen. Management Server podržava upravljanje svim workstation i server klijentima, što u praksi znači da sa jedne lokacije možete kontrolisati klijente na svim radnim stanicama, bez obzira na operativni sistem, ali i sve serverske instalacije poput Exchange, SharePoint, Samba ili ISA server BitDefender klijenata.

Centralno upravljanje

(kliknite za veću sliku)

Management konzola predstavlja GUI putem koga se upravlja Management Server-om. Glavni ekran pruža uvid u status servera i klijenata na osnovu boja ikona, dok za više detalja morate otvoriti odgovarajuće grane kontrole na levoj strani prozora. Osnovna funkcija konzole jeste organizacija računara na kojima je instaliran BitDefender. Prva grana, Computers directory, predstavlja spisak računara sortiranih prema statusu u tri grupe: Managed, Unmanaged i Excluded. Prvoj grupi pripadaju računari sa instaliranim BD agentom, aplikacijom koja se stara za komunikaciju servera i klijenta. U drugoj grupi su računari na kojima je detektovan BD klijent bez agenta, dok su u trećoj računari bez BD klijenta.

Računare iz Managed grupe možete dodatno organizovati u podgrupe i tako logički odvojiti poslovne jedinice, tipove servera ili fizičke lokacije. Većina najčešće korišćenih opcija dostupna je desnim klikom miša, što uz podržan drag and drop princip rada omogućava da BitDefender klijente organizujete veoma brzo.

BitDefender klijenti daljinski se administriraju uz pomoć polisa, tj. seta pravila po kojima se klijenti ponašaju. Polise definiše administrator u okviru BitDefender konzole i one se putem servera šalju klijentima. Uspešno prenesena polisa ostaće važeća na klijentu i po eventualnom prekidu veze sa serverom. Polise se kreiraju kao šabloni koji sadrže konfiguracione parametre za sve opcije klijenata, ali i parametre BD agenta. Najviše parametara odnosi se na antivirus i firewall, ali ne zaostaju ni opcije kontrole korisnika i privatnosti, antispam... U advanced opcijama nalaze se parametri koji utiču na ponašanje aplikacije, kao i opcija za onemogućavanje korisnika da bilo koju od definisanih aktivnosti izmeni. Opcije karantina omogućavaju da se maliciozni kod na najefikasni način transportuje do centralne lokacije servera, a potom na siguran način Internetom do BD laboratorije.

(kliknite za veću sliku)

Za uspostavljanje prateće infrastrukture oko BitDefender Management Server-a koristi se niz alata koji se isporučuju u paketu. Prvi u nizu je Network Builder, čija je uloga inicijalna organizacija računara u grupe i priprema BD agenta za udaljenu instalaciju. Preporuka je da Network Builder pokrenete odmah nakon instalacije BD servera. Credentials Manager pomoći će prilikom popisa i organizacije privilegija, koje su neophodne za udaljenu instalaciju agenta, ali i BD klijenata za koje je zadužen Deployment Tool.

Udaljenu instalaciju BD klijenta treba pažljivo isplanirati, zatim pripremiti paket koji će sadržati parametre svih komponenti i naposletku biti daljinski instalirani. Iako jednostavna, priprema zahteva temeljnu koncentraciju – iskustvo govori da u istom trenutku ne treba instalirati više od 10-20 računara. Rezultate instalacije obavezno detaljno pregledajte i pre novog ciklusa instalacije prvo otklonite eventualne probleme u postojećim klijentima. Ukoliko je računarska mreža u kojoj planirate Deployment hardversko-softverki homogena i adekvatno održavana, vredi razmotriti mogućnost automatske instalacije.

WMI skriptovi

Ukoliko postoji potreba da ponašanje Windows okruženja kontrolište iz BitDefender Server-a, treba da proučite WMI skriptove. WMI će u sadejstvu sa opcijama paketa postati „produžena ruka“ prilikom (de)instalacije programa, restarta servisa ili automatskog isključivanja računara.

Reporting center pruža detaljan uvid u sve segmente sistema, uz pravu meru ponuđenih mogućnosti. Za dublju analizu podržan je izvoz podataka u više formata. Tehnička dokumentacija je kvalitetna, a za naprednije teme na raspolaganju je BD knowledge base (kb.bitdefender.com ).

Korisne adrese:

Direct Link
http://www.dl.rs/gdekupiti/

SLEDEĆI TEKST U PC #145
preview
Vreme je za server?
Voja GašićRoche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter