GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #160 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Ofset štampa... ili bizhub
Aleksandar Veljković
Konica Minolta novim modelima iz bizhub PRO serije uspešno parira ofset štampi kada su manji tiraži u pitanju. Kakve argumente donose KM tehnologija i bizhub PRO C65hc?
- PC #160 (Novembar 2009)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Ofset štampa... ili bizhub

Na sve zasićenijem tržištu proizvoda namenjenih profesionalnoj laserskoj štampi manjih tiraža, Konica Minolta uspeva da formuliše ponudu kojoj nije lako parirati: nude nižu cenu štampe, viši kvalitet, bolju prilagodljivost različitim vrstama papira i, kao novitet na polju profesionalne štampe, RGB umesto CMYK tehnologije, čime se pojednostavljuje proces kalibracije i olakšava priprema fotografija za štampu. Možda profesionalcima taj prelaz zvuči jeretički, ali treba, pre svega, sagledati njegove prednosti.

Toner i otisak

Svesni činjenice da se tehnološkim unapređenjem tonera može u isto vreme unaprediti kvalitet otiska i štampa učiniti jeftinijom, inženjeri firme Konica Minolta su za bizhub PRO C65hc razvili novu tehnologiju tonera, nazvanog high chroma. HC toner donosi 20% više reflektovane svetlosti, što daje zasićenije boje i jači kontrast. Radi se o rezultatu ultrafinog procesiranja čestica tonera, koje je smanjilo i ujednačilo njihove dimenzije, obezbedivši i golim okom primetan napredak u kvalitetu štampe i čitav niz prednosti koje će profesionalci umeti da cene.

Otiske štampane HC tonerom odlikuje i otpornost na izbleđivanje sa protokom vremena (čak i kad su izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti), a bolje fiksiranje kolornog sloja za površinu papira obezbeđuje i otpornost na pucanje na mestima gde je papir presavijen. Niža temperatura fiksiranja obezbeđuje manju potrošnju struje (oko 15%) i manji rizik od deformacija i zaglavljivanja papira. Zahvaljujući manjim i ravnomernijim česticama i debljina sloja boje na papiru je manja u odnosu za oko 20%. Finije čestice donose daleko ravnomernije gradijente, kao i oštriji tekst.

HC toner omogućava i ravnomeran kvalitet štampe na daleko raznovrsnijoj lepezi papira. Na onome što je štampano HC tonerom ćete lakše pisati olovkom nego na stranici odštampanoj konvencionalnim laserom. Čak i kada se doštampava na materijalima gde je podloga već odštampana ofsetom, HC toner nudi superioran otisak.

Prednosti RGB štampe

RGB štampa proširuje kolorni gamut i zasićenost otisaka. Gamut izuzetno živih boja RGB štampe naročito je proširen u domenu magente, plave i zelene. bizhub PRO C65hc je Pantone sertifikovan, a testiranja ove renomirane laboratorije su utvrdila veću pokrivenost u odnosu na ofset štampu i jedan od najvećih raspona gamuta u kategoriji štampača koji koriste četovorokomponentni suvi toner. Pantone ispitivanja su verifikovala da bizhub PRO C65hc može da odštampa većinu tonova iz Pantone karte, ne tražeći pritom poseban kolor menadžment, što smanjuje vreme i troškove pripreme za štampu.

Kao što znamo, kalibracija boja i kolor menadžment je pokušaj da smanjeni raspon kolornog gamuta uređaja u što je moguće većoj meri prilagodimo rasponu koje vidi ljudsko oko kao najsavršeniji „optički uređaj“. Gamut koji daje osnovni model serije, bizhub PRO 6501, veoma je blizu raspona koji daje ofset štampa. Međutim, sRGB kolorni prostor se bitno razlikuje od ovog raspona, kako po obliku, tako i po dometu. Raspon koji daje HC toner kod bizhub PRO C65hc daleko je sličniji sRGB kolornom prostoru, tako da je njegova korelacija slici koju vidimo na sRGB monitoru vrlo bliska. Iako je po ukupnom rasponu gamut C65hc modela veći od onog kod 6501, u nekim aspektima je 6501 superioran. Možemo zaključiti da 6501 bolje korespondira ofset štampi, dok je rezultat koji daje C65hc daleko sličniji sRGB monitoru, što rezultuje daleko prodornijim koloritom pri štampi RGB fotografija.

Laserska štampa je nesumnjivo jeftinija kada je štampanje manjih tiraža u pitanju, a HC toner je doprineo da ona ne zaostaje ni po kvalitetu ni po fleksibilnosti kada je izbor papira za štampu u pitanju u odnosu na ofset štampu, što granicu isplativosti pomera još dalje u korist laserske štampe. Tiraž na kome se isplativost ofset i laserske štampe izjednačava nalazi se na oko 300 primeraka, što je okvir u kome se kreće većina kompanijskih potreba za štampanjem brošura i raznih dokumenata.

Kontrola i preciznost

S.E.A.D. (screen‑enhancing active digital processing) je srž digitalne tehnologije oko koje je izgrađen bizhub PRO C65hc. S.E.A.D. čine HI‑PER ASIC procesor, CRS tehnologija zadužena za kontrolu komunikacije elektronike i mehanike, te ITbit tehnologija (kontrola ekspozicije lasera i pozicije tačke, multi‑bit ekran i poboljšanje teksta). Svaka stavka ima ulogu u podizanju performansi i kvaliteta štampe.

HI‑PER ASIC procesor je zaslužan za brzine štampe od 65 stranica u sekundi u rezoluciji 600 dpi. CRS je zadužen za permanentni monitoring radnih uslova (temperatura, vlažnost, stanje tonera, kvalitet papira), kako bi na osnovu odziva ASIC u hodu prilagođavao radne parametre i osigurao savršen kvalitet štampe. Kontrola ekspozicije lasera obezbeđuje tačnost pulsa od čak 1 ns, što omogućava da se širina jedne tačke razbije u 256 segmenata. To efektivnu rezoluciju štampe znatno podiže, omogućavajući pomeranje tačaka daleko manje od prostora koji zauzima jedna tačka. Multi‑bit screening obezbeđuje finije gradijente nego što je to slučaj kod 1‑bitne tehnologije, a konačno i štampa teksta i raznih efekata na tekstu profitira od mogućnosti ovako finih pomeraja.

Na kraju bismo rekli da je bizhub PRO C65hc uređaj koji profesionalnu lasersku štampu diže na nivo kvaliteta i isplativosti koji do sada nije bio poznat, ujedno izazivajući ljude koji se bave pripremom za štampu da počnu da razmišljaju na nov način i da iskoriste do sada nepostojeće mogućnosti koje im pruža RGB model.

Korisne adrese:

Konica Minolta
http://www.konicaminolta.co.rs
Roche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter