GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #162 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Sistem za maloprodaju
Marko Herman
Povezivanje udaljenih lokacija u jedinstven sistem postavlja specifične zahteve. Maloprodajni lanac čiji se rad ne sme prekidati zbog kvara u nekom delu sistema bio je poseban izazov za AB Soft tim...
- PC #162 (Januar 2010)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Sistem za maloprodaju

Razvoj telekomunikacione infrastrukture u Srbiji poslednjih godina i sve veća dostupnost širokopojasnog (broadband) pristupa Internetu omogućio je da sve veći broj kompanija koristi distribuirani informacioni sistem. Troškovi uspostavljanja VPN veze nisu visoki, a korist od trenutne dostupnosti podataka u svim delovima sistema od izuzetnog je značaja.

Način na koji će biti realizovan distribuirani sistem u najvećoj meri zavisi od delatnosti preduzeća, organizacije rada, neophodnoj redundantnosti, te troškova. Zahvaljujući najnovijim Microsoft‑ovim tehnologijama, AB Soft informacioni sistem omogućava korisnicima da ostvare sve prednosti unapređenja komunikacione infrastrukture.

VPN tunel

Ako se distribuirani ERP sistem povezuje posredstvom javne Internet mreže, korišćenjem VPN tunela, potrebno je na lokacijama koje se povezuju obezbediti širokopojasni link sa bar jednom fiksnom IP adresom iz javnog opsega. Tada se kreiranje VPN tunela realizuje pomoću rutera.

AB Soft je svoj ERP sistem prilagodio i radu sa sporim linkovima; razvijena je mogućnost keširanja podataka koji zauzimaju dosta prostora a retko se menjaju. Omogućeno je i da se stringovi u menijima i formama pamte na lokalnom disku radi smanjenja prenosa podataka.

A, ako vezu nije moguće ostvariti posredstvom javne Internet mreže, može se iskoristiti mobilna mreža, odnosno GPRS, EDGE ili 3G veza. A u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, može se kombinovati više metoda povezivanja.

Lokalni resursi i replikacija

Kada broj radnih stanica premašuje tehnički moguću, odnosno finansijski isplativu infrastrukturu neophodnu za kvalitetno VPN povezivanje, primenjuje se metod replikacije podataka. Ona podrazumeva nezavisne organizacione celine koje mogu funkcionisati i kad sistem razmene podataka ne funkcioniše.

Replikacija se može obavljati na zahtev operatera ili se odgovarajućom konfiguracijom može uspostaviti nezavisan i samostalan proces replikacija baza, sa efektom rada u realnim uslovima na obe lokacije.

Ceo sistem je jedinstven i funkcioniše tako da svaki objekat ima kompletnu infrastrukturu i radi bez obzira na postojanje komunikacije sa centralom. A, između objekta i centrale replikacija se obavlja u kratkim vremenskim intervalima. Čest je slučaj da se kompanijama kojima je neophodna redundantnost primenjuje kombinacija direktnog rada kroz VPN tunel, SQL mirror servera i replikacije.

Nezavisan rad

U svom rešenju za maloprodajne kompanije AB Soft je primenio takvu kombinaciju različitih načina povezivanja. Razlog za to je specifičnost maloprodaje, u kojoj je neophodno da odziv na upit bude veoma brz. Jedna sekunda kašnjenja u svakom stavu dovodi do ukupnog kašnjenja od najmanje pola minuta, a to se multiplikuje u sistemu sa više kasa i više hiljada artikala. U proseku, prodavnice sa oko pet kasa i oko 10.000 artikala imaju dve do tri hiljade stavova na računima svakodnevno, a sekund kašnjenja po stavu prerasta u neprihvatljivih pola sata do sat dnevno.

S druge strane, sistem u maloprodaji ne sme da stane, zbog čega se retko koriste jedinstvena baza i VPN veza. AB Soft‑ovo rešenje za maloprodaje pruža više nivoa u autonomiji rada i kombinaciju različitih vidova komunikacije i razmene podataka. Omogućen je offline rad POS računara, tako da je svako prodajno mesto nezavisno od servera u toj prodavnici. Veza sa serverom se uspostavlja prema potrebi, na primer prilikom otvaranja smene i preuzimanja podataka o artiklima, odnosno kada se smena završava i šalju podaci o ostvarenoj dnevnoj prodaji. Čak i ako je server van funkcije, kasa nastavlja rad, a podaci će naknadno biti sinhronizovani.

Za razmenu podataka sa centralnom lokacijom AB Soft je razvio poseban vid replikacije koja se može izvršavati na zahtev ili se odgovarajućom konfiguracijom može ostvariti samostalan proces, sa efektom rada u realnom vremenu. Tako se, korišćenjem lokalnih resursa, znatno smanjuju zahtevi po pitanju propusne moći VPN konekcije, i posredo snižavaju troškovi.

Ovako uspostavljen sistem može se dodatno obezbediti agregatima za napajanje, redundantnim štampačima ili računarima, za šta je AB Soft informacioni sistem u potpunosti spreman.

Korisne adrese:

AB Soft
http://www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #162
nopreview
Uvodnik
Dejan RistanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter