GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #172 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Suština je kvalitetna podrška
Marko Herman
Kompanija AB Soft osnovana je 1990. godine kao preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema, a ove godine obeležava 20 godina uspešnog rada. Koji su njihovi glavni aduti?
- PC #172 (Decembar 2010)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Suština je kvalitetna podrška

Nakon dugogodišnjeg uspešnog rada AB Soft danas na našem tržištu predstavlja jednu od kompanija koje su se dokazale na polju izrade, implementacije i uvođenja ERP informacionih sistema za potrebe privrednih subjekata različitih delatnosti. Sa sedištem u Beogradu, kompanija zapošljava više od 40 stručnjaka angažovanih na projektovanju, izradi i održavanju poslovnih informacionih sistema.

Iskusan tim programera, više od 2.000 instalacija, kao i brz odziv na sve zakonske izmene, te prilagodljivost sistema specifičnim zahtevima, osnova su za pozicioniranje u vrh proizvođača informacionih sistema.

Iskusni konsultanti

Održavanje softvera obuhvata stalne inovacije, odnosno uvođenje funkcionalnih poboljšanja, kao i praćenje zakonskih promena. Problem održavanja javlja se kad broj korisnika naraste, a potrebe održavanja zahtevaju veoma česte kontakte sa njima.

Sektor podrške kompanije AB Soft održava softver za više od 1.000 korisnika. Iskustvo su izgrađivali tokom prethodnih 20 godina, periodu u kojem su zakonske izmene bile veoma česte. Samo zahvaljujući stručnoj i dobro organizovanoj službi podrške, kao i jasnoj strategiji razvoja poslovnog softvera, AB Soft je danas u mogućnosti, kad ima puno više korisnika, da odgovori i na najsloženije zahteve, ali i da svakodnevno daje savete neposrednim operaterima.

Službu podrške čini tim programera i konsultanata različitih profila i specijalizacije. Ono što ih izdvaja jeste višegodišnje iskustvo svakog člana, a službu s najviše iskustva čine konsultanti koji su implementirali AB Soft‑ova rešenja u više stotina preduzeća različite veličine i tipa organizacije.

Sve se čuva

Za potrebe praćenja korisničkih zahteva i pitanja, a zatim i praćenja realizacije postavljenih zahteva, AB Soft je razvio složen CRM sistem za evidentiranje, planiranje i analizu zahteva. U okviru ovog rešenja dostupna je kompletna korespondencija sa komitentom od početka saradnje sa AB Soft‑om; arhiva saradnje s mnogim firmama stara je više od 15 godina. Zahvaljujući tome, prilikom pružanja podrške obezbeđeno je brzo pretraživanje i dobijanje informacija koje su potrebne tokom telefonskog razgovora. Ova kompleksna baza, korisna je službama komercijale i marketinga za potrebe analize, ali i menadžmentu preduzeća kao podrška donošenju poslovnih odluka.

Korisnik AB Soft‑ovog poslovnog softvera može svoja pitanja ili zahteve da postavi telefonom, e‑mail‑om, preko sajta ili iz softvera, kad mu je potreban savet.

U poslovnom sistemu korisnika vodi se arhiva o postavljenim zahtevima i dobijenim rešenjima iz službe podrške. Primljeni zahtev se u AB Soft‑u automatski evidentira, zajedno sa informacijom ko je zahtev primio, a automatski se iniciraju naredni koraci, sa definisanim rokovima. Održavanje sistema kada se zahteva hitan odziv, rešeno je daljinskim pristupom.

Stalno inoviranje

Složen zadatak, koji je obuhvaćen procesom održavanja AB Soft‑ovog poslovnog softvera, jeste kontinuirano unapređivanje i razvoj informacionog sistema tako da zadovolji zahteve koje postavljaju kompanija i korisnici.

AB Soft‑ovu službu razvoja čine visoko‑obrazovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti projektovanja i izrade poslovnog softvera. Razvojni tim projektuje nova rešenja i dodaje nove funkcionalnosti u postojeća. Nove verzije formiraju se tromesečno, a korisnici mogu da ih preuzmu preko sistema za podršku ili da proslede zahtev za isporuku. Sa informacijama o novinama u sistemu mogu da se upoznaju preko biltena, uputstava, informacija na sajtu ili preko savetovanja koje kompanija redovno organizuje.

Svake godine izvrši se više stotina manjih ili većih dogradnji i poboljšanja AB Soft‑ovih rešenja. Najveći deo izmena implementira se na zahtev konsultanata u cilju poboljšanja performansi aplikacija ili zbog izmene zakona.

Na osnovu dve decenije rada i iskustva, u AB Soft‑u su danas potpuno svesni da jedino jasno opredeljenje cele kompanije ka postizanju maksimalnog kvaliteta i visokog profesionalizma u svakom delu poslovnog procesa može da obezbedi dobru saradnju sa korisnicima. I naša Redakcija koristi AB Soft informacioni sistem, na obostrano zadovoljstvo.

Korisne adrese:

AB Soft
http://www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #172
preview
Kauč kodeks
Vesna Knežević


Asus

Zebra

Orion DataKing

RNIDS

Računari i Galaksija

Top50 2023 - YouTube


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter