GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #180 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Geodesktop od plavog mermera
Stevan Josimović
Blue Marble je kompanija koja proizvodi softverska rešenja za industriju prostornih informacija skoro 20 godina. Njihov engine za geokodiranje i reprojekcije zaslužio je zavidnu dozu poverenja među korisnicima ali i autorima pratećeg softvera. Od dva popularna proizvoda nedavno je stvoren novi - Blue Marble Desktop.
- PC #180 (Septembar 2011)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Geodesktop od plavog mermera

Pregled raster datoteka pred operaciju tajlovanja
(kliknite za veću sliku)

Blue Marble Desktop je sveobuhvatno rešenje za konverziju prostornih podataka. Blue Marble ovde insistira na široj definiciji pojma konverzije, u koju se ubraja i nešto što pre spada u domen obrade: transform operacije, mozaikovanje ili tzv. tajliranje (sečenje velikih dataset‑ova u manje parčiće od kojih se mozaikovanjem može rekonstruisati polazni dataset).

Desktop je nastao stapanjem dva Blue Marble proizvoda: Geographic Calculator‑a i Geographic Transformer‑a. Iako je stapanje skoro neprimetno na interfejsu, videćete jasno da se radi o dva zasebna proizvoda ukoliko zavirite u License Manager. Tačnije, tri proizvoda jer je Calculator‑u i Transformer‑u pridodat Spatial Connect kako bi ovaj radni dvojac mogao da pristupa najraznovrsnijim podacima, odnosno bazama podataka, i nesmetano obavlja svoju funkciju.

Spajanje svakako ima smisla, ali se čini da je licenciranje neracionalno, s obzirom na to da je za svaki od stopljena tri proizvoda potrebno zahtevati i instalirati zasebne licence. Sam proces licenciranja nije previše komplikovan jer se odvija preko Web‑a i e‑mail‑a, ali postoje daleko jednostavnija i funkcionalnija rešenja. U njima se direktno iz interfejsa proizvoda uspostavlja veza sa serverom za licence i posle prikupljanja neophodnih podataka licenca biva direktno instalirana na vaš računar. Ovakvi sistemi nude daleko jednostavnije prebacivanje licenci na druge mašine i slične egzibicije, dok su slični zahvati s tradicionalnim licenciranjem koje nudi Blue Marble znatno komplikovaniji.

Geokalkulisanje

Editor koordinatnih sistema
(kliknite za veću sliku)

Desktop u verziji 2.3 nudi sedam tipova operacija (ili „projekata“ u sopstvenom žargonu) i one su unija operacija koje su na raspolaganju u Calculator‑u v7.6 i Transformer‑u v6.3 od kojih se i sastoji. Prva dva Calculator projekta su: Interactive Conversion i Point Database Conversion.

U interaktivnoj konverziji je moguće konvertovati tačke iz jednog koordinatnog sistema u drugi, birajući čak i metod za transformaciju datuma. Ta opcija nije često dostupna jer većina engine‑a za konverziju/reprojekciju podržava samo jedan metod, dok Desktop nudi 19 metoda. Odabir metoda za transformaciju datuma je tu pre svega zbog preciznosti i kongruentnosti s vašim postojećim sistemom jer se odabirom „pogrešnog“ metoda mogu pojaviti razlike u koordinatama referentnih tačaka, tzv. pomak (shift). Naravno, neće svih 19 metoda uvek biti dostupno, pošto se određeni metodi pojavljuju samo za određenu kombinaciju datuma. Inače, ovaj projekat ćete često koristiti za ad hok proveru tačnosti ili lokacije oblasti interesovanja. Kao i kod svih ostalih projekata, i ovaj je moguće kombinovati u batch obradu, što je jedan od najčešćih korisničkih zahteva u ovoj industriji.

Slične konverzije se mogu raditi na mnogo većem broju tačaka koje stižu u nekoj od podržanih baza podataka i za to se koristi projekat Point Database Conversion. Pre nego što krenete u konverziju višegigabajtne baze, svakako ćete na odabranim referentnim tačkama proveriti svoj metod koristeći Interactive Conversion projekat, što je još jedna od njegovih važnih funkcija. Point Database Conversion ima slične opcije kao i projekat za interaktivnu konverziju, uz dodatak opcija za Best Fit i Scale & Translate proračunavanja. To znači da ne morate da brinete ukoliko koristite neki lokalni koordinatni sistem koji neće biti zvanično podržan u Blue Marble bazi. Doduše, ako dati lokalni sistem koristite redovno, možda nije loša ideja da ga dodate u bazu jer će vam, pored ostalog, biti na raspolaganju i precizniji metodi za konverziju. Calculator ima i editor koordinatnih sistema pa je dodavanje sopstvenog petominutna aktivnost. U ranim verzijama je jedina opcija za ovo bila ručno editovanje XML fajla po metodu pokušaja i greške, što treba izbeći po svaku cenu. Poput editora koordinatnih sistema, Calculator može da uređuje horizontalne datume, datumske transformacije, definicije elipsoida, uglovnih i linearnih jedinica, kojih ima iznenađujuće mnogo čak i za ljude koji poznaju ovu oblast.

...i, naravno, vektori

Crop-ovanje vektorskog dataset-a pre konverzije
(kliknite za veću sliku)

Sledeća dva Calculator projekta se odnose na vektore: Vector Dataset Conversion i Vector Tile. Vector Dataset Conversion je poprilično pravolinijski dizajniran projekat u kome jednostavno odaberete vektorski dataset (bez obzira na to da li je fajl ili baza), a zatim i fajl format, odnosno bazu na izlazu. Posle toga treba samo da odaberete eventualnu konverziju koordinatnog sistema i kliknete dugme Process. Ovaj projekat vam još nudi i to da prilikom odabira vektorskog dataset‑a crop‑ujete oblast od interesa, odnosno lejere iz svog dataset‑a i da na taj način smanjite izlazni dataset i ubrzate čitav proces. Od ovakvog radnog toka nekim ESRI korisnicima se verovatno vrti u glavi jer bi sličan posao na njihovoj platformi mogao da odnese lepo prepodne, i to je baš ono na šta računa Blue Marble u plasmanu svojih uskospecijalizovanih, ali vrlo efikasnih proizvoda.

Vector Tile je projekat koji je u Calculator, odnosno Desktop, stigao tek u poslednjoj iteraciji. To i nije čudno jer su vektorski dataset‑ovi tek odskoro postali dovoljno veliki da korisnici počinju da razmišljaju po sistemu „podeli pa vladaj“ koji se već godinama primenjuje sa raster podacima. Vector Tile će vam omogućiti da u nekoliko jednostavnih koraka vaš veliki vektorski dataset izdelite u manje celine s kojima je lakše operisati. Još jednom Blue Marble zaslužuje svaku pohvalu za dizajn ovog projekta, pošto su svi neophodni parametri na jednom dijalogu, nema suvišnih elemenata, a dijalog je interaktivan koliko god je to moguće. Interesantno je da se ova funkcionalnost retko sreće kod drugih softverskih paketa, a i tada se čini da dizajneri imaju konceptualni problem sa nečim što se iz raster sveta preselilo u vektorski. Za kompaniju koja podjednako tretira ova dva tipa podataka to očigledno nije bio problem jer su svi smisleni metodi za ovu operaciju prisutni, a tu su još i raznorazne strategija za numerisanje tajlova, kao i mogućnost da se definišu prefiksi i sufiksi pri imenovanju izlaznih datoteka.

Transformersi u akciji

Od Geographic Transformer‑a Desktop je nasledio Raster Transform, Raster Mosaic i Raster Tile projekte. Raster Transform nije samo jednostavni konverter u druge fajl formate, već može i da georeferencira nereferencirane dataset‑ove preko referentnih mapa. To jeste najbrži metod ako nemate nikakvih drugih informacija o rasterskom datasetu, ali ne ostavlja veliki izbor u drugim situacijama – recimo, ako skinete Landsat JPG sa metadata tekstualnim fajlom u kome se nalaze i koordinate ćoškova, nećete uspeti na suvisli način to da iskoristite.

Raster Mosaic je simplifikovan odgovor na ponekad vrlo kompleksne zadatke spajanja tajlova u jedinstveni mozaik. Taj projekat ima sve što je neophodno, a radni tok je vrlo jasno definisan. Tajlove za vaš mozaik, hteli – ne hteli, morate pripremati ručno, naročito ukoliko su snimljeni u nekom od lossy formata (JPG, ECW...) i rotirani (recimo u reprojekciji) jer je tada ručno definisanje crop poligona imperativ. Definisanje crop poligona je vrlo jednostavno mada je šteta što se to ne može raditi u full screen‑u, već samo u onolikom prozoru kolikom vam dozvoli input image preview tab. Ukoliko radite s većim tajlovima, to može biti zamorno jer ćete morati neprestano da zumirate i „veslate“ okolo tražeći tačke na crop poligonu. Kulturan gest ovog projekta je i to što korisnicima nudi čak i izlazni preview za novonastali mozaik. To vam omogućava da pre procesiranja ulovite sve grube greške, što će vam uštedeti dosta vremena u produkciji. Iako broj podržanih formata nije impozantan, praktično svi značajniji industrijski formati su tu: ECW, JPEG 2000, Mr Sid, GeoTiff itd. Mogućnost resampling‑a se podrazumeva, i na tom polju Raster Mosaic nas nije razočarao jer nudi tri glavna metoda za resampling: Nearest Neighbor, Bilinear i Bicubic Interpolation. Interesantno je da standardni desktop programi za konverziju fotografija neretko nude daleko veći izbor metoda, ali ova standardna tri metoda pružaju i brzinu, i kompromis, i kvalitet pa se napredniji metodi za resampling ređe sreću u industriji prostornih podataka. Opcija za određivanje koordinatnog sistema je tu samo kao provera, a ne kao mogućnost za konverziju koordinatnog sistema, što je šteta.

Raster Tile je intuitivno imenovan projekat i služi da se jedan veći raster dataset ili mozaik „iseče“ na manje delove koje je kasnije moguće spojiti mozaikovanjem. To se najčešće radi kad želite da proverite radni tok na svom projektu. Ponekad je to jedini način da se na celom dataset‑u sprovede neka komplikovana obrada koja zahteva puno memorije. Ako takvu obradu sprovodite na celom dataset‑u odjednom, postoje velike šanse da posle nekoliko dana ili nedelja obrade cela stvar propadne ukoliko vaša radna stanica ostane bez memorije ili struje ili se bilo šta drugo nepredviđeno dogodi. Procesiranje tajlova, zbog njihove veličine, traje znatno kraće, a obrađene i snimljene tajlove nećete izgubiti ako se u toku procesiranja dogodi plavi ekran ili nešto slično. Takođe, zbog toga što su memorijski zahtevi za obradu tajlova daleko manji, uštedećete puno vremena na swap‑ovanju pa će ukupno vreme obrade biti mnogo kraće. Veličinu tajlova možete određivati u broju piksela ili u remote sensing tehnologiji „ćelija“, a možete i jednostavno definisati broj tajlova, kao i preklapanje (opet u broju ćelija). Tajliranje u Desktop‑u radi bez greške mada smo očekivali da ceo proces traje znatno kraće, s obzirom na skromnu veličinu test dataset‑a. Utisak je popravilo to što možete dobiti paletu header i world datoteka uz tajlove, tako da ih možete koristiti u drugim paketima.

Odličan asistent

Blue Marble Desktop ima i nedostataka, poput zastarelog help-a. Ponekad deluje da se površina ekrana troši nerezonski i da su neki delovi interfejsa predimenzionirani dok drugi, opet, vape za dodatnim prostorom. Process manager je odlična ideja, ali sem prekida procesiranja i progress bar‑a ne nudi mnogo informacija. Taster za pauziranje procesiranja bi bilo odlična dopuna, a ako pustimo mašti na volju, bilo bi lepo da vidimo trenutno zauzeće memorije, ETA za pojedinačne procese i ceo batch i izveštavanje o izvršenju projekta na prethodno zadatu e‑mail adresu. Optimizacija procesiranja i kompresije je veoma dobrodošla, a čini se da je Blue Marble Desktop na tom polju najtanji.

Desktop je po svemu viđenom odličan pomoćni softver za oba sveta: vektorski i rasterski. Daleko skuplji GIS i remote sensing paketi često nemaju neke od funkcija koje Blue Marble Desktop obavlja s lakoćom. Značajnije od toga je verovatno to što će vam Desktop osloboditi neke licence skupljeg softvera jer će vaši zaposleni moći u paraleli da pripremaju podatke i rade na bitnim projektima.

Ukoliko radite u industriji prostornih informacija i potrebna vam je dodatna fleksibilnost i „vatrena moć“ za vašu softversku bateriju, razmislite o pojačanju u vidu Blue Marble Desktop‑a. Uz njegove „genetske predispozicije“ ne morate brinuti o preciznosti procesiranih dataset‑ova, a biće i odlična dopuna onome što vaš stožerni softver može da izvede. Probnu licencu od nedelju dana ćete dobiti besplatno, pa nema razloga da propustite takvu priliku.

SLEDEĆI TEKST U PC #180
preview
Pile moje...
Dragan Pleskonjić
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter