GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #180 > Komunikacije
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Siguran grad
Mladen Mijatović
Projekat "Siguran grad" predstavlja rešenje za gradsku mrežu video nadzora. Beogradska firma Vucomm je do sada instalira ovakve sisteme u nekoliko gradova u zemlji. Pazite šta radite na ulici!
- PC #180 (Septembar 2011)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Siguran grad

(kliknite za veću sliku)

Bezbednosti nikada nije previše, posebno u današnje vreme, a većina nemilih događaja nastaje upravo u trenutku kada niko ne gleda. Broj incidenata se i povećava ako se zna da neće biti svedoka. Pošto policija ne može da bude uvek i na svakom mestu, u pomoć priskače tehnika – sistemi video‑nadzora su uobičajena stvar u zatvorenim objektima kao što su tržni centri, banke, poslovne prostorije, garaže, pa i na otvorenim privatnim prostorima – parkinzima, fabrikama i većim gradilištima.

U poslednje vreme i kod nas počinju da se pojavljuju rešenja za video‑nadzor javnih površina u gradovima – raskrsnica, trgova, školskih igrališta i sl. Takvi sistemi umnogome olakšavaju rad policiji i drugim službama bezbednosti, pružajući im uvid u trenutnu situaciju i onda kada nisu fizički prisutni, obezbeđujući snimke kao dokaze protiv počinilaca, ali i kao faktor odvraćanja koji smanjuje broj krivičnih dela. Jednostavno rečeno, ljudi drugačije razmišljaju kada znaju da ih neko gleda.

Beogradska firma Vucomm sprovodi projekat pod nazivom „Siguran grad“ u kome samostalno ili u partnerstvu sa Telekomom Srbija, kao najvećom domaćom telekomunikacionom kompanijom, za potrebe gradova i opština u Republici Srbiji obezbeđuje nadzor ulica i drugih otvorenih gradskih prostora.

Tehnički izazovi

(kliknite za veću sliku)

Implementacija gradskog sistema za video‑nadzor je kompleksan posao, koji se razlikuje od instalacije sličnih sistema u stambenim objektima. Za uspešnu realizaciju treba rešiti nekoliko problema. Pre svega, postavlja se pitanje izbora kamera, koje moraju biti otporne na sve klimatske uslove, a dovoljno kvalitetne i pouzdane da zahtevaju minimalno održavanje. Treba razmisliti o tome šta se očekuje od slike koju kamera pruža – ako je neophodno razaznati lica ljudi ili registarske tablice automobila, potrebna je kamera visoke rezolucije, a ako se zahteva i noćno snimanje, onda ona mora da podržava snimanje pri slabom svetlu.

U gradskim uslovima, kamere obično moraju da se montiraju na postojeće elemente – stubove javne rasvete, fasade i slično, gde im treba obezbediti električno napajanje. Budući da je reč o IP kamerama, treba formirati lokalni mrežni Ethernet segment (LAN) sa PoE napajanjem, posebno kada na jednoj lokaciji ima više kamera.

Dok se u zatvorenom prostoru kamere jednostavno umrežavaju pasivnom infrastrukturom, lokacije kamera u gradu su po pravilu previše međusobno udaljene da bi se povezale bakarnim mrežnim kablovima, pa se pribegava drugim rešenjima: modemskim vezama, optičkim vlaknima i bežičnim linkovima. Treba rešiti i pitanje snimanja, i to po mogućstvu bez zahteva za linkovima ogromnih kapaciteta između kamera i snimača, izmeštenih ka obodu mreže. I, na kraju, treba koncipirati efikasan nadzorni centar.

Šta se vidi na slici?

(kliknite za veću sliku)

Mobotix‑ove kamere za video‑nadzor ispunjavaju sve pomenute uslove – rade po suncu, kiši, snegu i vetru, bez potrebe za zaštitnim kućištem, napajaju se po PoE standardu, a određeni modeli imaju po dva sočiva od kojih je jedno optimizovano za dnevno, a drugo za noćno snimanje. Budući da se u gradskim uslovima često kontroliše saobraćaj, uobičajen je zahtev za pouzdanim očitavanjem registarskih tablica automobila koji je, recimo, prošao kroz crveno svetlo. Da bi cifre i slova bili čitljivi, važno je da deo slike u kome se nalazi tablica sadrži određen minimalan broj piksela. To znači da ili tablica mora da zauzima značajan deo slike, ili slika mora da ima vrlo visoku rezoluciju. Mobotix‑ove kamere imaju megapikselne rezolucije, zahvataju široko polje, pa ipak i mali delovi slike, kao što su tablica ili ljudsko lice u daljini, ostaju čitljivi jer je u njima sadržano dovoljno piksela.

Od izbora kamere zavisi i način snimanja. Mobotix‑ova kamera emituje komprimovan video‑materijal, i pri tome koristi kodek MxPEG koji je maksimalno optimizovan za video‑nadzor, tako da se uz minimalne zahteve za kapacitetom veze (propusnim opsegom) postiže maksimalan kvalitet slike. Ona može istovremeno da pruži paralelne video‑strimove u različitom kvalitetu, pa se tako samo strim najviše rezolucije vodi ka storidžima (koji mogu biti i relativno blizu kameri), dok se strim slabijeg kvaliteta prenosi skroz do udaljenog nadzornog centra. Tako se dodatno štedi na kapacitetima u mreži, jer je operateru dovoljno da vidi da li se nešto dešava, a ako bude potrebe za detaljnom analizom, to se radi na snimku visoke rezolucije.

U nekim primenama moguće je čak iskoristiti i automatsko generisanje alarma (slanje SMS poruke ili nekog drugog obaveštenja koje se šalje operaterima), kao i iniciranje snimanja u trenutku kada se, recimo, detektuje prolazak automobila ili osobe, buka pucnja ili neki drugi zadati parametar.

Ethernet pod vedrim nebom

(kliknite za veću sliku)

Za realizaciju Ethernet mreže u spoljašnjim uslovima i smeštaj opreme kojom se povezuju lokacije s kamerama, Vucomm koristi Outdoor Ethernet Box. Reč je o jednostavnom ali efikasnom rešenju u kome se sva oprema smešta u vodootporni ormarić po standardu IP‑65 koji se lako montira na stub ili fasadu. Unutar ove kutije, u zavisnosti od broja kamera i načina povezivanja, instalira se Korenix outdoor svič sa Power over Ethernet napajanjem i optičkim uplink‑om, modem/ruter Schmid Watson za vezu preko bakarne telefonske parice ili bežični link Osbridge po standardu 802.11a/n.

Kao poseban deo sistema, uz Outdoor Ethernet Box, po potrebi može da se instalira i outdoor UPS. Ovo besprekidno napajanje pouzdano radi u svim vremenskim uslovima, obezbeđujući autonomiju od više časova čak i u slučaju nestanka struje, a uspešno se koristi i pri instalaciji na stubovima ulične rasvete, gde je nemoguće obezbediti stalno napajanje. Naime, ulična rasveta je pod napajanjem samo tokom noći, kada se baterije UPS uređaja pune i tako obezbeđuju energiju za rad kamera tokom dana.

Zahvaljujući ovakvom rešenju, usluga video‑nadzora gradova je modularna – korisnik može da krene od samo nekoliko lokacija, pa da postepeno dodaje sve više i više kamera, jer se ormarić sa opremom jednostavno instalira na stub ili fasadu, bez infrastrukturnih radova i kopanja, uz minimalni utrošak električne energije. Primera radi, sistem od četiri Mobotix‑ove kamere zahteva samo 22 W!

Neko nas posmatra

(kliknite za veću sliku)

Nadzorni centar u sistemu „Siguran grad“ sastoji se od standardnih PC računara, bez skupih serverskih platformi sa specijalizovanim softverom. Jedan ili više ovakvih centara povezuje se s kamerama i snimačima (storage), bežično ili putem fiksne mreže Telekoma i u njima se može pratiti kako živa slika, tako i ranije načinjeni snimci, kada treba pažljivije razmotriti neki događaj. Štaviše, moguće je realizovati i mobilne kontrolne centre smart telefonima koji prikazuju snimak u nižoj rezoluciji, ali u realnom vremenu.

Takvi sistemi nadzora namenjeni su povećanju opšte bezbednosti svih građana, a ne špijuniranju i kršenju privatnosti, pa je interesantno pomenuti još jednu zanimljivu odliku Mobotix‑ovih kamera – po potrebi, određeni deo slike se može namerno prenositi u veoma niskoj rezoluciji koja za rezultat ima zamagljenu ili veoma pikselizovanu sliku. Nasuprot oštroj slici s jasnim detaljima, ovo se radi baš zato da bi detalji u određenom delu slike ostali nejasni i da se, recimo, ne bi mogla raspoznati lica slučajnih prolaznika koja nisu cilj snimka te nisu relevantna za bezbednosnu namenu sistema, čime se čuva njihova privatnost.

„Siguran grad“ je projekat koji hvata koren na tržištu – do danas je Vucomm, samostalno i u saradnji s Telekomom Srbija, realizovao sisteme video‑nadzora u Novom Pazaru, Prokuplju, Lajkovcu, Vršcu, Kanjiži, a isporučio je i opremu za instalaciju u Gradiški u Republici Srpskoj.

Korisne adrese:

Vucomm
http://www.vucomm.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #180
nopreview
Uvodnik
Dejan RistanovićRoche LinkedIn

Adria Security Summit 2024


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter