GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #181 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
MPP2: Vođenje poslovnih knjiga
Mladen Mijatović
Domaća kompanija PS.IT se već sedam godina uspešno bavi razvojem IT rešenja za unapređivanje poslovanja, o čemu svedoči više od 2.500 korisnika računovodstveno-poslovnog softverskog paketa MPP1. Nova verzija ovog softvera krenula je u osvajanje tržišta prošle godine.
- PC #181 (Oktobar 2011)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

MPP2: Vođenje poslovnih knjiga

Moderno poslovanje zahteva i moderna rešenja, pa je odavno prevaziđeno vreme kada je ručno vođenje knjiga bilo prihvatljivo u svakodnevnom radu. Iako su mnogi od nas navikli da u kancelarijskom okruženju koriste softverske pakete velikih stranih proizvođača, u ovoj oblasti domaći proizvođači često imaju prednost, pošto su njihovi proizvodi bolje prilagođeni lokalnim uslovima.

Kao primer za ovu tvrdnju može da posluži domaća kompanija PS.IT („Privredni savetnik – Informacione tehnologije“) koja se već sedam godina uspešno bavi razvojem IT rešenja za unapređenje poslovanja, spajajući znanja i iskustva iz oblasti računovodstva, poslovnih finansija i informacionih tehnologija. Do 2009. godine glavni proizvod ove kompanije bila je edicija računovodstveno‑poslovnih programa po imenu „Mali poslovni programi 1“ (MPP1) koja je stekla veliku popularnost na domaćem tržištu i poverenje više od 2.500 korisnika.

Stalnim razvojem i unapređivanjem ovog softvera, u skladu s novim iskustvima, zahtevima i potrebama korisnika i uz praćenje savremenih tendencija u oblasti informacionih tehnologija, razvijena je nova verzija softvera, pa je 2010. kompanija PS.IT počela distribuciju edicije „Mali poslovni programi 2“. MPP2 održava kontinuitet sa osnovnim konceptima prethodne verzije, ali donosi mnoge novine i predstavlja originalno, sveobuhvatno i savremeno softversko rešenje za praćenje poslovanja preduzeća.

Prilagođeno korisniku

Novi MPP paket ima sve odlike softvera nove generacije: modularan je, lako se proširuje i prilagođava korisniku, otvoren je za integracije s drugim softverskim rešenjima i sadejstvo sa standardnim softverskim paketima. U aplikacije su ugrađeni Web servisi za preuzimanje aktuelnih podataka sa Interneta, a treba pomenuti i moderan dinamičan dizajn koji odlikuje novu verziju. Dobro koncipirani paket pruža širok spektar mogućnosti čak i veoma aktivnim i naprednim korisnicima koji od softvera očekuju mnogo više nego što je unos, evidentiranje i obrada podataka.

Edicija MPP2 je koncipirana tako da maksimalno zadovolji zahteve korisnika, kako ažurnim praćenjem zakonskih promena, tako i svojim softverskim rešenjima. Edicija obuhvata različite module koji pokrivaju najvažnije segmente poslovanja, ali se kupac, u skladu sa potrebama, može opredeliti za module koji pokrivaju željene oblasti. Moguće je kupiti samo jedan modul ili nekoliko njih da bi se kasnije, kako potrebe firme rastu, dokupljivali novi.

Svi programi paketa MPP2 su funkcionalno prilagodljivi i pružaju širok dijapazon podešavanja u skladu sa specifičnim potrebama poslovanja. Time korisnik dobija softverski alat koji je skrojen u potpunosti po njegovim merama.

Globalni trendovi i lokalni propisi

Edicija MPP2 je proširiva i otvorena, što znači da je podržana i ugradnja dodatnih modula koje PS.IT, na zahtev klijenta, razvija za specifične potrebe. Ovaj softver nudi jednostavne mehanizme za čuvanje i distribuciju podataka – omogućen je izvoz i uvoz podataka u formatu XML, kao i lako i bezbedno arhiviranje i raspakivanje celokupne baze podataka.

Saradnja programa s paketom Microsoft Office je odlična, tako da korisnik može da izveze u Word ili Excel bilo koju formu ili standardni izveštaj i dalje nastavi obradu podataka u tim aplikacijama. Omogućen je i izvoz svih izveštaja u format PDF, što je od značaja kada, recimo, treba proslediti podatke nekome ko po prirodi posla ne koristi poslovni softver. Alati iz ove edicije omogućavaju integraciju sa postojećim ERP sistemima.

Korisnički interfejs nudi naprednim korisnicima veliku slobodu u radu, pa MPP2 pruža i široke mogućnosti za administraciju aplikacije, kao što su logovanje promena i postavljanje prava i restrikcija za pojedine korisnike u računarskoj mreži, a na osnovu Windows‑ovih korisničkih grupa. U softver su ugrađeni Web servisi kojima se mogu preuzeti aktuelni podaci iz raznih izvora sa Interneta, kao što su najnovija kursna lista, koeficijenti za obračun kamate i slično.

Edicija MPP2 podržava složeno vođenje poslovnih procesa, potpuno u skladu s domaćom zakonskom regulativom i različitim specifičnim zahtevima poslovanja u praksi. Neke od odlika karakterističnih za naše poslovno okruženje jesu podrška za hijerarhijsko uređivanje organizacionih jedinica u okviru jednog preduzeća i mogućnost da korisnici samostalno obave zatvaranje poslovnih knjiga i otvaranje nove godine. U varijantama paketa s više programa među kojima su moduli za vođenje poslovnih knjiga (finansijsko knjigovodstvo, robno‑materijalno knjigovodstvo, KEPU...), korisnik na lak način može da prati gde su i kako proknjiženi različiti dokumenti. U softver je ugrađena mogućnost izvoza podataka za neke obrasce u zakonski propisanim formatima koje zahtevaju nadležne službe – bilansi stanja i uspeha, prijave PDV‑a, OPJ obrasci itd.

Karakteristike i upotreba

Edicija MPP2 je razvijana za Windows okruženje kao standardna desktop klijent/server aplikacija. Podržane su sledeće platforme: Windows XP SP3, Windows 2003, Windows Vista i Windows 7. Posebno je značajno to što danas, kada na svim novim računarima korisnici dobijaju Windows 7, MPP2 ostvaruje punu kompatibilnost sa ovom platformom, kako vizuelno, tako i na tehnološkom nivou, što je potvrđeno i sertifikatom Microsoft Windows 7 Compatibility.

Izabrani paket instalira se brzo i jednostavno se koristi. Procedura za instalaciju obuhvata i izmene ili dopune koje su korisnicima na raspolaganju za preuzimanje sa Web stranice proizvođača. Jedna licenca je dovoljna za rad na više računara ili u mreži i omogućava praćenje poslovanja neograničenog broja subjekata. MPP2 pokriva poslovanje velikog broja korisnika: preduzeća, organizacija i udruženja, budžetskih ustanova, knjigovodstvenih agencija...

Kao i kod većine modernih aplikacija, uputstvo za upotrebu softvera je ugrađeno u same programe. Pomoć se dobija samo jednim klikom miša.

Total S – najsjajnija zvezda

Premda je Total S, program za obračun zarada i naknada, razvijen kao deo edicije MPP2, veoma brzo se pokazalo da ovaj softver može da zadovolji potrebe i znatno većih organizacija. Aplikacija podržava veliki skup algoritama za obračun plata, kojima su pokriveni u praksi uobičajeni načini. Program omogućava obračune za sve vrste ugovora i štampanje svih neophodnih i zakonom propisanih obrazaca, kao i drugih korisnih izveštaja. Podržani su generisanje i izvoz naloga za plaćanje na osnovu obračuna u sve najčešće korišćene aplikacije za e‑banking u Srbiji.

Kao otvoreno i fleksibilno rešenje, Total S se u najvećem broju slučajeva može efikasno proširiti i nadograditi, i to na više načina. Program je otvoren za integraciju sa softverskim rešenjima drugih proizvođača kao što su SAP, Dynamics i eHRM. Takođe, postoji nekoliko tačaka pogodnih za integraciju, kao što su uvoz podataka iz kadrovske evidencije, izvoz naloga u finansijsko knjigovodstvo itd. Pored ažurnog praćenja čestih zakonskih izmena, Total S se stalno usavršava i nove funkcionalnosti se implementiraju u skladu s potrebama tržišta. Zato je program zauzeo visoku poziciju među domaćim softverskim rešenjima iz ovog domena.

Za kraj, skrećemo pažnju čitaocima da na DVD‑u koji prati ovaj broj „PC“‑ ja mogu da nađu demo‑verziju edicije „Mali poslovni programi 2“ u okviru koje se nalazi i program Total S. Dobra prilika da isprobate mogućnosti i odlučite se za kupovinu licence.

Korisne adrese:

Privredni savetnik – Informacione tehnologije
http://www.psit.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #181
preview
Koliko ste (ne)sigurni?
Vladimir VučinićYuNet

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter