GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #203 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Telenor: Slušamo korisnike
Jovana Milićević
Gde smo danas po pitanju LTE mreže, šta je tehnološka neutralnost i koje su prednosti HD zvuka, govori nam Ingeborg Ofsthus, tehnička direktorka kompanije Telenor Srbija.
- PC #203 (Oktobar 2013)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Telenor: Slušamo korisnike

Prošle godine ste unapredili sva mesta pokrivena 3G signalom HSPA+ tehnologijom. Koji je vaš naredni projekat? Šta možemo da očekujemo u budućnosti?

Ingeborg Ofsthus
(kliknite za veću sliku)

U ovom trenutku naše angažovanje na infrastrukturi Pametne mreže svodi se na tri oblasti njenog unapređenja. Prvo, kako bi naši klijenti bili još zadovoljniji, pokušali smo da identifikujemo specifična „kritična mesta“ kada je u pitanju pokrivenost signalom. Zapažanja naših korisnika veoma su korisna za nas, a Telenor istinski uvažava poruke koje nam stižu od naših korisnika. Zatim, optimizujemo nove tehnologije u okviru mreže i proveravamo kapacitete zato što naši korisnici žele da imaju sve usluge koje mi nudimo na njihovim uređajima. Unapređujemo mrežu na lokacijama na kojima je intenzivniji Internet saobraćaj i na tim mestima postavljamo tzv. treće kerijere koji proširuju kapacitete Pametne mreže. Takođe, iako to naši korisnici ne vide, mi stalno radimo na unapređenju osnovne i prenosne mreže s ciljem da ona postane snažnija, otpornija na probleme, te da proširimo kapacitete kada je u pitanju prenos podataka. To znači da smo spremni za budućnost.

Kada su u pitanju usluge, više pažnje posvećivali smo podacima, a gledajući iz korisničkog ugla, u poslednjih dvadeset godina mobilna tehnologija nije ponudila nikakve naročite novitete kada su u pitanju govorne usluge. Nedavno smo omogućili nešto novo: HD zvuk, govornu uslugu koju korisnici prepoznaju. Na ovaj način korisničko iskustvo je izmenjeno zato što su šumovi u okruženju znatno utišani, a imate osećaj da sa svojim sagovornikom razgovarate kao što mi sada razgovaramo. Sve u svemu, pokrenuli smo našu mrežu tako da može stalno da raste i postaje „pametnija“ zajedno sa našim korisnicima.

Kakve prednosti HD zvuk nudi vašim korisnicima?

Najvažnija prednost za korisnika kod usluge HD zvuk je daleko razgovetnija i razumljivija govorna komunikacija. Takođe, prednosti zavise i od prirode poziva. Na primer, ako se osoba sa kojom razgovarate nalazi u bučnom okruženju, buka je utišana, a vi čujete čistiji i prirodniji zvuk. Ako se vaš sagovornik nalazi u sobi u kojoj se ne čuju zvukovi u pozadini, nema neke veće razlike kada je u pitanju govorna komunikacija. Naše iskustvo sa drugih tržišta pokazuje da ljudi koji imaju problema sa sluhom cene ovu uslugu, koja im omogućava da bolje čuju drugu stranu i izbegnu šumove u okruženju.

Da li su nam potrebni posebni uređaji kako bismo koristili ovu uslugu?

Oba sagovornika treba da imaju pametne telefone koji podržavaju uslugu HD zvuka, a u našoj ponudi imamo nekoliko uređaja koji podržavaju ovu uslugu kao što su modeli Nokia Lumia ili HTC Desire X. Ipak, još uvek je rano govoriti o ovoj usluzi imajući u vidu broj pametnih uređaja na tržištu, ali mislimo na budućnost i razvijamo našu Pametnu mrežu, a krajnji cilj je omogućiti korisniku besprekornu komunikaciju.

Da li se ova usluga naplaćuje? Treba li je aktivirati?

Usluga je besplatna i dostupna i u 2G i u 3G mreži, a aktivacija nije potrebna. Ako vi i vaš sagovornik komunicirate putem pametnih telefona koji podržavaju HD zvuk, ova usluga je automatski omogućena. Sve ostalo za vas radi Pametna mreža.

Sreli smo se i prošle godine i pomenuli LTE mrežu. Tada ste mi rekli da treba da sačekamo da se usvoji regulatorni okvir. Kakva je situacija danas, nakon godinu dana?

Regulatorni okvir se postepeno menja i polako se kreće prema uspostavljanju uslova za LTE. Međutim, nezavisno od ovih inicijalnih pozitivnih signala, na kraju, mi još uvek čekamo. Mnogi izazovi sa kojima smo se suočavali u tom trenutku su i dalje tu i to je nešto o čemu stalno razgovaramo sa relevantnim interesnim grupama. Volela bih da vidim neki brži napredak, ali sledeće godine čeka nas aukcija frekvencijskog spektra koji je od velike važnosti za implementaciju LTE‑a.

Ako ostavimo LTE po strani, možda je za korisnike čak i važnija mogućnost da slobodno koristimo pristupnu tehnologiju u bilo kom spektru, a to je nešto što se zove tehnološka neutralnost. Tehnološka neutralnost znači da nismo u obavezi da koristimo samo jednu pristupnu tehnologiju u okviru određenog frekvencijskog opsega. To bi značilo da možemo koristiti 2G, 3G ili LTE mrežu u jednom frekvencijskom opsegu što bi nam brže omogućilo bolju pokrivenost. Ovo je put koji su prihvatila mnoga moderna društva i svetske industrije, a u Srbiji rad na ovom polju se nastavlja kada je u pitanju regulatorni okvir i implementacija. Vidimo to na primeru LTE mreže u Crnoj Gori koja obuhvata mogućnost da se izabere prava pristupna tehnologija za maksimalno korisničko iskustvo. Ako postoji nešto što ja kao izvršna tehnička direktorka mogu da poželim, naravno s ciljem da Srbija dobije efikasnu i dobru mrežu, to je svakako primena tehnološke neutralnosti.

Dakle, nemate neke poverljive informacije o tome kada možemo da očekujemo primenu LTE mreže?

Uskoro očekujemo aukciju. Zadovoljni smo razgovorima koje vodimo na ovu temu sa nadležnim institucijama. U međuvremenu, spremni smo i učimo koliko je u našoj moći iz iskustava drugih Telenorovih jedinica zato što moramo da budemo sigurni da će naša Pametna mreža funkcionisati bez prepreka, jer LTE mreža donosi veći obim podataka.

U Srbiji ste više od godinu dana. Možete li nam reći nešto više o tržištu u Srbiji uopšte i možda čak uporediti ovo tržište sa drugim tržištima u Evropi?

Tržište telekomunikacija u Srbiji veoma je konkuretna sredina i sa sigurnošću mogu reći da doprinosimo javnim prihodima. Naš sektor ostvaruje skoro 6% BDP zemlje. Takođe, možemo reći i da su telekomunikacione kompanije snažni pokretači ekonomskog razvoja. Telekomunikacione kompanije i potencijal koji nosi Internet otvaraju mogućnosti značajnog rasta i otvaranje novih radnih mesta i novih oblasti poslovanja u Srbiji. Rezultati jedne studije pokazuju da će izgradnja infrastrukture Interneta stvoriti nova radna mesta, bolje prihode i bolje društvene uslove. Ovo je vreme izazova, imajući u vidu mikroekonomsku situaciju, ali ako iskoristite mogućnosti koje otvaraju telekomunikacione kompanije i Internet, možemo premostiti granice između ruralnog i urbanog i stvoriti mnogo poslovnih mogućnosti širom zemlje.

Kada su u pitanju korisnici u Srbiji, oni su isto toliko zahtevni koliko i korisnici u drugim evropskim zemljama. Veoma dobro su upoznati sa novim tehnologijama, imaju visoka očekivanja kada je u pitanju primena funkcija koje nude njihovi pametni telefoni, žele da ih iskoriste na pravi način i može se reći da nam svaki dan postavljaju nove zahteve, a mi treba ozbiljno da se potrudimo da na njih odgovorimo. Ukratko, kada su u pitanju očekivanja korisnika, ovo tržište je prilično zahtevno.

Korisne adrese:

Telenor
http://www.telenor.rs
Roche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter