GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #205 > Prvi pogled
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Aktivno praćenje
Bojan Milosavljević
Moderna tehnologija je danas u službi tehničkog ali i fizičkog obezbeđenja ? uređaj po imenu Active Track se oslanja na GPS, mrežu mobilne telefonije i RFID tehnologiju kako bi poboljšao kvalitet rada čuvara drugih radnika obezbeđenja.
- PC #205 (Decembar 2013)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Aktivno praćenje

• KONTROLA ČUVARSKE SLUŽBE U REALNOM VREMENU • LIČNI GPS PRATILAC • ČITAČ BESKONTAKTNIH KARTICA • SPECIJALNI GSM/GPRS MOBILNI TELEFON

Od radnika fizičkog obezbeđenja se često zahteva da redovno obilaze štićeni prostor, kako bi proveravali da li je sve u redu i kako bi svojim prisustvom odvraćali potencijalne počinioce krađa, upada i drugih neželjenih radnji. Ovo je posebno karakteristično za noćne čuvare ili pripadnike svih terenskih službi koji redovno patroliraju po zgradi, magacinu, krugu fabrike ili nekom drugom većem prostoru. Efikasnost njihovog posla zavisi od toga koliko su ažurni u sprovođenju ovih obilazaka, a ljudski faktor je nešto na šta se mora računati – bilo zbog monotonog posla i subjektivnog osećaja da je „sve u redu“, bilo zbog nesavesnosti i otaljavanja zaduženja uzrokovanog činjenicom da njih same niko ne nadzire, tek praksa pokazuje da čuvari retko poštuju zadate smernice i ne patroliraju čuvanim prostorom onoliko često koliko je to potrebno. Tu u pomoć priskače tehnologija, pa su razvijeni elektronski sistemi koji prate i kontrolišu rad čuvarske službe.

Sistem se sastoji od posebne čuvarske palice koja u sebi ima beskontaktni čitač kojim detektuje tzv. lokacijsko dugme kada mu se prinese. Lokacijska dugmad su raspoređena na tačkama koje čuvar treba da prođe tokom svog patroliranja, pa se pomoću njih overava prolazak čuvara a u memoriji palice ostaje zabeleženo u koje vreme je čuvar prošao pored koje tačke. Sadržaj memorije se po završetku smene učita u računar preko USB veze i tako se proverava rad službe obezbeđenja. Kvalitetniji sistemi ove vrste funkcionišu u realnom vremenu, koristeći GPRS komunikaciju preko mobilne mreže, a najnapredniji se oslanjaju i na GPS pozicioniranje. Kompanija Lunatronik u svojoj ponudi ima sve tri vrste sistema, a mi ćemo vam predstaviti najnoviji i najbolji od njih.

Active Track GPS je personalni bezbednosni uređaj za praćenje koji u sebi integriše GPS prijemnik, GSM/GPRS modul za glasovnu komunikaciju i prenos podataka u realnom vremenu, RFID čitač kartica, akcelerometar i panik taster. Ovaj sistem imam dvostruku ulogu, pa osim što povećava efikasnost terenskih radnika, ujedno i povećava njihovu bezbednost na terenu. GPS prijemnik je neophodan za detekciju položaja čuvara u realnom vremenu i nezamenljiv kada je čuvana oblast neki veći otvoreni prostor na kome bi bilo nepraktično koristiti lokacijsku dugmad, dok je RFID čitač zgodniji za očitavanje lokacijske dugmadi u nekom zatvorenom prostoru, dopunjavajući tako učinak GPS pozicioniranja. Zahvaljujući GSM/GPRS modulu, očitani podaci o položaju čuvara se prenose u realnom vremenu do centrale gde se beleže u računaru i po potrebi prikazuju. Za ovo je na raspolaganju jednostavna Active View Web aplikacija za pregled mape, trenutne i prošlih pozicija, sa svim relevantnim parametrima (datum, vreme, brzina, pravac kretanja, nadmorska visina), pregled alarminih događaja u realnom vremenu, ali i monitoring statusa veze, napona baterije i snage GSM signala.

(kliknite za veću sliku)

Iako ne izgleda baš kao mobilni telefon (ima samo četiri tastera), uređaj integriše i ovu funkcionalnost – operator u centrali uvek može da pozove čuvara telefonom, a pritiskom na taster i čuvar poziva unapred definisani broj (centralu), pri čemu se poziv može obaviti i diskretno (tihi poziv). Panik taster služi za slanje alarmnog signala u vanrednim situacijama, što je najbolje rešenje za zaštitu usamljenog radnika, a svoju ulogu u ovome ima i tro‑osni detektor pokreta. Akcelerometar služi pri određivanju položaja i pravca kretanja, ali i kao detekcija neočekivane promene ugla položaja uređaja, što signalizira da je čuvar oboren, pa se automatski šalje alarm ka centrali. Akcelerometar takođe reaguje na snažne potrese tumečeći ih kao pokušaj fizičkog uništavanja, a uređaj je u stanju da detektuje i pokušaje nasilnog otvaranja kućišta. Posledica ovoga je opet, naravno – alarm.

Pored kontrole rada čuvarskih službi, Active Track GPS koriste i kompanije za logistiku, sigurnosni i protivpožarni servisi, može da se koristi za zaštitu dece i brigu o starijim osobama, praćenje vrednih pošiljki, VIP zaštitu i slično. Treba pomenuti i da je uređaj izrađen uz IP67 nivo zaštite, što ga čini otpornim na prašinu i vodu, a kućište otporno na udarce je do te mere čvrsto da preko njega može da pređe točak automobila bez ikakvih posledica.

Korisne adrese:

Lunatronik
http://www.klt.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #205
preview
Tiho skladište
Dejan RistanovićRoche LinkedIn

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter