GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #70 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Gigalink T LAN sistemi
Ilija Ambo
Nove ideje na polju umrežavanja računara i pristupa Internetu velikim brzinama podrazumevaju i korišćenje postojeće kablovske infrastrukture. Šta Gigalink nudi onima koji su po firmi razvukli samo telefonske kablove?
- PC #70 (Septembar 2001)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Gigalink T LAN sistemi

Home Phoneline Networking Alliance (HomePNA) je udruženje vodećih kompanija koje se bave proizvodnjom uređaja za povezivanje računara. Zadatak asocijacije je uvođenje standarda u oblasti „kućnog“ umrežavanja računara korišćenjem telefonskih parica. Prednost povezivanja kompjutera upotrebom 10/100 Mbps Ethernet mreže je svakako niska cena po računaru, proverena tehnologija, kao i velika brzina (100 Mbps kod Fast Ethernet-a).

HomePNA mreže omogućavaju korišćenje postojeće telefonske instalacije, ne zahtevaju hab, a ista linija se istovremeno može koristiti i za telefoniranje kao i za slanje faksova. Brzine prenosa podataka koje se ostvaruju korišćenjem uređaja koji su proizvedeni prema HomePNA 1.0 specifikaciji dostižu 1 Mbps, a uređaji usklađeni sa novijom specifikacijom HomePNA 2.0 dostižu brzine prenosa podataka do 10 Mbps. Glavna prednost ovog načina umrežavanja je korišćenje postojećih telefonskih parica, što znači da nema potrebe za izvođenjem strukturnog kabliranja.

T LAN osnove

T LAN (Telephone-LAN) sistemi kompanije Gigalink idu korak dalje – cilj je pristup Internetu velikom brzinom. Osnovna ideja je ista: umrežavanja korišćenjem telefonskih linija uz istovremeno korišćenje linije za prenos glasovnog signala i podataka. T LAN sistemi se sprežu sa glavnim linijskim razvodom, kako bi se obezbedio pristup telefonskoj centrali i ostatku komunikacione opreme, koja povezuje datu lokaciju sa Internet provajderom preko iznajmljene linije, xDSL, bežične veze, satelitskog linka ili nekog drugog spojnog pota. Sistemi su posebno prilagođeni potrebama umrežavanja u poslovnim zgradama i hotelima, kako bi obezbedili velike brzine pristupa Internetu u opsegu od 2 do 10 Mbps.

T LAN Sistemi
(kliknite za veću sliku)

Kompanija Gigalink je razvila tri ključne tehnologije na kojima se zasnivaju T LAN sistemi: FTL (Filtered Telephone Line), TDSL (Time division duplex Digital Subscriber Line) i VDSLplus (Very high bit rate Digital Subscriber Line). FTL omogućava razdvajanje glasovnog signala i signala koji prenosi podatke po Ethernet specifikaciji. Propusni opseg glasovnog signala se obrađuje primenom LPF (Low Pass Filter) do 25 kHz, a Ethernet podaci primenom HPF (High Pass Filter) do 3 MHz. T LAN sistemi serije 120 zasnovani su na korišćenju FTL tehnologije, a sistemi serije 400, 450 i 500 zasnivaju se na TDSL-u, koji omogućava simultani prenos glasovnog signala i podataka do brzine od 2 Mbps i to na rastojanjima do 1 km. Podržana je alokacija propusnog opsega odlaznog i dolaznog saobraćaja čak i u Ethernet okruženju.

Dok je kod ADSL tehnologije propusni opseg kanala za odlazni saobraćaj ograničen na 640 kbps korišćenjem FDM (Frequency Division Modulation), TDSL može da dinamički alocira optimalni propusni opseg do 2 Mb/s korišćenjem TDM (Time Division Modulation) tehnologije. VDSLplus (koriste je sistemi iz serije 600) je modifikovani VDSL koji je Gigalink razvio. Tehnologija se zasniva na primeni čipa u aplikacijama koje zahtevaju prenos IP paketa, za razliku od originalnog VDSL-a koji je baziran na ATM-u, te je u tom smislu i optimizovan. Brzina prenosa podataka ide do 26 Mbps u oba smera.

Centralne jedinice

T LAN 400

Centralna jedinica se instalira u blizini glavnog linijskog razvoda, a uređaji se, zajedno sa ostalom mrežnom opremom, smeštaju u 19“ orman. Sistemi T LAN 120 koriste četvorožičnu vezu za prenos podataka i predstavljaju prvu seriju kompanije Gigalink. Podaci se prenose na rastojanjima do 220 m brzinom 10 Mbps. T LAN 400 omogućava prenos podataka na rastojanjima do 1200 m pri brzinama od 2 Mbps korišćenjem dvožične veze; jedinica poseduje 12 portova.

T LAN 450 omogućava prenos podataka brzinom 2 Mbps uz korišćenje dvožične veze i povezivanje do 22 korisnika. U jedinicu je integrisan switching hub kojim se upravlja terminalski (preko konzole), telnet-om ili preko HTTP i SNMP protokola. Podržava RMON (Remote Monitoring) specifikaciju, virtuelne LAN-ove bazirane na portovima i filtriranje po fizičkim (MAC) adresama.

Sledeća generacija, T LAN 500, povećava brzinu prenosa podataka na 6 Mbps, dok T LAN 600 dostiže 13 Mbps na rastojanjima do 700 m i 26 Mbps na rastojanjima do 1.5 km, korišćenjem telefonske parice (dvožično). Centralna jedinica poseduje osam portova i pruža podršku za IEEE 802.1Q standard (Port and IP tagged Virtual LAN), IP Multicasting i upravljanje kvalitetom servisa (QoS) kroz četiri DiffServ nivoa.

IP Multicast obezbeđuje potreban kvalitet multimedijalnih streaming servisa, pri tome minimizirajući opterećenje backbone kanala, a DiffServ omogućava obezbeđenje adekvatnog kvaliteta servisa kod VoIP (Voice over IP) i VOD (Video On Demand) aplikacija.

Korisnički uređaji

Pored centralne jedinice, na korisničkoj strani treba instalirati eksternu korisničku jedinicu (SU – Subscriber Unit) ili internu PC karticu. Subscriber Unit i T LAN kartica poseduju dva RJ-11 porta za povezivanje na liniju i telefonski uređaj, kao i RJ-45 za povezivanje na Ethernet karticu PC-ja korišćenjem UTP kabla.

SU 400

Kao i kod ostalih xDSL modema (ADSL, UADSL, TDSL...) koji simultano prenose podatke i glasovni signal, loš kvalitet glasa može biti prouzrokovan specifičnim uslovima – stariji tipovi telefona indukuju šum ili visokofrekventne smetnje, dok savremeni telefonski aparati poseduju interni filter koji smanjuje uticaj šuma i smetnji. Ukoliko se koriste stariji modeli, na raspolaganju su telefonski adapteri koji rešavaju problem.

Korisnička jedinica (Subscibers Unit) ne zavisi od operativnog sistema instaliranog na računaru korisnika, a ukoliko se koristi T LAN kartica, obezbeđeni su drajveri za sve Win32 operativne sisteme. Na liniju može biti povezano više računara, ukoliko se na korisničku jedinicu poveže mali hab ili neki od računara preuzme ulogu gateway-a za ostatak mreže.

iGate
(kliknite za veću sliku)

iGate, „kućni“ gateway uređaj kompanije Gigalink, obezbeđuje funkcije haba (koncentratora) za deljenje konekcija velikih brzina i može se sprezati sa drugim uređajima korišćenjem Ethernet-a (ugrađeni četvoroportni 10/100 Mbps switch), HomePNA 1.0, USB i opcionih VoIP, wireless LAN (IEEE 802.11b) i Bluetooth modula. Uređaj poseduje i RS-232 port, a veza sa Internetom se ostvaruje povezivanjem Ethernet porta na T-LAN uređaj, ADSL ili kablovski modem. iGate je jednostavan za instalaciju i održavanje, zahvaljujući primenjenom Web interfejsu, a obezbeđuje i vezu sa uređajima kao što su Web TV, Web Pad, PDA, „mrežna“ kamera itd. Ima podršku za sve poznatije mrežne operativne sisteme, poseduje ugrađen firewall, podržava RIP, NAT, dinamičko dodeljivanje IP adresa (DHCP) i PPPoE (PPP over Ethernet).

Primene

T LAN sistemi mogu biti interesantni Internet provajderima jer olakšavaju pristup Internetu u okviru čitave zgrade, poput kablovskih modema i kablovskih TV sistema. Jedna od bitnih primena je umrežavanje poslovnih objekata ili hotela, gde se za kratko vreme i bez većih ulaganja obezbeđuje pristup intranetu i Internetu. Olakšano je i umrežavanje izdvojenih objekata u okviru fabričkog kruga (magacini itd.) do kojih je izvedena telefonska linija. Sistemi pružaju i mogućnost formiranja MAN (Metropolitain Area Network) mreža – dodeljivanje javnih IP adresa se može ostvariti korišćenjem NAT-a (Network Address Translation), a neki korisnici mogu biti povezani na Internet korišćenjem proxy servera.

Dodatne mogućnosti obuhvataju istovremeni (deljeni) pristup Internetu sa više računara korišćenjem iste linije, deljenje datoteka, aplikacija, štampača i periferijskih uređaja, igre u realnom vremenu, informacione servise, prenos glasa korišćenjem IP protokola (VoIP)... Sa povećanjem brzina (do 26 Mbps) sistem može da posluži kao alternativa kablovskoj TV, donoseći korisnicima audio-video streaming ili naručeni TV-video (VOD – Video On Demand).

Sistem se postavlja brzo – treba instalirati korisničke uređaje (SU) na udaljenim lokacijama i na njegove portove priključiti telefon i računar, telefonsku liniju spojiti na ulazni port centralne jedinice (CU), odgovarajući izlazni port na CU „vratiti“ na razvodnu tablu (centralu) a Ethernet port povezati sa ostatkom računarske opreme. Zanimljiva su iskustva provajdera u pogledu sistema naplate: plaća se pretplata na priključak, uz dodatno tarifiranje Internet saobraćaja. Lokalni saobraćaj (u okviru MAN-a) naplaćuje se simbolično ili je besplatan.

Ova interesantna tehnologija omogućava čak i pojedinačnim korisnicima pristup Internetu velikom brzinom. Karakteriše je niska cena sistema po portu, fleksibilnost i primena u velikom broju raznovrsnih slučajeva. Priznanje, naravno, nije izostalo, pa su Gigalink-ovi T LAN sistemi proglašeni jednom od vodećih informacionih tehnologija koje su tokom 2000. godine razvijene od strane korejskih kompanija.

Korisne adrese:

AMBER SoftWare
Arse Teodorovića 15, Novi Sad
tel: 021/27-266
http://www.amber.co.yu

SLEDEĆI TEKST U PC #70
preview
Povratak otpisanog
Bojan StojanovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter