GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #148 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Fakture sa kioska
Marko Herman
Neke od problema koji nastaju ubrzanim razvojem poslovanja i širenjem firme možete rešiti prilagođavanjem informacionog sistema. O iskustvima u tom domenu govore Intracom Telecom i AB Soft.
- PC #148 (Oktobar 2008)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Fakture sa kioska

Intracom Telecom je jedan od najvećih proizvođača telekomunikacione opreme i informacionih sistema u regionu. Od 1997. godine posluje i na teritoriji Srbije, a saradnju sa kompanijom AB Soft uspostavio je 2006. godine.

Početno stanje

(kliknite za veću sliku)

Deo poslovanja kompanije Intracom Telecom vezan je za iznajmljivanje uređaja za elektronsku dopunu kredita za mobilne telefone i uplatu Internet vremena. Evidencija vezana za ovaj segment poslovanja veoma je obimna, a stari način rada obuhvatao je njeno vođenje kroz aplikaciju koja je podatke držala u bazi sa informacijama o korisnicima uređaja, prodajnim mestima, terminalima, mobilnim operatorima, Internet provajderima itd. Svaka transakcija koja se obavi preko uređaja mora da se zabeleži, a podaci o njima dobijaju se u unapred definisanom obliku. U to vreme se radilo sa jednim proizvođačem terminala za naplatu, ali postojala je mogućnost izbora drugih uređaja, što bi značilo i promenu strukture fajlova o transakcijama. Pored uvoza svih podataka u bazu, treba voditi računa o tome gde se koji uređaj nalazi, pošto je ta informacija vezana za naplaćivanje usluge.

Na osnovu prikupljenih informacija prave se fakture za korisnike, ali i određuju obaveze kompanije Intracom prema provajderima i proizvođačima terminala. Korisnika ima preko hiljadu, prodajnih mreža i terminala više hiljada a broj transakcija u nedelji dostiže milionske vrednosti, pa nije problem samo sakupiti podatke, već i na vreme generisati izveštaje i napraviti fakture. Taj deo posla je obavljan „ručno“, prvenstveno upotrebom Excel tabela, a kako je obim posla rastao, tako je i generisanje faktura oduzimalo sve više vremena. Postalo je očigledno da treba napraviti sistem koji će omogućiti brži i produktivniji rad.

Ciljevi projekta

(kliknite za veću sliku)

Intracom je od AB Soft-a tražio da projektuje sistem koji će omogućiti automatizaciju preuzimanja podataka o transakcijama, kao i povezivanja uređaja i prodajnog mesta, te automatsko generisanje faktura za korisnike na kraju obračunskog perioda. Pored toga, trebalo je napraviti sistem za masovno i pojedinačno obaveštavanje korisnika SMS-om, e-mail-om i poštom o tome da je izvršeno fakturisanje, masovno štampati račune, te omogućiti ispravke napravljenih faktura u slučaju izmene podataka koje šalju provajderi. Uz to, trebalo je obezbediti da sistem čuva istoriju svih transakcija, da radi dovoljno brzo da bi efikasnost Intracom-a bila poboljšana, a sve je trebalo integrisati sa postojećim softverom.

Razgovori o tome kakav sistem je potrebno napraviti počeli su u februaru 2007. godine, a posao je realizovan u tri faze. U prvoj, koja je počela u maju, trebalo je realizovati sistem koji će preuzimati podatke o transakcijama, kreirati fakture i omogućiti njihove korekcije. U drugoj fazi su generisani izveštaji, automatizovan je obračun provizija saradnicima i pripremljeno generisanje poštanske knjige. U trećoj fazi omogućeno je masovno generisanje faktura, njihovo štampanje i slanje. Sistem je završen u avgustu 2007. godine. Izabrana je baza podataka Microsoft SQL Server 2005 koji je Intracom Telecom već koristio, a jedini dodatak postojećem sistemu bili su GPRS modemi neophodni za slanje SMS poruka. Sa softverske strane kreiran je poseban program za obradu transakcija sa terminala.

Rezultati

(kliknite za veću sliku)

Zahvaljujući mogućnosti SQL servera da se podaci iz tekstualnog fajla uvoze u jednom koraku a da se potom obrada vrši na serveru, ubrzano je preuzimanje podataka. A zahvaljujući definiciji strukture tekstualnih fajlova u XML obliku, nije teško ovaj sistem prilagoditi bilo kom uređaju.

Primećeno je da sistem značajno usporava kada na kraju obračunskog perioda treba pripremiti fakture. Problem je nastao jer se podaci o transakcijama i podaci za fakturisanje nalaze u različitim delovima sistema a njihova međusobna komunikacija je usporavala rad. Ovaj problem je delimično rešen uvođenjem novog servera – da bi se situacija ispravila, osmišljeno je rešenje kojim se transakcije vezane sa finalizovanim fakturama odlažu, a njihov spisak se kopira u backup, uključujući i sve informacije o samim fakturama, te se iz originalne baze preskočene transakcije brišu. Rezultat svega je da ni u ovom delu poslovnog procesa ne postoji nikakvo usporenje.

Najveće ubrzanje je vezano za fakturisanje. Mogućnost da se u par poteza odštampaju sve fakture i pripreme za slanje, uz generisanje obaveštenja korisnicima, znatno je ubrzalo raniju proceduru. Ana Peruničić, finansijska direktorka Intracom Telecom-a, o sistemu koji sada upotrebljavaju kaže: „Odlučili smo da posao poverimo firmi AB Soft koja je pokazala visok profesionalizam u pristupu našim zahtevima i na kraju nam isporučila rešenje koje je omogućilo zaposlenima da se brzo naviknu na novi sistem rada“. Ima li boljeg zaključka od toga?

Korisne adrese:

AB Soft
http://www.absoft.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #148
preview
Kapow! na Mreži
Aleksandar Rakić


Nordeus

BIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter