GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #154 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Englesko-srpski enciklopedijski rečnik
Nenad Veljković
Mnogo je softvera na našem tržištu, ali domaće naslove i dalje treba svećom tražiti... A za neke neophodne aplikacije ne možemo računati na strane firme. Jedna od važnih su i rečnici, pa smo sa zadovoljstvom isprobali novi CD rečnik koji je pripremila firma Koš&Co, koja se već istakla Morton-Benson rečnicima.
- PC #154 (April 2009)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Englesko-srpski enciklopedijski rečnik

Englesko-srpski enciklopedijski rečnik distribuira Redakcija PC Press, pa ga možete naručiti pozivajući neki od naših telefona ili preko sajta www.pcpress.rs/recnik/. Cena je 1.490 dinara.

Englesko-srpski enciklopedijski rečnik delo je prof dr Dušana Simića. U box kućištu sačekao nas je elegantno dizajniran CD u neobično efektnoj kombinaciji sa crnom pozadinom. Instalacija protiče brzo, a nakon nje je potrebna i aktivacija na osnovu podataka sa omota; treba sačekati da vam stigne e-mail sa odgovarajućim kodom, pri čemu dok čekate možete 14 puta pokrenuti program i raditi sa njim koliko god želite. Za rad sa programom nije potrebno da CD bude u čitaču.

Očekivano i neočekivano

Raspored elemenata je očekivan – word polje za unos reči sa listbox-om na levoj i textbox sa sadržajem izabrane odrednice na desnoj strani. Osnovna boja podloge je crvene nijanse. Promenom izbora na opciji Select Skin biraćete šest varijanti pozadine u kojima će se kod većine pojavljivati i odgovarajuća ilustracija. Iako je među pozadinama i Windows Standard, autorski tim je očigledno preferirao Encarta dictionary kao izgled osnovne forme.

Najvažnija funkcija rečnika jeste (logično) traženje reči. Ne morate znati ni celu englesku reč koju tražite – kucajući prva slova u levom prozoru se automatski pomera spisak pojmova istih početnih karaktera. Na kraju, u desnom, najvećem tekst polju (panel odrednice), čitate opis. Efekat se postiže i klikom na reč.

Definicija odrednice sadrži opis izgovora uz pomoć simbola Internacionalne fonetske azbuke, spisak primera različite upotrebe, primenu u najčešće korišćenim složenicama i u pojedinim slučajevima spisak srodnih reči. Pravi je trenutak da spomenemo i mogućnost dvoklika na bilo koju englesku reč u opisu odrednice na desnoj strani, nakon čega se ona pojavljuje kao prva, ukoliko je ima u rečniku. U protivnom, ispod spiska na levoj strani dobijate informaciju not found. Ovim se, naravno, ne nadoknađuje nedostatak „obrnutog“ (srpsko-engleskog) rečnika, ali se ubrzava dalja kontinuirana pretraga opisa i eventualnih srodnih engleskih reči u opisu.

Veza sa svetom

U mogućnosti koje olakšavaju pregled i navigaciju potrebama trenutka spada i polje u koje se unosi tražena reč. Klikom na trouglić desno od polja korisnik može pristupiti pojmovima koji su ranije traženi u toj seansi, pa se tako sa „bočnih skokova“ možete relativno brzo vratiti na osnovni tok pretrage.

Najvažnije komande pridružene su tasterima koji se nalaze ispod panela odrednice. To su tasteri Copy (kopira izabrane delove opisa na clipboard), Print (štampa aktivnu odrednicu), OnTop (menja status položaja forme rečnika u odnosu na prozore ostalih aktivnih aplikacija), Transp (podešava providnost) i Help, kojim se pristupa tabelarnom spisku fonetskih simbola, spisku nepravilnih glagola i skraćenica i opisom osnovnih funkcija programa.

Spomenimo i kontekstni meni (desni klik bilo gde na formu) na kome se pored pomenutih funkcija nalazi i neke unikatne. Font Size će se dopasti vlasnicima većih monitora i onima koji su mišljenja da je veći font ispisa posebno pogodan za precizno tumačenje dela teksta ispisanog fonetskim simbolima. Minimize to Tray markira režim minimalizacije forme i smešta rečnik na taskbar ili iza ikonice Systray-a kada, po našem mišljenju, efikasnije rešava problem uvođenja reda na desktopu-u u odnosu na transparencu.

Suština i zaključci

Iako je Morton Benson i dalje referenca za englesko-srpske rečnike, njegov fundus se bazira na poprilično starom jezgru. Zato je firma Koš&Co. ovim izdanjem proširila krug potencijalnih korisnika. Razlog leži u činjenici da je rezultat desetogodišnjeg rada zapravo najobimniji i najkompletniji rečnik do sada sa 1.100.000 reči, 120.000 pojmova i 15.000 izraza. Tu se pored reči koje se široko primenjuju u književnom i govornom engleskom jeziku nalaze i osnovne reči naučno-stručne terminologije iz oblasti tehnike, ekonomije i medicine.

Teško je rečniku naći manu. Želja da se dopunom funkcije za dvoklik na reči iz odrednice dobije bar neka rudimentarna verzija „dvostranog“ rečnika možda je preterana, pa možemo smatrati da je ovo dobro izbalansirano izdanje sa širokom ciljnom grupom.

SLEDEĆI TEKST U PC #154
preview
Fer-plej aplikacije na Mreži
Dragan GrbićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter