GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
Nebojša Vasiljević
Arhiva tekstova čiji je autor Nebojša Vasiljević. Daljim podešavanjem možete suziti vašu pretragu...

Svi tesktovi u arhivi PC-a (39) Samo tekstovi objavljeni online (4)
- PC #276 u prodaji po ceni od 290 din
broj
preview
Nebojša Vasiljević
U seriji članaka o uvođenju programiranja u osnovne škole, nakon Skreča u petom razredu, dolazimo do učenja klasičnog tekstualnog programskog jezika u šestom razredu. U tome će nam pomoći materijali na portalu Petlja.org zasnovani na programskom jeziku Pajton
nopreview
Skreč u petom razredu
Nebojša Vasiljević
U PC#246 otvorili smo temu uvođenja programiranja u osnovne škole i ukratko predstavili online materijale na portalu Petlja.org. sada ćemo se nešto detaljnije posvetiti programiranju u petom razredu...
preview
Nebojša Vasiljević
U članku "Sat programiranja" (PC #206) razmatrali smo da li sva deca da uče programiranje. Odgovor je bio potvrdan - tri godine kasnije, došlo je vreme da se programiranje uvrsti u obavezne nastavne sadržaje u osnovnoj školi
preview
Nebojša Vasiljević
Svi se slažu da decu treba informatički opismenjavati, ali na pitanje da li to podrazumeva i programersku pismenost dobićemo različite odgovore. Dinamičan razvoj informacionih tehnologija stalno menja naše poglede na mnoga pitanja, a u godini koja se upravo završava pokrenute su brojne inicijative, ideje i inovativna rešenja usmerena ka omasovljavanju učenja programiranja i računarskih nauka.
nopreview
Netbeans 5.5
Nebojša Vasiljević
Ponuda razvojnih alata i okruženja za Java platformu je veoma šarena, a vodeća dva open source proizvoda su NetBeans i Eclipse. Mi ćemo se pozabaviti verzijom 5.5 NetBeans-a...
nopreview
Kafa bez šolje
Nebojša Vasiljević
Informacione tehnologije prodiru u sve delatnosti i profesije i sa svakim problemom koji reše otvore poneko novo pitanje. Recimo, narudžbine preko Web-a...
nopreview
SAP i MySQL zajedno
Nebojša Vasiljević
Nemački gigant poslovnih aplikacija, SAP, i švedski proizvođač najpopularnije open source baze podataka, MySQL, krajem maja odlučili su da sarađuju na razvoju baze podataka. Kakvi se rezultati očekuju?
nopreview
Brzo do rezultata
Nebojša Vasiljević
Nedavno održani izbori u Crnoj Gori bili su događaj koji je obeležio političko proleće 2001. godine. I ovoga puta procena koju je saopštio CeSID bila je u skladu sa kasnije potvrđenim rezultatima, zahvaljujući primeni modernih tehnologija...
nopreview
Šta bi sa sajtom?
Nebojša Vasiljević
Zadivljujuće je da posredstvom Interneta možete upravljati serverom koji je udaljen hiljadama kilometara, ali je zastrašujuća pomisao da će neko drugi, jednako udaljen, preuzeti kontrolu...
nopreview
Kako je CeSID brojao glasove
Nebojša Vasiljević
Svako ko je pratio rezultate proteklih izbora seća se brojeva iza kojih je bio potpisan "Centar za slobodne izbore i demokratiju". Kako je organizovana računarska obrada podataka?
nopreview
XML šeme
Nebojša Vasiljević
Tek što ste objasnili direktoru kako da sa stranim poslovnim partnerom komunicira elektronskom poštom, kad od partnera stiže preporuka da mu narudžbenice šaljete u XML formatu...
nopreview
Objektni model dokumenta
Nebojša Vasiljević
Kada razmenjujemo dokumente, potreban nam je stadardni format, a XML standard upravo propisuje načine reprezentacije dokumenta.
nopreview
Prikaz XML-a
Nebojša Vasiljević
Odvajanje sadržaja dokumenta od njegovog grafičkog prikaza predstavlja važnu mogućnost XML-a...
nopreview
XML editori
Nebojša Vasiljević
XML pojednostavljuje i ubrzava posao svima, osim onome ko unosi XML tekst. Njemu je potreban dobar editor...
nopreview
XML iz ugla programera
Nebojša Vasiljević
Čuli ste za XML, ali nemate jasnu predstavu o tome šta bi on značio za vaš projekat? Analizirajte primer koji dajemo...
nopreview
pc039ogl.zip
(0.63 KB)
OpenGL koordinate
Nebojša Vasiljević
U računarskoj grafici 3D prostor se predstavlja na način koji je matematički utvrdila projektivna geometrija. Kako stvari stoje u OpenGL-u?
nopreview
pc038ogl.zip
(0.84 KB)
Crtanje primitivama
Nebojša Vasiljević
U nastavku serije o OpenGL programiranju, opisaćemo raspoložive geometrijske primitive i ilustrovati njihovo korišćenje.
nopreview
pc037ogl.zip
(0.58 KB)
Virtuelni grafički adapter
Nebojša Vasiljević
Započinjemo seriju tekstova koja će se baviti OpenGL standardom. Šta je zapravo OpenGL?
nopreview
Od kafea do picerije
Nebojša Vasiljević
Pod imenom Pizza krije se važna objektna ekstenzija jezika Java.
nopreview
Višekorisnički NT
Nebojša Vasiljević
U vašem preduzeću se nabavlja novi, brži i veći server koji će raditi pod NT-om. Nebojša Vasiljević će vam pomoći da na njega priključite više terminala.
nopreview
DirecPC u Beogradu
Nebojša Vasiljević, Vladislav Bjelić, Miljan Vuletić
Modemi su odavno postali spori, ali šta biste rekli o 400 kbps Interneta u vašem stanu ili kancelariji? Da to nije skupo, pokazuju Nebojša Vasiljević, Vladislav Bjelić i Miljan Vuletić.
nopreview
COMDEX u britanskoj verziji
Nebojša Vasiljević
Engleska verzija COMDEX-a, jednog od skupova najznačajnijih za strateška planiranja, održana je po drugi put. Tamo je bio Nebojša Vasiljević.
nopreview
pc024uni.zip
(1.08 KB)
Prozori su prozori
Nebojša Vasiljević
Nebojša Vasiljević upotpunjava prikaz X window sistema iz prošlog broja. Posebnu pažnju obratio je na sličnosti i razlike u odnosu na Windows API.
nopreview
Nebojša Vasiljević
Grafički korisnički interfejs (GUI) se i na Unix-u realizuje kroz sistem prozora. Ime mu je X Window System, a objašnjava ga Nebojša Vasiljević.
nopreview
Dodaj mi listu
Nebojša Vasiljević
Prenošenje složenijih tipova podataka kao parametrara i rezultata udaljenih procedura predstavlja poseban problem kojim se bavi XDR... i Nebojša Vasiljević
nopreview
Mreža kao računar
Nebojša Vasiljević
Može li se sa drugim računarima komunicirati kao što se komunicira sa potprogramima? Nebojša Vasiljević opisuje Remote Procedure Call mehanizme.
nopreview
Jedan klijent i jedan server
Nebojša Vasiljević
Nebojša Vasiljević na primerima demostrira ono što se očekuje od jednog TCP klijenta i servera.
nopreview
Socket Interface
Nebojša Vasiljević
U Unix su uvedeni objekti koje nazivamo socket-ima. Oni predstavljaju krajnje tačke u komunikaciji, a kako se upotrebljavaju uči nas Nebojša Vasiljević.
nopreview
Mreža pod Unix-om
Nebojša Vasiljević
Kako računari koji rade pod Unix-om zapravo komuniciraju jedan sa drugim? Nebojša Vasiljević pruža nam "pogled iznutra" na TCP/IP protokol...
nopreview
Semafori i deljena memorija
Nebojša Vasiljević
Deljena memorija je najefikasniji oblik komunikacije procesa pod Unix-om, ali samo u saradnji sa semaforima. O svemu tome piše Nebojša Vasiljević.
nopreview
Međuprocesna komunikacija
Nebojša Vasiljević
Jedna od velikih prednosti Unix-a je što lako upravlja sa više pokrenutih procesa. O osnovnim tehnikama međuprocesne komunikacije piše Nebojša Vasiljević.
nopreview
Javi kad završiš
Nebojša Vasiljević
Unix je operativni sistem za prave majstore, ali sa dolaskom Interneta postaje interesantan i drugima. Nebojša Vasiljević piše o procesima pod Unix-om.
nopreview
pc011un.zip
(0.71 KB)
Cevovodi i signali
Nebojša Vasiljević
Programiraje cevovoda, kaže Nebojša Vasiljević, u najkraćem ilustruje karakteristične elemente Unix-ovog programskog interfejsa. Započinjemo priču o signalima...
nopreview
Procesi iznutra
Nebojša Vasiljević
Kako kotrolisati procese pod Unix-om tema je o kojoj se i u svetu dosta piše i govori. Male i velike programerske tajne istažio je Nebojša Vasiljević.
nopreview
Bezbednost pre svega
Nebojša Vasiljević
Za bezbednost operativnog sistema je, pored njega samog, bitna i cela organizacija ljudi koji pristupaju računaru. Nebojša Vasiljević opisuje kako univerzalne koncepte bezbednosti, tako i one specifične za Unix.
nopreview
Microsoft-ovo oružje
Nebojša Vasiljević
Ideja Microsoft-a da napravi operativni sistem koji neće zaostajati za modernim verzijama drugih, rezultirala je - Windows NT-om. Kroz upoređivanje sa starom linijom Windows-a i Unix-om, Nebojša Vasiljević, otkriva arhitekturu Gejtsovog proizvoda i njegovu konkurentnost na tržištu.
nopreview
Struktura fajl sistema
Nebojša Vasiljević
Nastavljajući seriju tekstova o Unix-u, Nebojša Vasiljević objašnjava glavne koncepte podsistema datoteka, osnovne sistemske pozive i specifične situacije u radu sa datotekama.
nopreview
Prostoproširena rečenica
Nebojša Vasiljević
Kada spomenemo radnju koja se vrši, i vršioca radnje ili objekat radnje, sigurno vam se ispred očiju "prošeta" nastavnica srpskog jezika iz osnovne škole. Ne mora da bude, jer glagol i imenica su odličan primer za odnos u kome stoje proces i datoteka, koji posebno dobro pristaje Unix-u, uverava nas Nebojša Vasiljević.
nopreview
Školski primer
Nebojša Vasiljević
Upoznavanje sa internom arhitekturom Unix-a neće vam pomoći samo u boljem razumevanju njegove upotrebe, već će vam, na konkretnom primeru, predstaviti i koncepte koje slede drugi operativni sistemi. Zato Nebojša Vasiljević seriju tekstova o Unix-u počinje opisom rada sa datotekama i virtualnim adresnim prostorom...


ASUS

RODT webinar

Čitaj PC Press

YuNet


BIZIT 2020

Excel kuhinjica

Jooble
PC
Twitter Facebook Feed Newsletter